ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Informace o školeních pro oblast STK a SME ve zbývající části roku 2018

Informace o školeních pro oblast STK a SME ve zbývající části roku 2018

Informace o školeních pro oblast STK a SME ve zbývající části roku 2018

Vzhledem ke změnám vyplývajícím z novely zák. č. 56/2001 Sb., zákonem č. 193/2018 Sb. a vyhl. č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel s účinností od 1. října 2018 změnilo Ministerstvo dopravy termíny přezkoušení a CSPSD termíny kurzů a ve zbývající části roku 2018 tak, že jsou pro oblast kurzů STK a SME platné tyto termíny:

  • Prohlubovací kurz pro kontrolní techniky (s oprávněním ME), je určen pro držitele platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018, který je zároveň i držitelem platného profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018. Viz vyhl. č. 211/2018 Sb. příloha 14. písm. b) a příloha 15. písm. b). Část kurzu ME je pro všechny druhy paliv a účastníci kteří nemají všechny druhy paliv získají po úspěšném přezkoušený plný rozsah paliv. Délka kurzu je 5 dnů a 1 den přezkoušení.

Termíny kurzů:

19. - 23.11.2018 Ostrava

3. - 7.12.2018 Trutnov

Přezkoušení po prohlubovacích kurzech – teorie:

28.11.2018 Praha

20.12.2018 Praha

  • Prohlubovací kurz kontrolního technika (bez oprávnění ME), který je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30. září 2018 a není držitelem profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018. Viz. vyhl. č. 211/2018 Sb. příloha 14. písm. c) a příloha 15. písm. c). Účastníci po úspěšném přezkoušení a splnění všech podmínek budou moci provádět ME. Délka kurzu je 5 dnů a 2 dny přezkoušení.

Termíny kurzů:

19. - 23.11.2018 Ostrava, praktická část přezkoušení 26.-27.11.2018 Ostrava

3. - 7.12.2018 Trutnov, , praktická část přezkoušení 17.-18.12.2018 Trutnov

Přezkoušení po prohlubovacích kurzech – teorie:

28.11.2018 Praha

20.12.2018 Praha

  • Základní kurz kontrolního technika (jen ME), jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel. Viz. vyhl. č. 211/2018 Sb. příloha 17. písm. a) a příloha 18. písm. a). Kurz je pro všechny druhy paliv. Délka kurzu je 3 dny a 2 dny přezkoušení.

Termín kurzu a zkoušek:

12.-16.11.2018 Roztoky u Prahy

  • Prohlubovací kurz pro kontrolního technika (jen ME), jehož oprávnění je omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, je určen pro držitele platného profesního osvědčení mechanika měření emisí vydaného podle zákona č. 56/2001 Sb., ve znění do 30.9.2018. Viz. vyhl. č. 211/2018 Sb. příloha 17. písm. b) a příloha 18. písm. b). Kurz je pro všechny druhy paliv a účastníci kteří nemají všechny druhy paliv získají po úspěšném přezkoušení a splnění všech podmínek plný rozsah paliv. Délka kurzu je 2 dny a 1 den přezkoušení.
  • Držitelé profesního osvědčení mechanika, jehož platnost uplynula do 30.9.2018 se musí zúčastnit základního kurzu.
  • Držitelé profesního osvědčení kontrolního technika se musí zúčastnit prohlubovacího kurzu pro kontrolní techniky.

Termíny kurzů:

7. - 8.11.2018 Přerov

12. - 13.11.2018 Přerov

13. - 14.11. Ostrava

10. - 11.12.2018 Brno

11.-12.12.2018 Roztoky u Prahy

Přezkoušení po prohlubovacích kurzech – teorie:

20.11.2018 Praha

13.12.2018 Praha

  • Kurz uživatelů Informační systému technických prohlídek dle §48 a) zák. 56/2001 Sb. je nyní nutný pro všechny kontrolní techniky i včetně techniků s omezením k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, kteří budou absolvovat praktické zkoušky, protože budou prováděny v tomto prostředí.

Termíny kurzů:

1.11.2018 Praha

26.11.2018 Přerov

Kurzy pro kontrolní techniky s odbornou způsobilostí k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích dle §25 vyhl. č. 341/2014 Sb. zůstávají beze změn. Ostatní typy kurzů budou CSPSD vypsány až na rok 2019.

Zák. č. 193/2018 Sb. je ke stažení na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38493

Vyhl. č. 211/2018 Sb. je ke stažení na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38506

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…