Mezi nebem a zemí

V prvním dnu letošních prázdnin, v sobotu 1. července, se na Dlouhou plochou dráhu do Mariánských Lázní sjely složky Integrovaného záchranného systému, neziskové organizace pracující s mládeží a další subjekty, které pracují v oblasti prevence rizik. „Nic nezmůžeme, dokud nic neděláme“ je mottem celé akce.

Ta na svém počátku vznikla téměř náhodou. Původní záměr byl vytvořit malou lokální akci, při níž by se žákům Základní školy ve Velké Hleďsebi prezentovala práce dobrovolných záchranářů, spolků zabývajících se volnočasovými aktivitami a prací s mládeží nebo sportovních klubů. Ale už tehdy přilákala narychlo zorganizovaná akce přibližně tisíc návštěvníků. Velmi pozitivní ohlasy a zájem diváků o prezentaci ukázek nastartovaly další pokračování, které se rok od roku připravuje stále inovativněji.

Ve třetím ročníku se akce přesunula na mariánskolázeňský plochodrážní stadion. Zde se pod záštitou starosty Mariánských Lázní v nové, atraktivnější lokaci podařilo představit veřejnosti mnohem více techniky, spolků a organizací. Přesunem skoro do centra světoznámého lázeňského města se podařilo akci mnohem více zatraktivnit a pro širokou veřejnost udělat mnohem dostupnější.

Tam se také konal letošní, již čtvrtý ročník. Ukázky své činnosti předvedli Mariánskolázeňští a Chebští policisté, Hasiči a Zdravotnická záchranná služba Karlovarského kraje a mnoho dalších sdružení a spolků. Zúčastnil se i BESIP Team. Součástí jeho prezentace byl mimo jiné také simulátor nárazu, který jenom „jako“, představuje sílu nárazu při dopravní nehodě. Návštěvníkům zprostředkuje sice docela nepříjemný, ale zato dostatečně varující zážitek pro to, aby se vždy připoutávali bezpečnostním pásem. K dispozici byly i brýle, které navozují pocit opilosti nebo stavu po požití návykových látek. O tom, že chůze je značně nejistá a udržet správný směr obtížené, se přesvědčili ti, kteří brýle vyzkoušeli.

Děti si mohly na dopravním hřišti ověřit své dovednosti při jízdě na kole či koloběžce, ale také znalosti alespoň základních pravidel provozu.

Akci letos navštívili významní hosté, mezi které patřil ministr dopravy Ing. Dan Ťok, náměstkyně pro řízení sekce vnějších vztahů Ministerstva dopravy Bc. Lenka Voplatková, vedoucí BESIP Ing. Martin Farář a Ing. Andrej Babiš.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…