ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
V hledáčku byly autobusy

V hledáčku byly autobusy

O posledním červencovém víkendu se silniční kontroly v celé ČR zaměřovaly především na ty řidiče a dopravce, kteří mnohé z nás odváželi za letními zážitky nebo se kterými jsme se vraceli odpočatí zpátky domů. Tak jak bylo v tomto období zvykem i v minulých letech, kontrolovala se zejména silniční osobní doprava.

Letošní kontrolní akce ale přinesla jednu novinku, která se netýkala jen osobní silniční dopravy. Ministerstvo dopravy provádělo spolu se Státním úřadem inspekce práce a Ministerstvem práce a sociálních věcí kontrolu dodržování povinností souvisejících s vysíláním zaměstnanců ze zemí EU v rámci poskytování služeb do České republiky. Na základě směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/67/EU, která byla do české legislativy transponována zákonem č. 93/2017 Sb., má zaměstnavatel povinnost uchovávat v místě aktuálního pracoviště kopie dokladů prokazujících pracovněprávní vztah, přeložených do českého jazyka.

Jinými slovy, kontrolovalo se, zda zahraniční řidiči ze zemí EU mají u sebe pracovní smlouvu v českém jazyce. Přesto, že někteří řidiči pracovní smlouvy předložili, žádná z nich nebyla v českém jazyce. Jednalo se o smlouvy, které jsou požadovány jinými členskými státy, a proto byly většinou v němčině nebo ve francouzštině. Ačkoliv ani jeden z kontrolovaných řidičů (dopravců) tuto povinnost nesplnil, měly kontroly spíše preventivní charakter a za porušení nebyly ukládány pokuty. Smyslem bylo upozornit na to, že pokud existují v rámci EU nějaká pravidla, platí bez rozdílu pro všechny její členy.

A jak dopadly kontroly řidičů autobusů? Dle očekávání ne zcela bez závad. Častým prohřeškem řidičů bylo nedodržování denních nebo týdenních dob odpočinku, někdy si dopravci úplně neuvědomovali, že  mají dbát o  dobrý technický stav vozidel, a že je to právě osobní doprava, kde by to mělo platit dvojnásob. My všichni, kdo autobusy cestujeme, se chceme z dovolené vrátit nejen odpočatí, ale také zdraví.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …