ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Sezónní zemědělské přepravy

Sezónní zemědělské přepravy

Ačkoliv se výjimka z nařízení (ES) 561/2006, která se týká přeprav prováděných zemědělskými podniky, uplatňuje běžně po celý rok, je právě v období žní nebo později podzimních sklizní nejvíce využívána.

Výjimka je uvedena v článku 13, odst. 1. b) zmiňovaného nařízení s tím, že zemědělské podniky mohou v tomto případě využívat svoje vozidla nebo vozidla najatá bez řidiče. Vozidlo může operovat pouze v okruhu do 100 km od místa obvyklého odstavení a dále se musí při využití této výjimky jednat výhradně o přepravy, které jsou součástí podnikatelské činnosti zemědělského podniku.

Na tuto a řadu dalších výjimek uvedených v článku 13 se nevztahují podmínky pro doby řízení a odpočinku uvedené v článcích 6 – 9 ale namísto nich se uplatňují podmínky stanovené národním předpisem – vyhláškou č. 478/2000 Sb. Ta v § 3 odst. 5 požaduje u těchto typů přeprav pouze dodržování bezpečnostní přestávky nejpozději po 4,5 hodinách řízení v délce 45 minut vybrané buď vcelku, nebo rozdělené do částí nejméně po 15 minutách.

Co se týče vedení záznamu, lze zvolit jakýkoliv způsob. Řidič tedy může využít standardní analogový nebo digitální tachograf a zaznamenávat svou činnost na papírový kotouček nebo kartu řidiče, může ale také záznamové zařízení ponechat v klidu a činnosti zaznamenávat ručně do knihy jízd nebo jiného dokumentu. Pokud je ve vozidle instalován digitální tachograf, existují dvě možnosti, jak s ním správně zacházet.

  1. Vložena karta řidiče, tachograf v režimu „mimo působnost“ (OUT)
  2. Karta řidiče nevložena, tachograf v režimu OUT
  • Řidič řádně obsluhuje tachograf a tištěný výstup použije jako povinný záznam
  • Řidič zcela ignoruje tachograf a vede záznam ručně

Při silniční kontrole předkládá řidič záznam ze dne, kdy řídí a pokud stejnou činnost vykonával i předešlý den, pak ještě tento záznam.

Jak je to ale s kombinovanou činností, kdy řidič prováděl například celý týden zemědělské přepravy podle výjimky a nyní nastala potřeba, aby řídil vozidlo, na které se nařízení (ES) 561/2006 plně vztahuje? Protože v této situaci nařízení požaduje předložit silniční kontrole záznamy za 28 dní nazpět a aktuální záznam, může řidič opět postupovat několika způsoby.

  1. V případě digitálního tachografu vloží prostřednictvím něj manuální záznam „jiná práce“ pro období jednoho týdne (příklad). Tachograf přenese tento údaj na kartu řidiče, sám ho v paměti neuchovává.
  2. Použije řádně vyplněný mezinárodní formulář o činnostech vystavený dopravcem, kde bude kromě jiného uvedeno, v jakém období a jakou činnost („jinou práci“) řidič vykonával
  3. Obdobně jako v bodě 2, jen použije jakýkoliv jiný doklad než formulář potvrzení o činnostech

Všechny tři možnosti jsou rovnocenné a poskytují kontrolnímu orgánu potřebný přehled o činnostech řidiče za uplynulé období. Žádná další potvrzení nejsou ve vztahu k činnostem od řidiče ani dopravce požadována.

Ještě jedna „maličkost“ na závěr. Řidič by neměl v žádném případě zapomínat na to, že pokud například zahájil činnost řízením vozidla spadajícím pod nařízení (ES) 561/2006 a po jedné hodině prováděl přepravu podle některé z výjimek, musí jeho denní odpočinek splňovat požadavky čl. 8 nařízení. V praxi to znamená, že řidiči často zmiňovaná doba tzv. denního výkonu, nesmí přesáhnout 13 hodin resp. 15 hodin. To z toho důvodu, aby řidič stihl vykonat požadovaný odpočinek do 24 hodin od doby, kdy zahájil svou denní činnost neboli směnu.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…