ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Smart tachografy budou

Smart tachografy budou

Přes veškeré pochybnosti, kterými je zavádění smart tachografů zahaleno, je již jisté, že tento nový druh záznamového zařízení, bude v polovině roku 2019 zaveden.

Smart tachograf je vlastně vylepšená verze digitálního tachografu a také proto o něm mluvíme jako o digitálním tachografu druhé generace. Jeho „vylepšení“ spočívá prozatím zejména v tom, že bude kontrolorům usnadňovat práci a pomocí bezdrátového přenosu jim dokáže podat informaci o tom, jestli má řidič vloženou paměťovou kartu, jestli se nepokoušel zasahovat do procesu záznamu tachografu a brzy i o tom, jakou hmotnost má vozidlo, jeho jednotlivé nápravy nebo skupiny náprav. Protože jeho součástí je i systém určování polohy pomocí satelitů, je informace o pohybu vozidla založena nejen na signálu ze snímače pohybu umístěného na převodovce, ale také na informaci o rychlosti pocházející ze satelitního přijímače. To by mělo znemožnit používání současných druhů technických manipulací s tachografy. I ti, kteří dnes používají cizí nebo neplatné karty, to nebudou mít v brzké době snadné.

Velmi sledovaný „balíček mobility“, tedy soubor změn evropské legislativy, které se budou velmi dotýkat zejména mezinárodní silniční dopravy, může být funkční a účinný pouze za předpokladu, že budou existovat smart tachografy. Nejde přitom o tachografy povinně montované do vozidel registrovaných od 15. 6. 2019, ale o jejich další verzi, která se již připravuje. U nich se ještě kromě automatického záznamu polohy vozidla na začátku a konci směny a vždy v tříhodinových intervalech akumulované doby řízení, bude zaznamenávat místo a čas překročení státních hranic a také místo, kde byla provedena nakládka. Také z těchto důvodů se předpokládá povinnost náhrady současných tachografů ve vozidlech v mezinárodním provozu do roku 2024 smart tachografy II. verze. Prozatím jde ale pouze o návrh, který má před sebou dlouhou cestu ke konečnému schválení, stejně tak jako jiné změny navrhované ve zmiňovaném „balíčku mobility“.

Aby mohly smart tachografy v předpokládaném časovém horizontu ve vozidlech fungovat, bude v první řadě nezbytné, aby každý členský stát zajistil připravenost specializovaných dílen pro jejich instalaci, opravy a ověřování. I když se může zdát termín spuštění systému hodně vzdálený, jde o pouhých šest měsíců a vzhledem k tomu, že žádný z výrobců dosavadních tachografů nemá pro montáž a provoz smart tachografu požadované typové schválení, může to být šest měsíců plných obav a zmatků. Přesto se ale nepředpokládá, že by se termín spuštění první vlny smart tachografů nijak odkládal.

Protože se zavedení nových zařízení ve vozidlech dotkne výrobců, dílen, dopravců i řidičů, ušetřeni nezůstanou ani kontroloři, kteří budou muset ovládat nové kontrolní postupy a kteří dostanou nové vybavení, se kterým budou pracovat.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…