ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Srážka se zvěří

Srážka se zvěří

Nemusí se stát jen „mimo civilizaci“, nebezpečný zalesněný úsek může být i na okraji města. Taková místa bývají označena výstražnou dopravní značkou „Zvěř“.

V roce 2017 bylo podle policejních statistik nahlášeno celkem 12 494 nehod, jejichž příčinou byla srážka s lesní zvěří nebo domácím zvířetem, o život přitom přišla jedna osoba. Letos se v období leden-duben stalo takových nehod již 3 655, naštěstí zatím bez smrtelného zranění člověka. Správně reagovat na setkání se zvěří není jednoduché, neexistuje univerzální návod. Každá konkrétní situace je jiná, ale několik obecných zásad můžeme nabídnout.


Co radí odborníci?

  • V lesních úsecích, a zejména těch označených dopravní značkou, snížit rychlost jízdy a zvýšit pozornost. Brzdná dráha osobního auta, jedoucího 60 kilometrovou rychlostí je za běžných podmínek kolem 35 metrů. Při rychlosti 80km/h už je to 55 metrů.
  • Pokud už zvěř do vozovky vběhne, rychle vyhodnotit rychlost vozidla, velikost zvířete a šířku silnice a rozhodnout se, zda jen brzdit, nebo také uhnout.
  • Nedoporučuje se směrovat auto mimo silnici, pravděpodobnost nárazu do stromu či převrácení je velmi vysoká.
  • Když řidič spatří zvíře za tmy a je dostatečně daleko, měl by hlavně vypnout dálková světla. Ta na zvíře často působí jako magnet, takže zůstane stát a chová se nevyzpytatelně.


Nahlásit nehodu?

Ano. Z webové stránky https://www.epojisteni.cz/aktuality-co-delat-pri-srazce-se-zveri/

„Pokud dojde k úmrtí zvířete, je povinností každého řidiče, takovou nehodu nahlásit Policii ČR a to i v případě, že nevznikne žádná škoda na vozidle! V případě, že tak neučiní, hrozí každému řidiči poměrně vysoká pokuta. Policie ČR oznámí smrt zvířete místnímu mysliveckému spolku, který následně zajistí odvoz mrtvého zvířete.“

A BESIP upozorňuje:

Pokud řidič zvíře po srážce naloží do auta, většinou se z něj stává pytlák. „Toho z vás podle platného ceníku vytvořeného odborníky z ministerstva zemědělství, policie a několika neziskových organizací udělají už dva bažanti, protože jejich cena přesahuje pětitisícový limit.“


Volně pobíhající domácí zvířata

Povinnost vlastníka nebo držitele domácích zvířat upravuje tentokrát zákon o silničním provozu (§ 60 odst. 11).

„Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci.“

Komentář z publikace BUŠTA, P., KNĚŽÍNEK, J.: Praha 2016, s. 120:

Pobíháním je třeba rozumět jakýkoliv nekontrolovaný volný pohyb či výskyt domácího zvířete na pozemní komunikaci. Nepůjde tedy jen o případy, kdy se zvíře bude po pozemní komunikaci pohybovat samo, například když uteče, ale i o případy, kdy se kontrole vymkne. Jakkoliv pojem pobíhání evokuje rychlý pohyb, ustanovení beze sporu dopadá i na situace, kdy se domácí zvíře na pozemní komunikaci dostane pohybem pomalým, a zákaz zcela jistě pokrývá i případy, kdy domácí zvíře na pozemní komunikaci prostě jen stojí. Odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem je upravena v § 2933 a násl. nového občanského zákoníku. Způsobí-li škodu zvíře, nahradí ji jeho vlastník, ať již bylo pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo. Osoba, které zvíře bylo svěřeno nebo která zvíře chová nebo jinak používá, nahradí škodu způsobenou zvířetem společně a nerozdílně s vlastníkem. Slouží-li domácí zvíře vlastníku k výkonu povolání či k jiné výdělečné činnosti nebo k obživě, anebo slouží-li jako pomocník pro osobu se zdravotním postižením, zprostí se vlastník povinnosti k náhradě, prokáže-li, že při dozoru nad zvířetem nezanedbal potřebnou pečlivost, anebo že by škoda vznikla i při vynaložení potřebné pečlivosti.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…