Zero vision

Česky Vize nula. Projekt, který ve Švédsku dokázal výrazně snížit počet dopravních nehod a jejich nejhorších následků na zdraví a životech. Od sedmdesátých let minulého století se v této evropské zemi zdvojnásobil počet automobilů, ale nehodovost v posledních letech poklesla o čtyři pětiny.

V roce 1997 schválil švédský parlament projekt „Zero vision“ s plánem, že v roce 2020 nezemře v souvislosti s dopravní nehodou ani jeden člověk. Později byl tento cíl posunut k roku 2050. Dosavadní výsledky ukazují, že není nesplnitelný.

Podle odborníků a expertů na dopravní problematiku včetně nehodovosti spočívá úspěch švédského programu především v myšlence komplexnosti a provázanosti všech hlavních prvků silniční dopravy, kterými jsou vozidlo, dopravní cesta a řidič. Na lidský faktor, který v této struktuře stále selhává nejčastěji, však nechce působit pouze zákazy, omezeními, hrozbami pokut a trestů. Projekt realisticky s lidskými chybami a prohřešky proti pravidlům počítá. Proto buduje pozemní komunikace a jejich součásti tak, aby dopravní prostředí neakcentovalo, ale naopak snižovalo nebezpečí lidských omylů. Vynalézavě a sympaticky se tomu říká „netrestající silnice“. A jde samozřejmě i o přechody pro chodce, chráněné zpomalovacími prahy nebo nahrazené nadchody, či cyklopruhy oddělené svodidly od ostatních jízdních pruhů.

Myšlenka „všechno souvisí se vším“ provází i úvahy při navrhování parametrů dopravního systému. Zásadním aspektem je hranice odolnosti lidského těla vůči působení vnějších sil. Tady se uplatňují výsledky různých výzkumů, které došly k použitelným závěrům.

Například při kolizi s autem má chodec velkou šanci přežít, pokud vozidlo jelo rychlostí nejvýše 30 km/h. Naopak při rychlosti vozidla 50 km/h je vysoká pravděpodobnost smrtelného zranění. Ke snižování následků nehod samozřejmě přispívají také prvky pasivní bezpečnosti nových vozidel. Ty jsou schopné ochránit posádku automobilu v případě čelního nárazu, pokud rychlost vozidla nepřesáhne 70 km/hod. Následky bočního nárazu eliminují v rychlosti nejvýše 50 km/hod., vždy za předpokladu použití bezpečnostních pásů.

Za významný a technicky nenahraditelný úspěch švédské úřady však považují to, že se postupně daří měnit mentalitu lidí. Výsledky projektu Zero vision přesvědčivě sdělují, že se vyplatí dodržovat pravidla a zásady bezpečné jízdy.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …