ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Tachografy především

Tachografy především

Tak znělo motto mimořádné kontrolní akce se zaměřením na kontrolu funkčnosti a používání záznamových zařízení.

Během kontroly, která proběhla na konci října, v běžnou denní dobu a na obvyklém místě, byla policistou z DI Kroměříž odkláněna vozidla na odstavnou plochu u dálnice D 55. Z nich se na základě domluveného klíče vybírala ta vozidla, u nichž se dalo předpokládat, že by jejich řidiči měli důvod k obcházení nařízení o dobách řízení a odpočinku.

Kontrolním stanovištěm projelo za necelé 4 hodiny více než 50 kamionů, z nichž 24 bylo vybráno k další kontrole. Ta spočívala zejména v rychlé kontrole tachografu a karty řidiče na základě provedených výtisků, popřípadě analýzy stažených dat. Ve zhruba polovině případů, kdy některé záznamy v paměti tachografu ukazovaly na nedovolenou činnost řidiče nebo dopravce, bylo prováděno měření elektrických parametrů systému digitálního tachografu a vizuální kontrola jeho částí.

V jednom případě se pak podezření na manipulaci tachografu potvrdilo, aniž by v tu dobu nebo v době před kontrolou bylo uvedeno v činnost. Po odstranění zařízení z vozidla a zaplacení vysoké kauce mohl řidič pokračovat v jízdě až tehdy, kdy mu byl tachograf opraven a bylo provedeno jeho ověření autorizovaným metrologickým střediskem.

Ukázalo se, že takto účelově zaměřená silniční kontrola má smysl a že lze podobné výsledky očekávat i u dalších plánovaných kontrol organizovaných v tomto duchu. Tým, který se na kontrole podílel, nijak nevyčníval nad běžnou kontrolu, co se počtu osob týče. Tím spíše patří poděkování členům Tacho Group CSPSD ze Zlína a Olomouce, kteří na kontrole odvedli kus profesionální práce, ale i ostatním členům skupiny, kteří od jejího založení v roce 2016 pomohli odhalit řadu podvodů a technických úprav tachografů.

Ačkoliv byli zpočátku řidiči způsobem a rozsahem kontroly lehce zaskočeni, ti poctiví nakonec velmi ocenili rychlost, s jakou byly kontroly prováděny. Běžně se totiž vozidlo na kontrole nezdrželo více než deset nebo patnáct minut, což je v době termínovaných nakládek a hustého silničního provozu ještě přijatelně dlouhá doba.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…