Rok 2018

Pokud jde o stav dopravní nehodovosti v České republice, bude patřit k těm méně vydařeným. Především proto, že při nehodách přišlo o život podstatně více lidí, než tomu bylo v roce předcházejícím. Podle předběžných čísel více než o 60.

Výsledky roku 2017 byly historicky (respektive od roku 1961, kdy se nehody a jejich následky na zdraví a životech začaly evidovat) nejlepší, a možná vzbudily příliš optimistická a ambiciózní očekávání pro rok 2018.

Radovat se nad tím, že za kalendářní rok 2017 při nehodách zemřelo „pouze“ 502 osob, může někomu připadat přinejmenším jako podivné a možná i neetické. Ale i v téhle velmi citlivé oblasti bychom si měli zachovat racionální a kritické myšlení a otevřeně si přiznat, že očekávat dvouciferná či ještě nižší čísla je v současnosti zatím stále ještě nereálná představa. Podobně jako myšlenka, že kdyby všichni dělali to, co dělat mají, nebyly by žádné nehody…  

Dopravních nehod neubývá. Jejich příčiny dokážeme pojmenovat, určit jejich četnost a následky. Pokud jde o těžká zranění a úmrtní při nehodách, musíme objektivně konstatovat, že bývalo hůř. Rok 1969 zaznamenal nejvíce (1 758) fatálních následků nehod, po pozvolném poklesu pak další výrazné zvýšení přišlo v letech devadesátých. Ani před deseti lety nebyla situace nijak příznivá, v roce 2008 zemřelo při nehodách nebo v jejich důsledku 992 lidí.

Vývoj pasivních bezpečnostních prvků nepochybně významně přispěl ke zmírnění následků střetů či nárazů vozidel. Funkci deformační zóny vozidla nijak ovlivnit nemůžeme a velmi pozitivně hodnotíme to, že při nárazu chrání prostor pro posádku vozidla. Proč však někteří z nás vědomě neužívají další významný prvek, tedy bezpečnostní pásy, které účinně tlumí síly při nárazu?

V dobách (ne)dávno minulých mohl být velký problém přivolat při nehodě pomoc. Mobilní telefony nebyly, dostupnost pevné linky nebyla mnohdy snadná. V současné době je možnost spojení nesrovnatelně jednodušší, ale paradoxně se mobilní telefony při řízení vozidla stávají i potenciálním nebezpečím.

Statistiky uvádějí hlavní a nejčastější příčiny nehod. Ty se v uplynulých letech téměř nemění. U každé z nich si můžeme položit otázku, proč to vlastně děláme? Proč překračujeme povolené rychlostní limity až k takzvané nepřiměřené rychlosti, která jako příčina nehod pravidelně zaujímá druhé nebo třetí místo, ale má velmi tristní a nejzávažnější následky? Proč nedáváme přednost v jízdě, proč riskantně a nedovoleným způsobem předjíždíme? Nesprávně se otáčíme nebo couváme (téměř osm a půl tisíce nehod do konce listopadu letošního roku). O telefonu už byla zmínka a nemusí být samozřejmě příčinou všech nehod, které v kolonce řidič se plně nevěnoval řízení vozidla zaujímají první místo v tabulce Nejčetnější příčiny nehod. Bylo jich za leden-listopad 2018 celkem 16 004, ale jde pouze o nehody ohlášené, vyšetřované a evidované.

Na první pohled jednoduché otázky mají někdy překvapivě složité odpovědi. A žádná otázka ani odpověď nezmění, co se už stalo. Jen by možná (alespoň trochu) mohly ovlivnit to, co se stane.

Dobrý a šťastný rok 2019!Statistické údaje jsou použity z https://www.policie.cz/clanek/statistika-nehodovosti-900835.aspx?q=Y2hudW09MQ%3d%3d

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…

Jak správně přes hranice

Povinné záznamy v tachografu nebo na záznamových listech nejsou úplnou novinkou. Přesto nebude…