ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Celostátní finále

Celostátní finále

Dopravní soutěž mladých cyklistů každoročně vyhlašuje Ministerstvo dopravy – BESIP, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Policejní prezidium PČR a Český červený kříž. Ve dnech 13. až 15. června se republikové kolo konalo v jihočeském městě Tábor, jehož starosta, Ing. Jiří Fišer, převzal nad soutěží záštitu.

V letošním roce už známe vítěze. Ocenění za nejlepší umístění získala družstva v mladší i starší kategorii, diplomy a hodnotné ceny získali i jednotliví závodníci, kteří soutěž zvládli s nejnižším počtem trestných bodů.

Zúčastnilo se 14 čtyřčlenných družstev mladších žáků, vždy dvě dívky a dva chlapci. Pokud připočteme 14 stejně postavených týmů starších žáků, vychází celkový počet 112 dětí.

Soutěžní družstva se utkala v pěti disciplínách:

1.Pravidla provozu na pozemních komunikacích - teoretická část (test)

2.Pravidla provozu na pozemních komunikacích - praktická část (jízda po DDH)

3.Jízda zručnosti na jízdním kole

4.Zásady poskytování první pomoci

5.Práce s mapou

Slavnostní zahájení se konalo na dětském dopravním hřišti, které je prostorné a velmi dobře vybavené značkami, semafory a železničním přejezdem. Navíc je situováno v krásném prostředí, přímo u vodní nádrže Jordán.

Soutěž zahájil Ing. Martin Farář, vedoucí BESIP. Moderátor akce připomněl, že právě letos slaví BESIP významné a úctyhodné výročí – 50 let své existence.

A pak už probíhaly soutěžní disciplíny, zorganizované podle kategorií a tak, aby se na dopravním hřišti a v učebnách Střední zemědělské školy závodníci plynule vystřídali.

Jízda podle pravidel silničního provozu se odehrála právě na dopravním hřišti. Cyklisté tu prokazují, že teoretické znalosti dopravních značek, pravidel pro jízdu křižovatkou a další důležitá pravidla dokážou aplikovat při jízdě.

A když už byla řeč o teorii, nejlépe ji prověří testy. Otázky jsou stejné pro obě kategorie, jsou zaměřeny na cyklisty a chodce. Dopravní značky a zvlášť křižovatky ale musí děti zvládnout v celém rozsahu. Na celostátním finále byla poprvé použita nová verze testů, takže žádné „klikání zpaměti“.

Učebny pro testy z pravidel, zásady poskytování první pomoci a práci s mapou poskytla Střední zemědělská škola Tábor. Před impozantní budovou školy jsme zastihli vedoucího oddělení BESIP Centra služeb pro silniční dopravu a koordinátora BESIP pro ČR, pana Milana Vaníčka.

Teoretické znalosti a praktické dovednosti při poskytování první pomoci zraněným se mladí cyklisté učí nejenom do soutěže, ale především pro život. A tyhle děti už vědí, že poskytnout pomoc zraněnému se prostě musí.

Po třech disciplínách soutěž pro dnešek skončila, ale pro děti je samozřejmě připraven relaxační program. Ti mladší se vypraví za husity do Housova mlýna, který nabízí historii s úsměvem. A taky že ano.

Pro starší je připravena ukázka kynologického výcviku. Tu jsme ale z časových důvodů nestihli…

Poslední dvě soutěžní disciplíny, práce s mapou a jízda zručnosti, jsou naplánované na čtvrtek 15. června.

Práce s mapou spočívá v nalezení nejbezpečnější cesty podle zadání, které se soustředí na cestu pěšky a trasu na kole. Cyklista musí například zvolit označenou stezku nebo přejezd pro cyklisty.

Jízda zručnosti je asi nejtěžší. S maximální přesností je nutné projet například kolejnicí, slalomem s nestejně vzdálenými kužely nebo obráceným slalomem. Překážek je celkem 12, k těm neobávanějším patří „osmička“.

Poslední závodník zastavil na metě, která je cílem jízdy zručnosti. Vyhodnocení, předání cen a slavnostní zakončení soutěže znovu na dopravním hřišti.

Trestné body jsou sečteny, výsledková listina vyvěšena. Kdo byl nejlepší?

V kategorii mladších je pořadí na „medailových pozicích“ následující:

1. ZŠ Smetanův okruh, Krnov

2. Masarykova ZŠ a MŠ Brodce

3. ZŠ T. G. Masaryka, Lomnice nad Popelkou

Děti z Krnova se tedy zúčastní mezinárodní soutěže EUROPEAN TRAFFIC EDUCATION CONTEST (Evropská dopravní vzdělávací soutěž) pro začínající cyklisty. Letos bude v Albánii.

Simono, Katrin, Martine a Čeňku, gratulujeme k republikovému vítězství a přejeme úspěch v mezinárodní soutěži!

Kategorie starších žáků:

1. ZŠ T. G. Masaryka, Lomnice nad Popelkou

2. ZŠ Černošín

3. ZŠ Smetanův okruh, Krnov

Výsledková listina prozradí i umístění jednotlivých závodníků.

Mezi mladšími byl nejlepší

Martin Grulich z Krnova s 15 trestnými body.

K vítězství v kategorii starších tentokrát stačilo 7 bodů. Na svém kontě je měl

Tomáš Fleischmann z Šumavských Hoštic.

V rámci CF se jízda zručnosti jela i o cenu fy Elem6, kterou byla outdorová kamera zn. Lamax. Tu získal

Lukáš Markovec z Šumavských Hoštic, který zajel jízdu zručnosti za 0 trestných bodů.

Poděkování patří všem, kteří se na celostátním finále podíleli a samozřejmě i učitelům ze základních škol. Ti se s dětmi připravovali téměř celý rok.

Stejně jako byla obloha celé tři dny téměř bez mráčku, proběhla soutěž bez problémů. Žádné protesty, námitky či diskuze kolem hodnocení. Děti podávaly úžasné výkony, závodily v duchu fair play, nikdo se nezranil.

Tolik stručná zpráva. Současně připravujeme video z celostátního finále, kde dáme slovo také dětem.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…