ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
ADR 2019 český překlad

ADR 2019 český překlad

Dohoda ADR 2019, vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv dne 13. 6. 2019.

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 2019“ byla ve francouzském originálu a v českém překladu uveřejněna ve sbírce Mezinárodních smluv v částce č. 17, jako sdělení č.23/2019 Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

V takzvaném přechodném období, tj. až do 30. 6. 2019, pokud není stanoveno jinak, smějí být nebezpečné věci přepravovány i nadále podle ADR 2017.

Odkaz na stažení ze sbírky mezinárodních smluv (29,5 MB):

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/start.aspx

Přímý odkaz ke stažení ze sbírky mezinárodních smluv:

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=38651

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…