Zero vision

Česky Vize nula. Projekt, který ve Švédsku dokázal výrazně snížit počet dopravních nehod a jejich nejhorších následků na zdraví a životech. Od sedmdesátých let minulého století se v této evropské zemi zdvojnásobil počet automobilů, ale nehodovost v posledních letech poklesla o čtyři pětiny.

V roce 1997 schválil švédský parlament projekt „Zero vision“ s plánem, že v roce 2020 nezemře v souvislosti s dopravní nehodou ani jeden člověk. Později byl tento cíl posunut k roku 2050. Dosavadní výsledky ukazují, že není nesplnitelný.

Podle odborníků a expertů na dopravní problematiku včetně nehodovosti spočívá úspěch švédského programu především v myšlence komplexnosti a provázanosti všech hlavních prvků silniční dopravy, kterými jsou vozidlo, dopravní cesta a řidič. Na lidský faktor, který v této struktuře stále selhává nejčastěji, však nechce působit pouze zákazy, omezeními, hrozbami pokut a trestů. Projekt realisticky s lidskými chybami a prohřešky proti pravidlům počítá. Proto buduje pozemní komunikace a jejich součásti tak, aby dopravní prostředí neakcentovalo, ale naopak snižovalo nebezpečí lidských omylů. Vynalézavě a sympaticky se tomu říká „netrestající silnice“. A jde samozřejmě i o přechody pro chodce, chráněné zpomalovacími prahy nebo nahrazené nadchody, či cyklopruhy oddělené svodidly od ostatních jízdních pruhů.

Myšlenka „všechno souvisí se vším“ provází i úvahy při navrhování parametrů dopravního systému. Zásadním aspektem je hranice odolnosti lidského těla vůči působení vnějších sil. Tady se uplatňují výsledky různých výzkumů, které došly k použitelným závěrům.

Například při kolizi s autem má chodec velkou šanci přežít, pokud vozidlo jelo rychlostí nejvýše 30 km/h. Naopak při rychlosti vozidla 50 km/h je vysoká pravděpodobnost smrtelného zranění. Ke snižování následků nehod samozřejmě přispívají také prvky pasivní bezpečnosti nových vozidel. Ty jsou schopné ochránit posádku automobilu v případě čelního nárazu, pokud rychlost vozidla nepřesáhne 70 km/hod. Následky bočního nárazu eliminují v rychlosti nejvýše 50 km/hod., vždy za předpokladu použití bezpečnostních pásů.

Za významný a technicky nenahraditelný úspěch švédské úřady však považují to, že se postupně daří měnit mentalitu lidí. Výsledky projektu Zero vision přesvědčivě sdělují, že se vyplatí dodržovat pravidla a zásady bezpečné jízdy.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…