ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Výměna řidičských průkazů jen na 66 procent

Výměna řidičských průkazů jen na 66 procent

Řidičským průkazům vydaným v roce 2007 skončila desetiletá platnost v loňském roce. Podle údajů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností si řidičský průkaz vyměnilo celkem 529 000 řidičů, což j celého počtu „povinných“ činí právě 66 %. (zdroj: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/V-roce-2017-si-vymenilo-ridicsky-prukaz-66-procent?returl=/Media).

S žádostí o výměnu řidičského průkazu lze ještě v první polovině letošního roku přijít pouze na obecní úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče. Kromě platného průkazu totožnosti je třeba přinést ještě jednu průkazovou fotografii.

Lhůta pro vydání nového dokladu je 20 dní, v případě expresního vydání do 5 dnů, ale v takovém případě je výměna zpoplatněna částkou 500 Kč.

Jinak je výměna řidičského průkazu bezplatná i v případě, že řidič žádá o výměnu již po termínu skončené platnosti.

Řízení motorového vozidla s neplatným průkazem však znamená riziko pokuty do 2000 Kč na místě, v případě správního řízení až 2500 Kč.


Nové vzory řidičských průkazů

Prozatím jenom avízo, nové vzory řidičských průkazů začnou obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávat až po 1. červenci 2018. Vyhláška č. 456/2017 Sb., přináší změnu na první pohled málo významnou - v § 1 odst. 4 se slova „8. obec obvyklého bydliště držitele řidičského průkazu na území České republiky (dále jen „obec pobytu“),“ zrušují. Mění se tak vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb., účinnou rovněž od 1. 7. 2018, to znamená, že žádost o vydání řidičského průkazu bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností v České republice.

Fotografie žadatelů o řidičský průkaz budou od 1. července 2018 pořizovány digitálně přímo na úřadě.

Příloha č. 1 obsahuje vzor řidičského průkazu:

Podle přechodného ustanovení vyhlášky č. 456/2017 Sb. ale mohou úřady vydávat i po 1. červenci 2018 řidičské průkazy na tiskopisech podle vzoru ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejdéle však do 31. prosince 2018. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…