ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Smart tachografy budou

Smart tachografy budou

Přes veškeré pochybnosti, kterými je zavádění smart tachografů zahaleno, je již jisté, že tento nový druh záznamového zařízení, bude v polovině roku 2019 zaveden.

Smart tachograf je vlastně vylepšená verze digitálního tachografu a také proto o něm mluvíme jako o digitálním tachografu druhé generace. Jeho „vylepšení“ spočívá prozatím zejména v tom, že bude kontrolorům usnadňovat práci a pomocí bezdrátového přenosu jim dokáže podat informaci o tom, jestli má řidič vloženou paměťovou kartu, jestli se nepokoušel zasahovat do procesu záznamu tachografu a brzy i o tom, jakou hmotnost má vozidlo, jeho jednotlivé nápravy nebo skupiny náprav. Protože jeho součástí je i systém určování polohy pomocí satelitů, je informace o pohybu vozidla založena nejen na signálu ze snímače pohybu umístěného na převodovce, ale také na informaci o rychlosti pocházející ze satelitního přijímače. To by mělo znemožnit používání současných druhů technických manipulací s tachografy. I ti, kteří dnes používají cizí nebo neplatné karty, to nebudou mít v brzké době snadné.

Velmi sledovaný „balíček mobility“, tedy soubor změn evropské legislativy, které se budou velmi dotýkat zejména mezinárodní silniční dopravy, může být funkční a účinný pouze za předpokladu, že budou existovat smart tachografy. Nejde přitom o tachografy povinně montované do vozidel registrovaných od 15. 6. 2019, ale o jejich další verzi, která se již připravuje. U nich se ještě kromě automatického záznamu polohy vozidla na začátku a konci směny a vždy v tříhodinových intervalech akumulované doby řízení, bude zaznamenávat místo a čas překročení státních hranic a také místo, kde byla provedena nakládka. Také z těchto důvodů se předpokládá povinnost náhrady současných tachografů ve vozidlech v mezinárodním provozu do roku 2024 smart tachografy II. verze. Prozatím jde ale pouze o návrh, který má před sebou dlouhou cestu ke konečnému schválení, stejně tak jako jiné změny navrhované ve zmiňovaném „balíčku mobility“.

Aby mohly smart tachografy v předpokládaném časovém horizontu ve vozidlech fungovat, bude v první řadě nezbytné, aby každý členský stát zajistil připravenost specializovaných dílen pro jejich instalaci, opravy a ověřování. I když se může zdát termín spuštění systému hodně vzdálený, jde o pouhých šest měsíců a vzhledem k tomu, že žádný z výrobců dosavadních tachografů nemá pro montáž a provoz smart tachografu požadované typové schválení, může to být šest měsíců plných obav a zmatků. Přesto se ale nepředpokládá, že by se termín spuštění první vlny smart tachografů nijak odkládal.

Protože se zavedení nových zařízení ve vozidlech dotkne výrobců, dílen, dopravců i řidičů, ušetřeni nezůstanou ani kontroloři, kteří budou muset ovládat nové kontrolní postupy a kteří dostanou nové vybavení, se kterým budou pracovat.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…