ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Musí být tachograf ověřen?

Musí být tachograf ověřen?

ANO i NE. Tak by se dalo stručně odpovědět na otázku. Ve skutečnosti je problematika složitější a tak otázka potrápila v posledních měsících nejen provozovatele vozidel, ale i řadu STK.

V první řadě je třeba si uvědomit, že dnes neexistuje žádný národní ani evropský předpis, který by vyžadoval povinnou montáž tachografů do vozidel. To, na co jsme byli řadu let zvyklí, již poměrně dlouho neplatí a dnes můžeme říct, že tachograf musí být namontován pouze v tom vozidle, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 561/2006 nebo mezinárodní dohoda AETR.

Tachografy proto nemusí mít ta vozidla, na která se zmíněné nařízení vůbec nevztahuje nebo se vztahuje jen částečně. Jsou to nejen dodávky s hmotností nepřesahující 3,5 t, pracovní stroje nebo pojízdné dílny, ale všechny výjimky uvedené v článku 3 zmíněného nařízení. Tzv. národní výjimky, uvedené v článku 13 jsou v ČR rovněž osvobozeny od povinnosti mít ve vozidle tachograf a řidič jeho prostřednictvím nemusí vést záznam o dobách řízení a odpočinku.

Jak ale dopadne takové vozidlo, když bylo přistaveno k provedení pravidelné technické prohlídky? Jestliže tachograf vůbec nemá, nebude při hodnocení technické způsobilosti vozidla žádný problém. Pokud ale tachograf osazen je, což je velmi častý případ, požaduje technik STK, aby plnil podmínky nařízení o tachografech. To zahrnuje plombování, montáž předepsaného typu, ověření a plnou funkčnost. Technik totiž v tomto případě vychází z dosti nejednoznačných kontrolních úkonů, ze kterých se dá vyčíst jak to, že se kontrolují pouze povinně osazené tachografy, tak i to, že jakýkoliv tachograf namontovaný ve vozidle musí plnit podmínky.

Protože je tachograf stanoveným měřidlem, podléhá jeho provoz nejenom nařízení o tachografech, ale i národním předpisům ČR z oblasti metrologie. Ty říkají, že pokud již není měřidlo používáno k účelům, pro které bylo stanoveno, nepodléhá nadále povinnosti ověřování. Vyhláška č. 345/2002 Sb. také mimo jiné říká, že pravidelnému ověřování ve lhůtách nejpozději 2 let podléhají pouze tachografy ve vozidlech, která jsou jimi povinně vybavena.

Ministerstvo dopravy tento stav prozatím napravilo tak, že vydalo Instrukci pro STK č. 3 (Věstník dopravy 2/2018), kde uvádí, že nepovinný tachograf neplnící podmínky nařízení o tachografech, nehodnotí technik STK jako závadu. Podle vyjádření MD bude při novelizaci vyhlášky č. 341/2014 Sb. provedena úprava jejího znění tak, aby již nemohlo docházet k dvojímu výkladu při hodnocení technického stavu vozidla v souvislosti s tachografem.

Obdobný postup mohou řidiči a dopravci očekávat při silniční kontrole a to jak v případě technické silniční kontroly, tak kontroly vedení záznamu a dodržování předepsaných dob řízení a odpočinku. V případě, že by nebyl ověřen tachograf, který je ve vozidle povinně, dopouští se dopravce přestupku, protože nezajistil řádné vedení záznamů. Velmi podobně dopadne i kontrola řidiče samotného. Logicky totiž, pokud má řidič povinnost vést záznam prostřednictvím tachografu, musí tachograf plnit předepsané podmínky. Při nejmenším tedy musí být ověřen. Pokud není, nemůže být platnost provedených záznamů uznána.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…