Na koloběžce

Dopravní prostředek na kratší vzdálenosti, lehká a skladná koloběžka, poslední dobou velmi oblíbená i ve větších městech. Snadno dostupná pomocí aplikace, která umožňuje koloběžku takzvaně sdílet. Například v Praze jich bylo v širším centru umístěno více než sto. Jenže právě v centru velkých měst se současně pohybuje i více chodců a koloběžky se stávají problémem.

Po chodníku

Ne, protože podle obecné úpravy zákona o silničním provozu patří chodník především chodcům a ostatní účastníci provozu ho nesmějí užívat.

Co je chodník?

Otázka na první pohled poněkud nepatřičná, ale chodník už skutečně není vymezen v základních pojmech zákona o provozu na pozemních komunikacích. Předcházející vyhláška č. 99/1989 Sb. stanovila, že "Chodník" je pozemní komunikace určená především pro chodce, která je zpravidla oddělena od vozovky výškově nebo jiným způsobem. Protože uvedená vyhláška byla již zrušena, pro současný výklad používáme judikát:

Nejvyšší správní soud (podle rozsudku ze dne 11. 9. 2013, čj. 1 As 76/2013-29, www.nssoud.cz):

1. Definici pojmu „chodník“ český právní řád neobsahuje. Výraz chodník je nutné chápat shodně jako v běžném životě: chodníkem bude část ulice nebo silnice určená pro pěší zřetelně oddělená od ostatní komunikace (zpravidla zvýšeným obrubníkem), která často lemuje zástavbu, resp. oplocení pozemku, na straně jedné a ostatní komunikaci na straně druhé.

Výjimkou je takový chodník, který je označen dopravní značkou jako společná stezka pro chodce a cyklisty. Jenže na takových místech se zpravidla nepředpokládá zvýšený výskyt pěších.Co má koloběžka společného s jízdním kolem?

V obecné rovině bychom určitě našli množinu společných charakteristik a vlastností, ale pro užívání koloběžky v silničním provozu je podstatné a hlavní to, že je zákonem o silničním provozu za jízdní kolo považována. Konkrétně se to říká ve druhé větě § 57 odstavce 2:

Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Jinými slovy, platí pro jezdce na koloběžce stejná pravidla jako pro cyklistu. Některá z nich si stručně připomeňme.

Obytná a pěší zóna

Do obytné zóny mohou cyklisté i jezdci na koloběžkách vjíždět, pokud ovšem není místní úpravou (dopravní značkou) stanoveno jinak.

Zákazy vjezdu platí pro všechny řidiče, tedy i pro řidiče nemotorových vozidel.

Zákazy, příkazy nebo jiná omezení pro kola či koloběžky neplatí pouze tam, kde je užita dodatková tabulka:


Do pěší zóny je povolen vjezd jen vozidlům, jejichž symboly jsou vyznačené na dopravní značce „Pěší zóna“. Pokud najdeme symbol jízdního kola, je možné vjíždět i na koloběžce.Přechod pro chodce

Koloběžkáři by stejně jako cyklisté neměli přes přechod pro chodce na svých strojích jezdit, ale vést je. Vedou-li jízdní kolo nebo koloběžku, stávají se z nich chodci, kterým je přechod primárně určen.
Ve správném směru

Na rozdělené společné stezce pro chodce a cyklisty se jezdí pouze ve vyznačeném pruhu. Stejně tak se dodržuje naznačený směr jízdy.


A v každém případě jezdíme i na koloběžce ohleduplně k ostatním!

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…