ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
ADR 2019 český překlad

ADR 2019 český překlad

Dohoda ADR 2019, vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv dne 13. 6. 2019.

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 2019“ byla ve francouzském originálu a v českém překladu uveřejněna ve sbírce Mezinárodních smluv v částce č. 17, jako sdělení č.23/2019 Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

V takzvaném přechodném období, tj. až do 30. 6. 2019, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2017.

Odkaz na stažení ze sbírky mezinárodních smluv (29,5 MB):

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

Přímý odkaz ke stažení ze sbírky mezinárodních smluv:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38651

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…