ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Bezpečnější města

Bezpečnější města

Počty smrtelných dopravních nehod nebo kolizí s vážným zraněním v celé Evropě klesají, ale pomaleji v intravilánu než na ostatních pozemních komunikacích. Ve městech a obcích žije 70 % obyvatel Evropské unie a vysokou nehodovost s vážnými následky zaznamenávají statistiky zejména u nejzranitelnějších účastníků silničního provozu, tedy chodců, cyklistů a motocyklistů. 

Řada moderních trendů nabízí řešení – ať už se jedná o inteligentní omezovače rychlosti (ISA), detekci zranitelných účastníků a automatické nouzové brzdění (AEB) nebo prostředky nové mobility (např. sdílená vozidla). Zavádění těchto systémů je však postupné a bude pokračovat několik desetiletí. Klíčové aktivity jsou proto zatím především v oblasti infrastruktury a vymáhání přestupků za rychlou jízdu a jízdu pod vlivem návykových látek. Na tato řešení se zaměřuje aktuální zpráva ETSC PIN Flash 37.

Zdroj: https://etsc.eu/seatbelt-reminders-in-every-seating-position-from-september/

Příkladem pro Evropu může být Irsko,

kterému letos udělila Evropská rada bezpečnosti dopravy (European Transport Safety Council) cenu PIN (Road Safety Performance Index za dlouhodobé zlepšování bezpečnosti silničního provozu na základě strategického plánování na vládní úrovni. Ocenění v Bruselu dne 19. 6. 2019 převzal irský ministr dopravy, turismu a sportu Shane Ross.

V přepočtu usmrcených při dopravních nehodách na 1 milion obyvatel se právě v Irsku podařilo od roku 2010 snížit tento počet o celých 30 %. Agentura bezpečnosti silničního provozu RSA (Road Safety Authority) vypracovala a realizuje dlouhodobý strategický plán zvyšování bezpečnosti, pravidelného vyhodnocování a spolupráce na vládní úrovni. Snahy byly upřeny především na řešení nadměrné rychlosti jízdy a jízdy pod vlivem alkoholu.

Stejné problémy jako v jiných evropských městech se nevyhýbají ani těm v Irsku.

Irsko dosáhlo výborného úspěchu ve zvyšování bezpečnosti silničního provozu; zároveň si uvědomuje potřebné oblasti dalšího zlepšení, např. co se týká cyklistů. Základem je však irský strategický přístup: analýza dat, nastavení cílů a jejich důsledné plnění. Kdyby se každá země EU dostala na stejnou úroveň bezpečnosti, došlo by ke snížení úmrtnosti o 40 %. Zatím se však pokrok v řadě zemí zastavil, místy i zhoršil. Z přístupu Irska se můžeme poučit – je to příklad pro celou Evropskou unii,” říká Antonio Avenoso, výkonný ředitel ETSC.

Podrobně popisuje stav EU na poli bezpečnosti silničního provozu nově vydaná zpráva ETSC: Ranking EU progress on road safety.

Spolu, nikoliv proti sobě

V České republice se BESIP problematikou bezpečnějšího prostředí v intravilánu a extravilánu intenzivně zabývá.

Dlouhodobou prioritou Ministerstva dopravy jsou a nadále budou zranitelní účastníci silničního provozu (chodci, cyklisté a motocyklisté), kteří se přibližně polovinou podílí na všech usmrcených a těžce zraněných osobách (pozn. v roce 2018: 43% podíl na usmrcených a 57% podíl na těžce zraněných),“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí SO BESIP MD a dodává: „O prázdninových měsících přichází zejména pro motocyklisty a cyklisty rizikové období. Bezpečnost motocyklistů a ohleduplné chování řidičů automobilů je pro BESIP jedním z hlavních témat. V rámci kampaně Auto vs. motocykl – spolu nikoliv proti sobějsme představili 10 nejkrizovějších situací, se kterými se obě skupiny nejčastěji setkávají. Primárně jde o vysvětlení rozdílnosti obou vozidel v silničním provozu a zlepšení vzájemné tolerance obou stran. V případě cyklistů je nutné neustále připomínat základní bezpečnostní prvek – přílbu. Dlouhodobě vysoký podíl cyklistů bez přílby na usmrcených, těžce i lehce zraněných osobách je alarmující!

Ilustrační obrázky z https://www.ibesip.cz/Akce-a-kampane/Kampane/Auto-X-Motocykl

S využitím materiálů CDV, v. v. i., Brno

Bezpečnější cesty, bezpečnější města
Irsko je příkladem v řešení bezpečnosti silničního provozu

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…