ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Hloubková analýza nehod

Hloubková analýza nehod

Každá dopravní nehoda se zraněním nebo úmrtím je důkladně analyzována a odborníci se snaží najít všechny souvislosti, které nehodě předcházely. A nejde jen o určení hlavní příčiny, ale spíše o zmapování celého řetězce situací, na jehož počátku může být jen jediná chyba řidiče.

Projektem Hloubková analýza nehod se zabývá Centrum dopravního výzkumu v Brně. „Z každé nehody se eviduje až 3 000 záznamů, jedním z cílů je spolupráce se subjekty, které výsledky výzkumu dále využívají. Jedná se o vlastníky nebo správce komunikací, konstruktéry dopravních prostředků, samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy a další. Primárním úkolem je co nejpřesněji odhalit, jak a proč k dopravní nehodě došlo, jak střet probíhal a co udělat pro to, aby se již podobná nehoda nestala,“ říká Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy, vedoucí Hloubkové analýzy.

Detailní analýza nehod s mnoha technickými údaji má význam pro specialisty na tuto problematiku, ale pro širokou veřejnost připravil tým z Hloubkové analýzy krátké video s nehodou, jejíž následky bývají v mnoha případech fatální. Jde o srážku se stromem. Zásadní při takové nehodě bývá nepřiměřená rychlost či nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky, případně i klimatickým podmínkám. Značnou roli hraje i alkohol nebo návykové látky. Pro ilustraci několik čísel: Dlouhodobě je v důsledku dopravních nehod při srážkách se stromem usmrceno přibližně 15 % osob, tzn. každá 7. usmrcená osoba! Jen v loňském roce bylo takto usmrceno 73 a těžce zraněno dalších 191 osob. Při srážkách se stromem umírají také nevinní! Téměř 2/3 (63 %) usmrcených tvořili řidiči osobních vozidel, 29 % pak spolujezdci v osobních vozidlech, 7 % řidiči motocyklů, 1 usmrcená osoba pak byla řidičem nákladního vozidla (z materiálu CDV vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu z 21. 06. 2019).

Minutové video zachycuje fatální nehodu při srážce se stromem, kombinuje se simulace dopravní nehody s reálnými záběry z místa. Záběry upozorňují na to, že zlomek vteřiny, resp. jediná chyba řidiče může mít fatální následky.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=hjhl-YDW9WM

Strategická spolupráce s BESIP Ministerstva dopravy spočívá ve využití získaných poznatků v rámci Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2018.

Mg. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy dodává: „Aktuálně připravujeme strategii pro následující dekádu (pozn. Strategie BESIP 2021-2030), do které implementujeme poznatky z uvedeného projektu v ještě širším rozsahu. S výstupy pracujeme jak v rámci národní úrovně, tak prostřednictvím krajských koordinátorů BESIP v rámci jednotlivých krajů. V loňském roce byly např. využity poznatky z oblasti nehod elektrokol atd.“

Další realistická videa, která budou cílit na problémové oblasti závažných následků dopravních nehod, v návaznosti a připravovanou Strategii BESIP 2021-2030 budeme dále zveřejňovat.“

Ilustrační foto:

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…