ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Alkohol je významným rizikovým faktorem

Alkohol je významným rizikovým faktorem

Legalizovat určitou hranici alkoholu pro řidiče motorových vozidel a cyklisty? Zastánci povolení přibližně 0, 5 promile argumentují tím, že patříme jen k několika málo zemím v Evropě, kde je dosud uzákoněna nulová tolerance. Nehod se smrtelnými úrazy však přibývá.

Vyjádření vedoucího BESIP Tomáše Neřolda k nulové toleranci:

V loňském roce při nehodách, v nichž hrál roli alkohol, zemřelo na našich silnicích 62 lidí. Počet smrtelných nehod s alkoholem meziročně narostl a šlo o jeden z nejhorších výsledků od roku 2010. Studie přitom prokazují, že riziko nehody je už při 0,5 promile alkoholu zhruba dvakrát vyšší. Alkohol tedy zůstává významným rizikovým faktorem pro bezpečnost silničního provozu. V této situaci považujeme zrušení nulové tolerance za velmi špatný signál řidičům. Stojíme naopak o to, aby alkohol za volantem byl něčím, co drtivá většina lidí neakceptuje. Právě taková společenská norma panuje v zemích, kde mají nízkou nehodovost zapříčiněnou alkoholem. V situaci, kdy jsme si meziročně v rámci EU citelně pohoršili a posunuli se z 15 příčky na 21, pokud jde o počet smrtelných nehod na milion obyvatel, bychom měli přicházet spíše s iniciativami zvyšujícími bezpečnost na silnici, a ne obráceně.

Je navíc potvrzeno, že ve státech, kde mají povoleno určité množství alkoholu, většina řidičů neví, jaký limit je přesně stanoven a co v praxi znamená. Většinové povědomí pouze obecně říká, že něco mohu vypít. Je otázka, jak by si řidiči v České republice, která patří v rámci EU k zemím s nejvyšší spotřebou alkoholu na obyvatele, rozvolnění nulové tolerance vyložili. 

Základní policejní statistika k alkoholu za ČR 2018:


Přibližně každá 8. osoba byla v roce 218 usmrcena v důsledku alkoholu a jiných návykových látek. Nejvíce usmrcených v důsledku alkoholu a jiných návykových látek od roku 2011. (tady sčítáme alkohol a návykové látky, v důsledku alkoholu 62 obětí, v důsledku návykových látek 14, dohromady 76).
Celková situace ohledně dopravní nehodovosti - negativní trend v ČR:

Česká republika, pokud jde o smrtelné oběti nehod, patřila v roce 2018 se 62 usmrcenými osobami na 1 milion obyvatel k menšině (celkově až 21. místo; významný meziroční propad z 15. místa v roce 2017). Česká republika zaostala v roce 2018 za evropským průměrem v oblasti fatálních následků dopravních nehod o téměř 27 %! Meziročně byl v České republice evidován 14% nárůst počtu usmrcených osob, v sousedních zemích k tak vysokému relativnímu nárůstu nedošlo.

Negativní byl trend i u alkoholu, viz policejní statistika výše. To znamená, že alkohol zůstal významným rizikovým faktorem podílejícím se na celkově negativní bilanci roku 2018.

Evropské srovnání ohledně nehod způsobených alkoholem:
Na začátku loňského roku vydala ETSC (European Transport Safety Council - a Brussels-based independent non-profit organisation) srovnání ohledně alkoholu.
Zpráva je k dispozici zde: https://etsc.eu/wp-content/uploads/report_reducing_drink_driving_final.pdf

Srovnání napříč Evropou je obtížné a je zavádějící porovnávat čísla ze zemí s různou tolerancí alkoholu, tak jak argumentovala ODS. Data v zemích, kde je určitá tolerance, totiž neobsahují případy, kdy se řidič do této tolerance (například 0,5 promile vešel. Nelze tedy srovnávat s čísly z ČR, kde se i nehody pod 0,5 promile do statistiky nehod způsobených alkoholem, počítají. I v zemích, kde obecně mají určitou toleranci alkoholu, navíc často platí nula pro určité skupiny řidičů - obvykle pro nové a profesionální řidiče. Například v Itálii platí, že není tolerován žádný alkohol u nových a profesionálních řidičů.
Argumenty proti zrušení nulové tolerance lze čerpat také ze závěrů loňského semináře v PSP PČR k alkoholu: https://www.cdv.cz/novinky/vliv-alkoholu-na-bezpecnost-silnicniho-provozu-jaky-je-vyvoj-u-nas-a-ve-svete/


Určité porovnání nicméně vyplývá z tabulky ETSC níže:Pokud jde o legislativní úpravu, BESIP byl u přípravy a podporuje změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích, které v komplexní novele navrhlo nedávno ministerstvo dopravy. Zvýšit se mimo jiné má horní hranici pokuty ve správním řízení na 75 000 Kč (spodní hranice zůstává totožná se současným stavem) u nejzávažnějších dopravních přestupků, tj. řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholického nápoje nebo jiné návykové látky, odmítnutí podrobit se vyšetření, zda byl řidič ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou a další závažné přestupky řízení vozidla. Jde o horní hranici, která by se využívala u těch nejzávažnějších přestupků v dané kategorii. Snahou je trestat závažné přestupkové jednání, jehož následky jsou často fatální; přibližovat se západním státům, u nichž jsou sankce za některé přestupky zpravidla i násobně vyšší, než nyní v ČR.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…