ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Výměna řidičských průkazů jen na 66 procent

Výměna řidičských průkazů jen na 66 procent

Řidičským průkazům vydaným v roce 2007 skončila desetiletá platnost v loňském roce. Podle údajů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností si řidičský průkaz vyměnilo celkem 529 000 řidičů, což j celého počtu „povinných“ činí právě 66 %. (zdroj: https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/V-roce-2017-si-vymenilo-ridicsky-prukaz-66-procent?returl=/Media).

S žádostí o výměnu řidičského průkazu lze ještě v první polovině letošního roku přijít pouze na obecní úřad s rozšířenou působností podle místa trvalého bydliště řidiče. Kromě platného průkazu totožnosti je třeba přinést ještě jednu průkazovou fotografii.

Lhůta pro vydání nového dokladu je 20 dní, v případě expresního vydání do 5 dnů, ale v takovém případě je výměna zpoplatněna částkou 500 Kč.

Jinak je výměna řidičského průkazu bezplatná i v případě, že řidič žádá o výměnu již po termínu skončené platnosti.

Řízení motorového vozidla s neplatným průkazem však znamená riziko pokuty do 2000 Kč na místě, v případě správního řízení až 2500 Kč.


Nové vzory řidičských průkazů

Prozatím jenom avízo, nové vzory řidičských průkazů začnou obecní úřady obcí s rozšířenou působností vydávat až po 1. červenci 2018. Vyhláška č. 456/2017 Sb., přináší změnu na první pohled málo významnou - v § 1 odst. 4 se slova „8. obec obvyklého bydliště držitele řidičského průkazu na území České republiky (dále jen „obec pobytu“),“ zrušují. Mění se tak vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

V souvislosti s novelou zákona č. 361/2000 Sb., účinnou rovněž od 1. 7. 2018, to znamená, že žádost o vydání řidičského průkazu bude možné podat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností v České republice.

Fotografie žadatelů o řidičský průkaz budou od 1. července 2018 pořizovány digitálně přímo na úřadě.

Příloha č. 1 obsahuje vzor řidičského průkazu:

Podle přechodného ustanovení vyhlášky č. 456/2017 Sb. ale mohou úřady vydávat i po 1. červenci 2018 řidičské průkazy na tiskopisech podle vzoru ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, nejdéle však do 31. prosince 2018. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…