ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Sofistikovaná asistence u nehod

Sofistikovaná asistence u nehod

Stále častěji využívá Policie ČR odborných znalostí mobilních expertních jednotek Centra služeb pro silniční dopravu i při vyšetřování dopravních nehod. Stručnou informaci o tom, v čem tato spolupráce spočívá, poslal pracovník expertní jednotky v Karlovarském kraji, Bc. Jan Kůta:

PČR DI Sokolov jsme byli požádáni o asistenci u tragické dopravní nehody v obci Chodov na Sokolovsku, kde došlo ke střetu chodce s kamionovou soupravou. Chodec utrpěl zranění neslučitelná se životem, na místě zemřel ještě před příjezdem záchranářů.
Na žádost PČR jsme provedli kontrolu technického stavu, kontrolu dodržování sociálních předpisů, stažení podrobných rychlostí ze záznamového zařízení, upevnění nákladu a kontrolní vážení pro potřeby soudního znalce.
Při kontrole technického stavu jsme zjistili, že souprava nebyla vybavena rezervními koly a dále měl řidič v poli svého přímého výhledu dopředu umístěny předměty, které bránily jeho nerušenému výhledu. U řidičů se přitom často setkáváme s názory, že je to "maličkost, která ničemu nevadí." Jedná se však o názor, který vede k tragickým následkům. Již dvakrát jsme byli u dopravní nehody, kde polička sehrála výrazně negativní roli. Při jedné nehodě došlo k závažným poraněním samotného řidiče kamionu a nyní zamezila výhled z vozidla a mohla způsobit přehlédnutí chodce.
S dodržováním sociálních předpisů si však řidič také nedělal mnoho starostí. Zjistili jsme, že došlo k několika porušením v dodržování přestávek v řízení a denních odpočinků. Po stažení a vyhodnocení podrobných rychlostí jsme zjistili, že řidič jel řidič v uzavřené obci rychlostí překračující 80 km/h. V okamžiku, kdy pravděpodobně mohlo dojít ke střetu s chodcem, jela souprava rychlostí přesahující 60 km/h.
Po ohledání místa dopravní nehody bylo vozidlo dopraveno na nejbližší kontrolní stanoviště, kde jsme provedli kontrolu upevnění nákladu a kontrolní vážení pro potřeby soudního znalce. Náklad měl řidič řádně upevněn a i přes intenzivní brzdění se téměř nepohnul. Bohužel měl náklad na ložné ploše špatně umístěný vzhledem k těžišti nákladu. Výsledkem kontrolního vážení byl přetížený tahač téměř o 1000 kg. Přetížení bylo zjištěno jak podle zákona č. 361/2000 Sb., tak podle zákona č. 13/1997 Sb.
Řidič již jen dodal, že kamera, zaznamenávající situaci před vozidlem, se mu před několika dny rozbila a má ji v opravě.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …