ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
ADR 2019 český překlad

ADR 2019 český překlad

Dohoda ADR 2019, vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv dne 13. 6. 2019.

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 2019“ byla ve francouzském originálu a v českém překladu uveřejněna ve sbírce Mezinárodních smluv v částce č. 17, jako sdělení č.23/2019 Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

V takzvaném přechodném období, tj. až do 30. 6. 2019, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2017.

Odkaz na stažení ze sbírky mezinárodních smluv (29,5 MB):

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

Přímý odkaz ke stažení ze sbírky mezinárodních smluv:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38651

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…