ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Pernštejn – 8. ročník

Pernštejn – 8. ročník

Mezinárodní silniční kontrolní akce, kterou již tradičně organizovalo Centrum služeb pro silniční dopravu v rámci mezinárodní spolupráce kontrolních složek působících v oblasti silniční dopravy, standardně nesla pracovní název „PERNŠTEJN“. Konala se poslední květnový týden za úzké spolupráce kontrolních složek Policie ČR a specialistů na problematiku silniční dopravy, pracujících v rámci Mobilních expertních jednotek CSPSD (dále jen MEJ CSPSD).Kontrolní činnost byla posílena o praktickou součinnost s kontrolními orgány pozvaných sousedních států. Jednalo se především o inspektory BAG z Německa, ITD z Polska, NIP ze Slovenska, NKH z Maďarska, SSUTS z Ukrajiny a ICP ze Slovinska.

Společná kontrolní akce proběhla tentokráte na teritoriu Královéhradeckého regionu. Zaměřena byla především na dodržování podmínek režimu práce řidičů, správné používání tachografu, kontrolu dodržování podmínek stanovených pro přepravy nebezpečných látek po silnici, nízkorychlostní kontrolní vážení vozidel, kontrolu správného zajištění a upevnění nákladu a kontrolu aktuálního technického stavu silničních vozidel v provozu na pozemních komunikacích

Kontrolní akce byla zahájena společnou pondělní kontrolou, odehrávající se ve večerních hodinách, a to na dvou vysoce frekventovaných kontrolních stanovištích. Nejeden kontrolovaný řidič byl překvapen nejen komplexností prováděné kontroly a její důsledností, ale údiv řidiči neskrývali ani nad časem vlastního provádění kontrol vozidel.


V průběhu třídenní kontrolní akce bylo orgány PČR zastaveno a ve spolupráci s pracovníky MEJ CSPSD a s podporou kontrolních složek zúčastněných států zkontrolováno celkem 103 motorových vozidel nebo jízdních souprav. U 30 vozidel byly zjištěny závady v oblasti dodržování sociálních předpisů platných pro pracovní režim řidiče. Z celkového počtu provedených kontrol bylo zkontrolováno 8 motorových vozidel nebo jízdních souprav vozidel, které byly provozovány v režimu ADR. U 3 souprav bylo zjištěno porušení podmínek, stanovených mezinárodní dohodou pro přepravy zboží v režimu ADR. Z podnětu orgánů PČR bylo během kontrolní akce podrobeno nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení celkem 8 vozidel nebo jízdních souprav. Ve dvou případech bylo zjištěno přetížení. V rámci realizace kontrolních úkonů, jimiž je zajišťován výkon technické silniční kontroly, byly zjištěny nedostatky u 21 vozidel a u 8 vozidel byly zjištěny nedostatky v uložení a upevnění nákladu.

Krom společného nasazení do systému silničních kontrol a praktického využití vědomostí a aplikační praxe zahraničních kolegů došlo i na vzájemnou výměnu zkušeností, sjednocování kontrolních postupů v rámci dílčích kontrolních úkonů v jednotlivých zájmových oblastech, k utužení vzájemné spolupráce v oblasti silničních kontrol a k dalšímu kýženému posunu směrem k harmonizaci aplikace evropského práva, platného v silniční dopravě.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…