ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Tachografy především

Tachografy především

Tak znělo motto mimořádné kontrolní akce se zaměřením na kontrolu funkčnosti a používání záznamových zařízení.

Během kontroly, která proběhla na konci října, v běžnou denní dobu a na obvyklém místě, byla policistou z DI Kroměříž odkláněna vozidla na odstavnou plochu u dálnice D 55. Z nich se na základě domluveného klíče vybírala ta vozidla, u nichž se dalo předpokládat, že by jejich řidiči měli důvod k obcházení nařízení o dobách řízení a odpočinku.

Kontrolním stanovištěm projelo za necelé 4 hodiny více než 50 kamionů, z nichž 24 bylo vybráno k další kontrole. Ta spočívala zejména v rychlé kontrole tachografu a karty řidiče na základě provedených výtisků, popřípadě analýzy stažených dat. Ve zhruba polovině případů, kdy některé záznamy v paměti tachografu ukazovaly na nedovolenou činnost řidiče nebo dopravce, bylo prováděno měření elektrických parametrů systému digitálního tachografu a vizuální kontrola jeho částí.

V jednom případě se pak podezření na manipulaci tachografu potvrdilo, aniž by v tu dobu nebo v době před kontrolou bylo uvedeno v činnost. Po odstranění zařízení z vozidla a zaplacení vysoké kauce mohl řidič pokračovat v jízdě až tehdy, kdy mu byl tachograf opraven a bylo provedeno jeho ověření autorizovaným metrologickým střediskem.

Ukázalo se, že takto účelově zaměřená silniční kontrola má smysl a že lze podobné výsledky očekávat i u dalších plánovaných kontrol organizovaných v tomto duchu. Tým, který se na kontrole podílel, nijak nevyčníval nad běžnou kontrolu, co se počtu osob týče. Tím spíše patří poděkování členům Tacho Group CSPSD ze Zlína a Olomouce, kteří na kontrole odvedli kus profesionální práce, ale i ostatním členům skupiny, kteří od jejího založení v roce 2016 pomohli odhalit řadu podvodů a technických úprav tachografů.

Ačkoliv byli zpočátku řidiči způsobem a rozsahem kontroly lehce zaskočeni, ti poctiví nakonec velmi ocenili rychlost, s jakou byly kontroly prováděny. Běžně se totiž vozidlo na kontrole nezdrželo více než deset nebo patnáct minut, což je v době termínovaných nakládek a hustého silničního provozu ještě přijatelně dlouhá doba.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…