ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Připravuje se změna

Připravuje se změna

Lépe řečeno úprava pravidla, podle kterého musí řidiči v kolonách stojících vozidel vytvořit takzvanou „uličku“ pro vozidla Integrovaného záchranného systému.

Na silnicích s dvěma jízdními pruhy je řešení jednoduché, jízdní pruh pro záchranáře nebo policii se tvoří uprostřed. Problémy nastávají na komunikaci o třech jízdních pruzích, kde se někdy místo uličky vytvoří nepřehledná a pro záchranáře velmi komplikovaná situace.

K připravované změně se v České televizi vyjádřil také krajský koordinátor BESIP z Jihočeského kraje Václav Kovář. Požádali jsme ho o krátký rozhovor na toto téma:


Vozidla Integrovaného záchranného systému mají při své činnosti právo přednostní jízdy. Jenže někdy to poněkud vázne...

Já osobně vidím největší problém v nepozornosti řidičů, především těch, kteří se před vozidly s modrým majákem pohybují. Často se řidiči více než sledování provozu za sebou věnují třeba i dost hlasitému poslechu rádia a největší neřestí je telefonování, které takovému řidiči i sluchově brání v zaregistrování zvukového výstražného zařízení vozidla IZS jedoucího za ním. Při takovém opožděném zaregistrování je pak problematické na poslední chvíli provést úhybný manévr. Následné zmatečné zastavení v cestě vozidlu IZS naruší plynulost jeho jízdy a znamená pro řidiče takového vozidla problematické proplétání se v koleně.

Řidiči těchto vozidel ale preferují před rychlostí plynulou jízdu.

Je třeba podotknout, že i řidič vozidla IZS v případě použití zvukových a světelných výstražných zařízení, má povinnosti ze zákonných ustanovení vyplývající. Například je povinen neohrozit ostatní účastníky silničního provozu. Proto je pro řidiče těchto vozidel nejdůležitější pro dosažení co možná nejkratších dojezdových časů hlavně plynulost jejich jízdy. Plynulost je také důležitá pro komfort převáženého pacienta a zdravotnického personálu, který musí mnohdy i za jízdy zajišťovat život zachraňující úkony. Prudké brzdění z vyšší rychlosti, kterou má právo řidič v takových případech překročit, a následné prudké zrychlování, není přínosem ani k bezpečné jízdě vozidla IZS, a ohrožuje i samotné přepravované osoby a v konečném důsledku prodlužuje čas záchrany o drahocenné minuty.

V kolonách na tříproudé silnici mají asi největší problém řidiči ve středním jízdním pruhu.

Vzhledem k rozdílnostem ve způsobu řazení při potřebě vytvořit průjezd pro záchranná vozidla v naší zemi a v okolních státech vzniká v hlavách našich řidičů mírný zmatek. Někteří mají poznatky a zkušenosti z cest do zahraničí a pro takové řidiče je naše zákonná norma nepochopitelná, neboť přikazuje naprosto rozdílný způsob řazení. Řidiči ve středním pruhu potom vytvářejí zmatečné prostředí, mnohdy se jedni uhýbají doleva, tak, jak je podle našeho zákona správné, a druzí doprava, tak jak jsou zvyklí ze zahraničí. Proto je potřeba, tak, jak ukládá i Vídeňská úmluva z roku 1968, přistoupit k sjednocení pravidel provozu. V případě uličky pro záchranná vozidla musí jednoznačně upravit předpis naše republika, neboť většina okolních zemí pravidlo sjednoceno již má.

Jaká je tedy praxe v okolních státech?

V okolních státech je pravidlo pro vytváření záchranářské uličky postaveno na teorii rychlejšího pruhu, To znamená, že se řidiči v pravém a středním, případně dalším jízdním pruhu řadí vpravo, řidiči v levém jízdním pruhu vybočují co nejvíce vlevo. Příznivci našeho způsobu často uvádějí, že náš „obrácený systém“ je vhodnější, neboť z pruhu, který je blíže pravému okraji vozovky se snáze opouští komunikace na výjezdu. K tomu bych chtěl dodat pouze to, že blokování křižovatek a odboček je další velkou neřestí našich řidičů, a pokud se řidiči v kolonách naučí plnit ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích pro jízdu křižovatkou, kde je povinností řidiče nevjet do křižovatky, pokud mu situace za křižovatkou nedovoluje pokračovat v jízdě, pak nemůže být problém pro vozidlo IZS vjet na komunikaci s více jízdními pruhy v jednom směru a ani takovou komunikaci opustit z kteréhokoliv jízdního pruhu.

Pokud bude změna pravidla schválena, připravujete nějakou kampaň?

Nejsem zatím informován o zahájení kampaně k této problematice, ale určitě budeme změnu komunikovat prostřednictvím médií, kterými jsme, jako krajští koordinátoři, oslovováni ve svých regionech. Tento způsob považuji za nejefektivnější, protože prostřednictvím médií, hlavně rozhlasových a televizních se informace dostanou k širokému okruhu obyvatel. Další způsoby komunikace budou v mém případě prováděny prostřednictvím škol bezpečné jízdy a již rozjetých dlouhodobých kampaní, které jsou například zaměřeny na seniory v dopravě. V Jihočeském kraji máme ustanoven Tým BESIP Jihočeského kraje, který je podporovaný radním pro dopravu Jihočeského kraje, a který se podílí na mnoha akcích v regionu, organizovaných IZS a dalšími složkami státní správy. Na těchto akcích se snažíme prezentovat novinky v dopravě, a já věřím, že i tímto způsobem problematiku uliček pro záchranný systém po změně zákona veřejnosti přiblížíme. 


Krajskému koordinátorovi BESIP děkujeme za informace a projevené názory. Pokud bude avizovaná změna schválena, měla by být účinná od podzimu letošního roku. Do té doby samozřejmě platí současné pravidlo.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…