ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Hloubková analýza nehod

Hloubková analýza nehod

Každá dopravní nehoda se zraněním nebo úmrtím je důkladně analyzována a odborníci se snaží najít všechny souvislosti, které nehodě předcházely. A nejde jen o určení hlavní příčiny, ale spíše o zmapování celého řetězce situací, na jehož počátku může být jen jediná chyba řidiče.

Projektem Hloubková analýza nehod se zabývá Centrum dopravního výzkumu v Brně. „Z každé nehody se eviduje až 3 000 záznamů, jedním z cílů je spolupráce se subjekty, které výsledky výzkumu dále využívají. Jedná se o vlastníky nebo správce komunikací, konstruktéry dopravních prostředků, samostatné oddělení BESIP Ministerstva dopravy a další. Primárním úkolem je co nejpřesněji odhalit, jak a proč k dopravní nehodě došlo, jak střet probíhal a co udělat pro to, aby se již podobná nehoda nestala,“ říká Ing. et Ing. Kateřina Bucsuházy, vedoucí Hloubkové analýzy.

Detailní analýza nehod s mnoha technickými údaji má význam pro specialisty na tuto problematiku, ale pro širokou veřejnost připravil tým z Hloubkové analýzy krátké video s nehodou, jejíž následky bývají v mnoha případech fatální. Jde o srážku se stromem. Zásadní při takové nehodě bývá nepřiměřená rychlost či nepřizpůsobení rychlosti jízdy stavu a povaze vozovky, případně i klimatickým podmínkám. Značnou roli hraje i alkohol nebo návykové látky. Pro ilustraci několik čísel: Dlouhodobě je v důsledku dopravních nehod při srážkách se stromem usmrceno přibližně 15 % osob, tzn. každá 7. usmrcená osoba! Jen v loňském roce bylo takto usmrceno 73 a těžce zraněno dalších 191 osob. Při srážkách se stromem umírají také nevinní! Téměř 2/3 (63 %) usmrcených tvořili řidiči osobních vozidel, 29 % pak spolujezdci v osobních vozidlech, 7 % řidiči motocyklů, 1 usmrcená osoba pak byla řidičem nákladního vozidla (z materiálu CDV vyzkumnehod.cz: Smrtelná dopravní nehoda zachycena na videu z 21. 06. 2019).

Minutové video zachycuje fatální nehodu při srážce se stromem, kombinuje se simulace dopravní nehody s reálnými záběry z místa. Záběry upozorňují na to, že zlomek vteřiny, resp. jediná chyba řidiče může mít fatální následky.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=hjhl-YDW9WM

Strategická spolupráce s BESIP Ministerstva dopravy spočívá ve využití získaných poznatků v rámci Informace o plnění Národní strategie bezpečnosti silničního provozu v roce 2018.

Mg. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy dodává: „Aktuálně připravujeme strategii pro následující dekádu (pozn. Strategie BESIP 2021-2030), do které implementujeme poznatky z uvedeného projektu v ještě širším rozsahu. S výstupy pracujeme jak v rámci národní úrovně, tak prostřednictvím krajských koordinátorů BESIP v rámci jednotlivých krajů. V loňském roce byly např. využity poznatky z oblasti nehod elektrokol atd.“

Další realistická videa, která budou cílit na problémové oblasti závažných následků dopravních nehod, v návaznosti a připravovanou Strategii BESIP 2021-2030 budeme dále zveřejňovat.“

Ilustrační foto:

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…

Dokončení oprav budovy na dětském dopravním hřišti v Kroměříži

Za finančního přispění z dotačního programu Zlínského kraje na Výstavbu a obnovu dětských…

Uzavření STK Trutnov dne 10.3.2022

Centrum služeb pro silniční dopravu nerealizuje v STK, na adrese Mladobucká 483, Trutnov, pouze…