ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nebezpečí, které není vidět

Nebezpečí, které není vidět

I když se v policejních statistikách dopravních nehod nevykazují nehody způsobené tzv. slepým úhlem přímo, jsou velmi časté. Problém mrtvých úhlů je spojen s příčinami „nesprávné otáčení nebo couvání“ a „jiný druh nesprávné jízdy“, které jsou v období od ledna do září 2018 zařazeny na 2. a 3. místo nejčastějších příčin a dohromady vyčísleny na více než 13 tisíc nehod,“ uvádí Martin Bednář ze společnosti DEKRA.

Z tiskové zprávy k tomuto problému:

  • Okolo vozidla se vyskytují místa, kam řidič bez pomoci asistenčních prvků nedohlédne.
  • Nejrozsáhlejší oblasti slepých úhlů se vyskytují u řidičů velkých vozidel, kamionů a autobusů.

Především řidiči kamionů a autobusů často nemají úplnou kontrolu nad oblastí těsně před a za vozidlem, ale i po stranách. Právě tam ale může být motorkář, cyklista či osobní auto, ačkoli o něm řidič nemá tušení. Účastník silničního provozu, který se pohybuje v těsné blízkosti vozidla, může řidiči zcela zmizet z výhledu.

Slepé úhly

Řeč je o tzv. slepých neboli mrtvých úhlech, tedy o místech, která řidič nevidí okolo vozidla, zejména v zrcátkách. V důsledku slepého úhlu často vznikají dopravní nehody. Řidič nemůže včas zareagovat na vozidlo nebo objekt, o jehož výskytu do poslední chvíle neví. Při couvání kamionu, kdy dochází k zalomení návěsu vůči tahači, je nebezpečí ještě vyšší. Omezený výhled bezprostředně kolem vozidla je velkým rizikem, přesto na něj mnoho řidičů nebere zřetel. 

Společnost DEKRA CZ a.s. zvyšuje povědomí o nehodách způsobených slepými úhly při svých vzdělávacích aktivitách. Lektoři na školení řidičů ukazují, kde všude se slepé úhly vyskytují i přes optimální nastavení zpětných zrcátek. Cílem je, aby si všichni účastníci silničního provozu uvědomili související nebezpečí a dokázali se pohybu v kritických místech vyvarovat. Např. v Německu si studenti škol prakticky vyzkoušeli, kde je řidiči kamionů vidí, a kde naopak ne. Poznali, že zrcátka předkládají řidiči menší nebo zkreslený obraz reality, nikoli plnohodnotný přehled. Z toho vyplývají velká rizika především pro chodce a cyklisty, kteří se pohybují v nebezpečné blízkosti.

Kde jsou kritické oblasti?

Jedná se o zóny po obou stranách vozidla, ale především v úrovni kabiny, dále těsně před vozidlem a za celou zádí vozidla. Pro zajištění bezpečnosti zvyšte pravděpodobnost, že vás ostatní řidiči nepřehlédnou, a dodržujte níže zmíněná doporučení:

  • Vyhněte se oblasti slepého úhlu. Pokud se v ní nacházíte, kontrolujte pohyb vozidla a snažte se, aby rychlost vaší jízdy nebyla stejná.
  • Chovejte se tak, abyste si byli jistí, že o vás další řidiči vědí. Navažte s řidičem oční kontakt.
  • Přestože mají větší vozidla i větší zrcátka, mají velké slepé úhly. Zásadně nezůstávejte hned za nimi nebo vedle, řidič o vás vůbec nemusí vědět.
  • Dbejte na pravidlo bezpečné vzdálenosti minimálně 2 sekundy.
  • Chodci a cyklisté by měli zůstat dostatečně daleko od boku kamionu či autobusu, aby byli vidět.

Asférická zrcátka a nové systémy

Na eliminaci rizik spojených se slepými úhly se neustále pracuje. Nové moderní automobily mohou být opatřeny systémy, které dokáží hlídat pohyb jiných účastníků silničního provozu ve slepém úhlu a řidiče upozornit. Pokud řidič nereaguje, některé systémy dokonce zasáhnou do řízení vozidla nebo zastaví vozidlo před hrozící kolizí. Na trhu existují i přídavná boční zrcátka, která rozsah klasických zrcátek zvětšují. Nová zpětná zrcátka tzv. asférická jsou zakřivená, aby v nich bylo vidět co nejvíc – nejen za vozidlo, ale i do stran. „Nejvíce ale pomůže správný postup při kontrole zrcátek, který jsme se všichni učili v autoškole, častá průběžná kontrola všech zrcátek během jízdy, věnování pozornosti okolní situaci, ale také spolupráce všech účastníků provozu,“ radí Martin Bednář, manažer preventivního projektu Nehodou to začíná.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…