ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Naši v Polsku bez chyby

Naši v Polsku bez chyby

Dva expertní týmy z Moravy se nedávno zúčastnily plánované trilaterální společné kontroly, tentokrát konané na území Polska.

Několikadenní program pro kontrolory v silniční dopravě organizovala polská ITD (Inspekcja Transportu Drogowego). Kromě CSPSD je do spolupráce zahrnuta ještě německá BAG (Bundesamt für Güterverkehr), která je velmi známá i mezi českými řidiči. Hlavním tématem setkání v polské Poznani byla kontrola režimu řidiče, kontrola tachografů a odhalování manipulací. Program přinesl nejen teoretickou přípravu, kdy se na prezentování kontrolních postupů podílely všechny tři strany, ale zejména praktickou část v podobě reálných silničních kontrol, kde dominovala výměna zkušeností mezi odborníky.

Česká (nebo spíše moravská) výprava v Polsku ostudu neudělala. Dokonce v jednom případě, kdy bylo malé podezření, že systém tachografu má změněné zapojení a jeho funkce není v souladu s požadavky nařízení, ukázala, že kontrolovat tachografy umí. Po měření elektrických parametrů jak polská, tak i německá strana konstatovaly běžný provozní stav, avšak česká s jistotou ukázala na nedovolenou manipulaci. To se potvrdilo při odvedení vozidla do odborné dílny, kde se naši opět podíleli na destruktivním otevření prvků systému tachografu. Je vidět, že naše kontrolní postupy a vybavení jsou na dobré úrovni.

Trojstranná výměna ukázala, že i když jde prozatím o nepovinný program, má účastníkům co nabídnout. Kvalitně prováděné silniční kontroly jsou ze strany Evropské komise více než žádané. Na jedné straně proto, že dokáží výrazně zrychlit a zefektivnit kontrolu vozidla, na druhé straně proto, že z důvodu ukládání často vysokých pokut je nezbytné, aby práce kontrolora byla vždy stoprocentní a nebyla zatížena chybami. To je také důvod, proč Evropská komise připravuje návrh nařízení, které má stanovit rozsah a podmínky vstupního a průběžného vzdělávání kontrolorů v silniční dopravě. Půjde vlastně o prováděcí nařízení k Nařízení (EU) č. 165/2014 (o tachografech v silniční dopravě), tak jak je uvedeno v článku 39. Nařízení počítá nejen s odbornou teoretickou přípravou kontrolorů, ale také s povinnými mezinárodními výměnami jako byla tato. CSPSD navrhované minimální podmínky na odbornou přípravu plní již nyní a příchodu nového nařízení se proto neobává.

Protože jsme poslední trilaterální výměnu na území ČR organizovali v roce 2017, čeká nás její pořádání v příštím roce. Věříme, že bude mít stejný úspěch jako ta polská.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…