ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Dopravní soutěže právě probíhají

Dopravní soutěže právě probíhají

Řeč je o dětské cyklistické soutěži, která se každoročně touto dobou koná na více úrovních v každém kraji republiky. Děti ze základních škol se utkávají v několika disciplínách, spojených s bezpečnou jízdou na kole. Soutěže se účastní žáci ve věkovém rozmezí 10 až 16 let. Proto je klání rozděleno na dvě kategorie, mladších do12 let a starších žáků, kterým je 12-16 let.

V obou věkových skupinách nastupuje čtyřčlenné družstvo, které je vždy tvořeno dvěma dívkami a dvěma chlapci. Ačkoliv jde „jen o jízdu na kole“, nejsou soutěžní disciplíny vůbec jednoduché. Například pravidla silničního provozu se promítají do teoretické i praktické části soutěže. V teoretickém testu jsou otázky zaměřené na základní pravidla, znalost dopravních značek (a nejen těch výhradně pro cyklisty), řeší se mnohdy nelehké dopravní situace. Prakticky dokazují závodníci své znalosti pravidel na dopravním hřišti. 


Jízda zručnosti mezi překážkami a jinými nástrahami vyžaduje opravdu dobré technické dovednosti a zkušenosti.

Na úrovni krajských kol je zařazena i „práce s mapou“. Nejde o to, zda se cyklista umí obecně orientovat v mapě a rozezná správný směr. Mapy pro tuto příležitost jsou speciálně připravené a nakreslené tak, aby soutěžící dokázali najít nejbezpečnější cestu z místa A do místa B. I tady rozhoduje znalost pravidel a dopravních značek, cyklista musí s jistotou vědět, kam může nebo nesmí vjíždět. 

Nezapomíná se ani na základní znalosti v poskytování první pomoci. Důraz je kladen především na to, aby se děti v případě nutnosti dokázaly rychle, ale správně rozhodnout, co právě teď udělat.

Z oblastních kol soutěže postupují vítězná družstva do okresního a krajského kola. Vítězná družstva z jednotlivých krajů se pak setkají na celorepublikovém finále, které se koná vždy ve druhé polovině měsíce června. A pro vítězný tým mladších žáků soutěž ještě nekončí. Zúčastní se mezinárodní cyklistické soutěže European Traffic Education Contest (Evropská dopravní vzdělávací soutěž) pro začínající cyklisty. Soutěž garantuje FIA (Fédération Internationale de l´Automobile) - Mezinárodní automobilová federace, jejímiž členy jsou autokluby a automotokluby většiny evropských států. 

Vítězná družstva na všech úrovních soutěžních kol dostávají hodnotné ceny, vítěz republikového finále se může těšit na úplně nové jízdní kolo. Z pohledu významu dopravní výchovy ale vyhrávají všichni, kteří se na soutěž dlouho a poctivě připravovali. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…