ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Máme zkušený tým

Máme zkušený tým

Od prosince loňského roku je ředitelkou Centra služeb pro silniční dopravu paní Ing. Lenka Zborníková. Po více než sto dnech ve funkci jsme ji požádali o krátký rozhovor.


Jaké byly Vaše předchozí zkušenosti v tomto oboru?

Na Ministerstvu dopravy jsem pracovala pod vedením prvního náměstka pana Ing. Tomáše Čočka na různých projektech v oblasti dopravy. Především bych zmínila spolupráci se Státním fondem dopravní infrastruktury, připravili jsme a zavedli resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek, který funguje od roku 2015.

Připomeňme si Vaše první dny či týdny ve funkci. Překvapilo Vás něco?

Velice příjemné bylo zjištění, že zaměstnanci Centra služeb jsou zkušeným, odborně vyspělým týmem. Spolupráce s Ministerstvem dopravy, Policií České republiky, krajskými a obecními úřady a případně i dalšími partnery je funkční a na velmi dobré úrovni. Vnitřní administrativní oběh nebyl úplně správně systémově uchopen, ale to se dá napravit.

Centrum služeb pro silniční dopravu jako státní příspěvková organizace ministerstva dopravy funguje bezmála dvacet let. Čím je v silniční dopravě užitečné?

Začnu mobilními expertními jednotkami, které ve spolupráci s Policií České republiky kontrolují užitková vozidla. Českou republikou projíždějí těžká nákladní auta, která jsou často přetížena, řidiči nedodržují nebo dokonce záměrně porušují sociální předpisy, mají špatně či nedostatečně upevněný náklad, nevyhovující technický stav vozidel nebo nedodržují podmínky při přepravě nebezpečných věcí, což představuje velké potenciální nebezpečí pro všechny účastníky silničního provozu. Pracovníci našich mobilních expertních jednotek ve zkratce MEJ jsou odborníky v nízkorychlostním vážení vozidel, problematice tachografů, přepravě ADR a v dalších oblastech kontrolní činnosti. Mnozí jsou i držiteli profesního osvědčení kontrolního technika STK. Dlouhodobě spolupracujeme s podobnými složkami v sousedních zemích, ale také v dalších státech Evropy.

Ke zlepšení situace na silnicích přispívá i oddělení BESIP.

Náš BESIP je strategicky a metodicky veden Ministerstvem dopravy, Centrum služeb je spíše výkonnou složkou. V každém kraji máme koordinátora, který spolupracuje s krajskými úřady, všemi složkami Integrovaného záchranného systému, ale i školami v rámci dopravní výchovy dětí. To je především práce na dětských dopravních hřištích, ale také pořádání různých akcí s dopravně bezpečnostní tematikou, které jsou zároveň pro děti atraktivní a zábavné. Součástí oddělení je i BESIP Team, který rovněž připravuje preventivní akce pro širokou veřejnost.

A podpora dopravně správních agend?

Prostřednictvím specializovaných oddělení a vybavených distribučních skladů Centra služeb probíhá distribuce materiálů dopravně správních agend na jednotlivé obce s rozšířenou působností.

Je to tak, že v současné době by bez Centra služeb nikdo v ČR nedostal nový či vyměněný řidičský průkaz?

Lze to tak říci. Nejde samozřejmě o udělení řidičského oprávnění, ale o administrativní úkon. Státní tiskárna cenin na základě žádostí o vystavení řidičského průkazu od všech obecních úřadů s rozšířenou působností řidičské průkazy vyrobí a ty jsou pak naším oddělením denně expedovány na úřady tak, aby byla dodržena zákonná lhůta. Další specializovaný sklad zajišťuje rozvoz a distribuci registračních značek na úřady tak, aby byly co nejrychleji k dispozici veřejnosti. Tiskopisy pro dopravně správní agendy distribuuje podle požadavků úřadů a rozpisu Ministerstva dopravy naše další specializované oddělení.

Zmínila jste „udělení řidičského oprávnění“. Tady je s Centrem služeb také nějaká souvislost?

Ano, školení zkušebních komisařů. Tato profesní skupina patří k těm, kde je další vzdělávání po celou dobu aktivní činnosti nezbytné. Ostatně povinnost absolvovat v určitém intervalu doškolovací kurzy ukládá zkušebním komisařům zákon. Školicí středisko Centra služeb pro silniční dopravu provádí tuto formu vzdělávání a jednou či dvakrát ročně připravuje v základním kurzu nové zkušební komisaře.

Centrum služeb má také svoji stanici technické kontroly?

Dokonce dvě. A ta v Krásné Lípě má zajímavý primát - je vůbec nejstarší stanicí technické kontroly v republice, byla v sedmdesátých letech minulého století zřízena jako první v tehdejším Československu. Dodnes velmi dobře funguje, stejně jako mnohem „mladší“ STK v Trutnově. A na úseku vzdělávání se také částečně podílíme na školení kontrolních techniků a mechaniků stanic měření emisí.

V souvislosti s měřením emisí se něco nového připravuje…

Ministerstvem dopravy jsme byli pověřeni novým úkolem, měřením emisí přímo na silnicích. Vzduch je zamořován zplodinami, které produkují auta bez filtru pevných částic. Ve spolupráci s Policií ČR budeme měřit hodnotu emisí v provozu. Mobilní expertní jednotka se speciálně vybaveným vozidlem se zaměří zejména na velká města a jejich okrajové části. Prozatím jako pilotní projekt na půl roku. Výsledky budeme předávat Ministerstvu životního prostředí, které na základě našich zjištění připraví strategii dalšího postupu.

Vaše představy o blízké i vzdálenější budoucnosti?

Všechny činnosti Centra služeb pro silniční dopravu si musí udržet a dále rozvíjet svoji profesionální úroveň, rychle se přizpůsobovat novým požadavkům nebo legislativním změnám.

Ráda bych se co nejintenzivněji věnovala oblasti BESIP, protože nehodovost v České republice stále meziročně stoupá. Všichni často pospícháme a nevěnujeme svému okolí dost pozornosti. Nehody, které vznikají jen z nepozornosti nebo neuvědomění si hrozeb, mají často fatální následky. S prevencí je nutné začít už dopravní výchovou dětí, ta je klíčová a nesmírně důležitá. Velký význam mají také dopravně bezpečnostní akce nebo tematické kampaně, určené široké veřejnosti: dětem ale i dospělým - řidičům aut, motorek, chodcům, cyklistům.

Další oblastí, která musí držet krok s technologickým vývojem, je činnost mobilních expertních jednotek. Kvalitní a účelné vybavení vozidel je důležité, ale naprosto prioritní jsou odborné znalosti pracovníků jednotek.

Centrum služeb je sice relativně malá příspěvková organizace, ale s Ministerstvem dopravy úzce provázána a zajišťuje pro něj hodně důležitých služeb. Velice si cením dobré partnerské spolupráce s ministerstvem, jehož odborní pracovníci jsou zároveň našimi poradci. Věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále. 

Děkujeme za Váš čas a přejeme mnoho úspěchů ve Vaší práci.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…