ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Soumrak přichází rychle

Soumrak přichází rychle

Přesto, že i letošní podzim je teplotně nadprůměrný a slunné dny první poloviny října připomínají spíš pozdní léto, stmívá se už poměrně brzy. Nikoho asi nepřekvapí, že vidět a být viděn patří k těm základním a nejdůležitějším zásadám pro bezpečný silniční provoz. 

Ale zejména s tím pasivním významem být viděn jsme někdy tak trochu na štíru. A paradoxně mnohdy právě ti účastníci provozu, pro něž může mít neviditelnostvelmi těžké následky. 

Zopakujme si, co máme a můžeme pro své zviditelnění a bezpečnější pohyb v provozu udělat:

Řidiči motorových vozidel

  • musí mít za jízdy při snížené viditelnosti rozsvícena obrysová a potkávací nebo dálková světla,

Cyklisté

musí mít své vozidlo vybaveno

  • zadní odrazkou červené barvy, tato odrazka může být kombinována se zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2
  • přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2,
  • odrazkami oranžové barvy (autožluť) na obou stranách šlapátek - pedálů, tyto odrazky mohou být nahrazeny světlo odrážejícími materiály umístěnými na obuvi nebo v jejich blízkosti,
  • na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednou boční odrazkou oranžové barvy (autožluť) na každé straně kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2000 mm2,

Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být dále vybavena následujícími zařízeními pro světelnou signalizaci a osvětlení:

  • světlometem svítícím dopředu bílým světlem; světlomet musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem cyklisty měnit, je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem,
  • zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy, podmínky pro umístění této svítilny jsou shodné s podmínkami pro umístění a upevnění zadní odrazky podle odstavce 1 písm. e); zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy 
  • zadní svítilna vyzařující světlo červené barvy může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy.

Chodci

mají ze zákona o silničním provozu povinnost:

  • mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením.

Ačkoliv zatím tato povinnost platí pouze mimo obec a jen v místech, která nejsou osvětlena veřejným osvětlením, je rozumné nosit prvky z retroreflexivního materiálu na oblečení vždy za snížené viditelnosti. To znamená nejen za tmy, ale i v mlze, nebo za hustého deště či sněžení. Kromě toho by se chodci měli pohybovat vždy, ale za snížené viditelnosti obzvlášť, po správné straně vozovky (tam, kde není chodník po levé straně), jednotlivě za sebou.


Chodec v tmavém oblečení bez reflexních prvků a na nesprávné straně vozovky není výjimečným úkazem.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…