Nehody na dálnici

Je jich relativně málo. Ze statistických údajů o nehodách na pozemních komunikacích za období leden-září letošního roku vyplývá, že v obci se stalo o téměř 50 tisíc nehod více než na dálnicích. Na silnicích mimo obec byl ve třech čtvrtletích evidován počet dopravních nehod téměř osminásobný. Přesto jsou nehody na dálnicích závažné a přinášejí značné potíže i těm, kteří nejsou přímými účastníky nehody.

Z tiskové zprávy Společnosti DEKRA CZ a.s., která zajišťuje vzdělávací aktivity v oblasti dopravy a v tomto případě se zaměřila konkrétně na dálnici D 1:

D1 je naší nejstarší a nejdelší dálnicí, rozprostírá se přes 7 krajů a aktuálně prochází rekonstrukcí. Ročenka nehodovosti z roku 2017 uvádí v přehledu hlavních příčin nehod na dálnicích nesprávný způsob jízdy (1 898 nehod) a nepřiměřenou rychlost (1 398 nehod). Za rok 2017 bylo na dálnicích způsobeno celkem 4 387 dopravních nehod, při kterých zemřelo 25 osob a 91 osob bylo těžce zraněno. Od ledna do října 2018 Policie ČR eviduje 3 453 nehod, při kterých zemřelo 27 osob a 72 osob utrpělo těžká zranění.

Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice 2017:

Vážné a tragické následky totiž mívají nehody, které se stanou při vysoké rychlosti. Proto bychom měli pár základních pravidel dodržovat a nehodám předcházet. Pokud záměrně pomineme často diskutovanou nepozornost, vznik komplikací i dopravních nehod na dálnici ovlivňují 3 hlavní projevy nesprávného chování řidičů: nedodržování bezpečné vzdálenosti od vpředu jedoucích vozidel, neochota řidičů vracet se zpět do pravého jízdního pruhu po předjíždění a nepřizpůsobení rychlosti vozidla,“ uvádí Martin Bednář ze společnosti DEKRA.

Nedodržování bezpečného odstupu

Dodržování minimální bezpečné vzdálenosti obecně Čechům moc nejde. Legislativa odstup vozidel neurčuje přesně a porušování nikdo neřeší, respektive netrestá. Přitom jde o jednoduchou fyziku. Pravidlo 2 sekund minimálního odstupu je praktické a správná vzdálenost vznikne při jakékoliv rychlosti.

„Řidiči neumí reagovat na okolní situaci, nejezdí defenzivně. Snadno a často se dostanou do situace, kdy dojedou vozidlo v levém jízdním pruhu dálnice rychlostí 130 km/h na odstup pouhé 4 metry a čekají, až jim vozidlo uvolní cestu. V takovém případě stačí jakákoliv drobná chyba, na reakci má totiž řidič pouhou desetinu sekundy,“ říká Martin Bednář. Dopravní experti zhodnocují jako častější příčinu nehodovosti malou vzájemnou vzdálenost vozidel než jejich rychlost.

Neochota jezdit v pravém jízdním pruhu

Už při středním provozu na dálnici D1 dochází k jevu, který může vzdáleně připomínat souběžnou jízdu. Souvislý proud vozidel je ale pouze v levém jízdním pruhu. Do pravého pruhu se řidičům nechce, přestože jim to mimo obec pravidla nařizují. Následkem vznikají problémy s bezpečnou vzdáleností, omezováním i ohrožováním řidičů při střídání jízdních pruhů a plynulostí provozu, protože rychleji jedoucí vozidla nemají šanci dostat se vpřed. Mnoho řidičů označuje za velmi nepříjemný a nebezpečný úsek D1 mezi Prahou a sjezdem na Benešov, kde jsou paradoxně 3 až 4 jízdní pruhy v jednom směru. Nejvíce obsazený je prostřední a krajní levý jízdní pruh, do pravého se zařazují zpravidla jen kamiony a vozidla staršího data výroby.

Nepřizpůsobování rychlosti

Dodržování maximální rychlosti na dálnici mimo obec 130 km/h, nebo také 80 km/h v obci či v omezení, dělá mnohým řidičům problémy. „Nejdůležitější je však přizpůsobení rychlosti okolnímu provozu a povětrnostním podmínkám. Vliv rychlosti na čas příjezdu u běžných vzdáleností, které denně po D1 zdoláváme, není nikterak dramatický. Více než na rychlosti záleží na průjezdnosti dálnice,“ upřesňuje Martin Bednář ze společnosti DEKRA. S nízkou hustotou provozu se bohužel setkáváme většinou jen v noci. Na kontrolu rychlosti se dálniční policie zaměřuje nejčastěji, na rozdíl od kontroly dodržování bezpečné vzdálenosti je tato veličina snáze měřitelná a sazebník pokut máme už roky stanovený v zákoně. Policie ale nemůže být všude a lidé na to spoléhají. Na D1 navíc přibývá zahraničních řidičů a zdá se, že ani oni nemají z pokut strach. Řidiči maximální limity často překračují s osobními i nákladními vozidly. Někdy si dokonce rychlou jízdu vynucují, jedou neustále v levém jízdním pruhu a ohrožují posádky aut před sebou nerespektováním bezpečné vzdálenosti.

Uvedené 3 řidičské nešvary spolu úzce souvisí a vyvolávají velké množství nepříjemných situací, ze kterých vznikají dopravní nehody. Riziko pochopitelně výrazně stoupá, pokud řidič porušuje všechny aspekty současně. Co by pomohlo situaci zklidnit? Snad připravovaná novela bodového systému, která má trestat přísněji, a vyšší finanční postih za zmiňované přestupky. Represivní opatření však nejsou 100% účinná. Měli bychom řidiče zejména vzdělávat a motivovat. Každý by si měl uvědomit, že sobeckým chováním, a to nejen na D1, škodí hlavně sám sobě. 

Ročenka nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice 2017, počet nehod na 1 km dálnice:


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…