ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Informace o školeních pro oblast STK a SME ve zbývající části roku 2018

Informace o školeních pro oblast STK a SME ve zbývající části roku 2018

Informace o školeních pro oblast STK a SME ve zbývající části roku 2018

Vzhledem ke změnám vyplývajícím z novely zák. č. 56/2001 Sb., zákonem č. 193/2018 Sb. a vyhl. č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel s účinností od 1. října 2018 změnilo Ministerstvo dopravy termíny přezkoušení a CSPSD termíny kurzů a ve zbývající části roku 2018 tak, že jsou pro oblast kurzů STK a SME platné tyto termíny:

  • Prohlubovací kurz pro kontrolní techniky (s oprávněním ME), je určen pro držitele platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018, který je zároveň i držitelem platného profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018. Viz vyhl. č. 211/2018 Sb. příloha 14. písm. b) a příloha 15. písm. b). Část kurzu ME je pro všechny druhy paliv a účastníci kteří nemají všechny druhy paliv získají po úspěšném přezkoušený plný rozsah paliv. Délka kurzu je 5 dnů a 1 den přezkoušení.

Termíny kurzů:

19. - 23.11.2018 Ostrava

3. - 7.12.2018 Trutnov

Přezkoušení po prohlubovacích kurzech – teorie:

28.11.2018 Praha

20.12.2018 Praha

  • Prohlubovací kurz kontrolního technika (bez oprávnění ME), který je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018 a není držitelem profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018. Viz. vyhl. č. 211/2018 Sb. příloha 14. písm. c) a příloha 15. písm. c). Účastníci po úspěšném přezkoušení a splnění všech podmínek budou moci provádět ME. Délka kurzu je 5 dnů a 2 dny přezkoušení.

Termíny kurzů:

19. - 23.11.2018 Ostrava, praktická část přezkoušení 26.-27.11.2018 Ostrava

3. - 7.12.2018 Trutnov, , praktická část přezkoušení 17.-18.12.2018 Trutnov

Přezkoušení po prohlubovacích kurzech – teorie:

28.11.2018 Praha

20.12.2018 Praha

  • Základní kurz kontrolního technika (jen ME), jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel. Viz. vyhl. č. 211/2018 Sb. příloha 17. písm. a) a příloha 18. písm. a). Kurz je pro všechny druhy paliv. Délka kurzu je 3 dny a 2 dny přezkoušení.

Termín kurzu a zkoušek:

12.-16.11.2018 Roztoky u Prahy

  • Prohlubovací kurz pro kontrolního technika (jen ME), jehož oprávnění je omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, je určen pro držitele platného profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018. Viz. vyhl. č. 211/2018 Sb. příloha 17. písm. b) a příloha 18. písm. b). Kurz je pro všechny druhy paliv a účastníci kteří nemají všechny druhy paliv získají po úspěšném přezkoušení a splnění všech podmínek plný rozsah paliv. Délka kurzu je 2 dny a 1 den přezkoušení.
  • Držitelé profesního osvědčení mechanika, jehož platnost uplynula do 30.9.2018 se musí zúčastnit základního kurzu.
  • Držitelé profesního osvědčení kontrolního technika se musí zúčastnit prohlubovacího kurzu pro kontrolní techniky.

Termíny kurzů:

7. - 8.11.2018 Přerov

12. - 13.11.2018 Přerov

13. - 14.11. Ostrava

10. - 11.12.2018 Brno

11.-12.12.2018 Roztoky u Prahy

Přezkoušení po prohlubovacích kurzech – teorie:

20.11.2018 Praha

13.12.2018 Praha

  • Kurz uživatelů Informační systému technických prohlídek dle §48 a) zák. 56/2001 Sb. je nyní nutný pro všechny kontrolní techniky i včetně techniků s omezením k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, kteří budou absolvovat praktické zkoušky, protože budou prováděny v tomto prostředí.

Termíny kurzů:

1.11.2018 Praha

26.11.2018 Přerov

Kurzy pro kontrolní techniky s odbornou způsobilostí k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích dle §25 vyhl. č. 341/2014 Sb. zůstávají beze změn. Ostatní typy kurzů budou CSPSD vypsány až na rok 2019.

Zák. č. 193/2018 Sb. je ke stažení na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38493

Vyhl. č. 211/2018 Sb. je ke stažení na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38506

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…