ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Bez povinného ručení a s jinou registrační značkou

Bez povinného ručení a s jinou registrační značkou

Zato s mnoha technickými závadami, od těch méně závažných až po závady nebezpečné. Provozování technicky nezpůsobilého vozidla na pozemních komunikacích je podle zákona o silničním provozu přestupkem, ale především bezprostředním a vážným ohrožením ostatních účastníků provozu. Zprávu o alarmujícím výsledku silniční kontroly předal vedoucí mobilní expertní jednotky Centra služeb pro silniční dopravu, Ing. Jan Solich:

Při součinnostní akci s PČR DI Sokolov dne 6. 11 2017 byla na silnici D6 u obce Arnoltov zastavena souprava vozidel a mobilní expertní jednotka č. 810 Karlovy Vary byla požádána, aby provedla technickou prohlídku v rámci silniční technické kontroly soupravy. Při technické prohlídce byly zjištěny závady kategorie A, B i C.

A - lehké závady:

6.1.1.3.1 - Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla.

4.8.1.1.2 - Deska zadního značení poškozená nebo částečně barevně změněná (např. od slunce), ale stav poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (viditelnost).

1.1.14.1.1 - Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) – poškozená funkční plocha zjevně nepřesahuje 1/5 její šířky nebo brzdový kotouč s rýhami zjevně nepřesahující hloubku rýhy 1,5 mm.

B - vážné závady:

4.6.2.4 - Nepovolená úprava zpětného světlometu nebo jeho zdroje světla.

4.6.1.1.4 - Použití zjevně nehomologovaného / neschváleného zdroje světla nebo nepovolená úprava zdroje světla.

4.6.1.1.2 - Nesvítí žádný zpětný světlomet.

4.4.3.3.2 - Pro směrové světlo použito světelné zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. obrysová svítilna).

4.4.3.1.3 - Umístění směrových svítilen na vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo vzhledem k vzdálenosti od potkávacího světlometu nebo podmínky jejich geometrické viditelnosti.

4.4.3.1.2 - Skutečný stav zapojených směrových svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí / překračuje).

1.6.2 - Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci systému ABS.

1.1.14.1.5 - Brzdový kotouč s lomem (trhlinou) ve funkční části kotouče, který zasahuje do jeho okraje, nebo trhlina v délce přesahující zjevně 2/3 šířky funkční plochy kotouče nebo trhlina o šířce nebo hloubce přesahující zjevně 1,5 mm

0.2.1.3 - Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá údajům uvedených v dokladech vozidla nebo v dokladech výměnného samostatného technického celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený).

C - nebezpečné závady:

1.1.14.1.6 - Brzdový kotouč s jakoukoliv trhlinou na upevňovací přírubě brzdového kotouče nebo s chybějící (ulomenou nebo opotřebenou) částí kotouče nebo s nadměrnými lomy (trhlinami) ve funkční části kotouče, které zasahují do jeho okraje, které vzhledem k rozsahu poškození brzdového kotouče bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu (např. nebezpečí roztrhnutí kotouče).

Zároveň bylo zjištěno že RZ umístěna na návěsu nebyla tomuto přípojnému vozidlu přidělena. Bylo zjištěno, že vozidlo je vyřazeno z provozu (v depozitu). Návěs neměl platnou TP STK pro provoz na pozemních komunikacích, zaplacené povinné ručení ani silniční daň. Zkrátka přípojné vozidlo bylo provozováno protiprávně.

Při kontrole vozidla byla zjištěna závada na brzdovém kotouči, která se kvalifikuje v kategorii závad „B“. Policista rozhodl, aby řidič demontoval kolo pro důkladnější specifikaci závady. Kontrolou bylo zjištěno, že kotouč je prasklý nejen přes celou činnou plochu přes vnější okraj kotouče, ale rovněž i do středu příruby kotouče a tím jde o závadu kategorie „C“.

Řidiči hrozí ve správním řízení zákaz řízení podle zákona č.361/2000 Sb., § 125c/1a bod 3 na 0,5 -1 rok za provozování vozidla se závadou kategorie „C“ a současně i proto, že byla neoprávněně použita RZ z jiného vozidla. A pokuta podle zákona č.361/2000 Sb. § 125c/1a bod ve výši 5.000-10.000 Kč.

Majiteli vozidla hrozí podle zákona č. 361/2000 Sb. § 125d/1a pokuta do 100.000 Kč.

V jaké výši budou pokuty uloženy, o tom rozhodne správní úřad.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…