ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Speciální úprava jízdy na kole

Speciální úprava jízdy na kole

Dodržování obecných pravidel silničního provozu je samozřejmou povinností každého cyklisty. Platná a účinná právní norma ale obsahuje ještě speciální úpravu pro jízdu na kole, která se týká například podmínek, za kterých lze přepravovat děti, jaký přívěsný vozík lze použít, či co se na kole nesmí.

Na jednomístném kole

Není dovoleno jezdit ve dvou (a samozřejmě ani ve třech…). Ale pokud je kolo vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, lze dítě mladší 7 let převážet. Ten, kdo dítě veze, však musí být starší 15 let.

V přívěsném vozíku nebo na spojovací tyči

Osoba starší 18 let může také vézt dítě (věk se neuvádí) na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí, nebo vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí.

Přívěsný vozík pro přepravu dětí

  • nesmí být širší než 900 mm,
  • na zádi musí být označen dvěma odrazkami červené barvy netrojúhelníkového tvaru,
  • odrazky musí být umístěny co nejblíže k bočním obrysům vozíku.

S jízdním kolem musí být přívěsný vozík spojen pevným spojovacím zařízením. Pokud by vozík zakrýval za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být vlevo na zádi opatřen červeným neoslňujícím světlem.

Jsou-li ve vozíku přepravovány děti, musí být vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm. Ten musí být vztyčen ve výšce 1 200-1 600 mm nad úrovní vozovky. Co cyklista nesmí?

V zájmu bezpečné jízdy má cyklista zakázáno

  • jet na kole bez držení řídítek,
  • držet se jiného vozidla,
  • vést za jízdy druhé jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře,
  • vozit předměty, které by znesnadňovaly řízení kola,

a naopak přikázáno má

  • mít při jízdě nohy na šlapadlech

Ilustrační foto (jak to nemá být):Pro cyklistu samozřejmě platí veškeré povinnosti řidiče, navíc i zákaz kouření při jízdě stanovený v § 7 odst. 1 písm. d) zákona o silničním provozu.


Cyklista chodcem

V případě, že z nějakého důvodu cyklista na kole nejede, ale pouze ho vede, stává se chodcem. Na rozdíl od pravidel pro chůzi však chodí po pravé straně vozovky nebo po pravé krajnici. Chodník užít může, ale pouze v případě, že neohrozí ostatní chodce.


Koloběžka?

Podle citovaného zákona se koloběžka považuje za jízdní kolo, takže veškerá pravidla pro jízdu na kole se přiměřeně vztahují i na jízdu na koloběžce. Proto například jezdec na koloběžce při přecházení po přechodu pro chodce koloběžku vede.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…