ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
ADR 2019 český překlad

ADR 2019 český překlad

Dohoda ADR 2019, vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv dne 13. 6. 2019.

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 2019“ byla ve francouzském originálu a v českém překladu uveřejněna ve sbírce Mezinárodních smluv v částce č. 17, jako sdělení č.23/2019 Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

V takzvaném přechodném období, tj. až do 30. 6. 2019, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2017.

Odkaz na stažení ze sbírky mezinárodních smluv (29,5 MB):

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

Přímý odkaz ke stažení ze sbírky mezinárodních smluv:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38651

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …