ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Omezení řidičského oprávnění?

Omezení řidičského oprávnění?

Nic nového; a už vůbec nic proti řidičům ve vyšším věku. Mnozí z nás si ještě pamatují razítko v řidičském průkazu „brýle nutné“.

Lidé s refrakční oční vadou tak mohli řídit motorové vozidlo pouze s použitím brýlí. Jenže co když měli na očích neviditelné kontaktní čočky?

Od razítek jsme pokročili, v tomto případně konkrétně k harmonizačním kódům. Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů ve znění pozdějších předpisů je zmiňuje v § 11:

Harmonizované kódy

(1) V řidičském průkazu se uvádějí harmonizované kódy pod číselným označením 01 až 99, kterými se zaznamenávají podmínky a omezení řidičského oprávnění, profesní způsobilost řidiče a další administrativní záležitosti.

(2) Seznam harmonizovaných kódů podle odstavce 1 a jejich bližší vymezení jsou uvedeny v části I přílohy č. 5.

Pomůcky ke zrakové korekci se rozlišují a jsou zaznamenány pod jednotlivými kódy:

01.01 Brýle

01.02 Kontaktní čočky

01.05 Oční kryt

01.06 Brýle nebo kontaktní čočky

01.07 Specifické optické pomůcky

dále sluchové a komunikační prostředky, protézy nebo ortézy na horních či dolních končetinách.

V bodu b) jsou obsaženy kódy pro přizpůsobení vozidla, například pod kódem 10.02 automatická převodovka, další různé úpravy spojky, brzdy nebo akcelerátoru, upravené uspořádání ovladačů, upravené řízení apod.

Bod c) přílohy jsou kódy pro omezené užívání, například:

61. Omezení jízdy podle denní doby (například: jedna hodina po východu slunce a jedna hodina před západem slunce)

62. Omezení jízdy v okruhu ... km od místa bydliště řidiče nebo pouze ve městě/regionu

63. Řízení vozidla bez cestujících

64. Jízda rychlostí nepřesahující ... km/h

65. Řízení vozidla povoleno výhradně v doprovodu jiného držitele řidičského oprávnění minimálně stejné skupiny vozidel

66. Bez přívěsu

67. Zákaz jízdy na dálnici

Vyhláška č. 31/2001 Sb. byla několikrát novelizována, kódy pro omezené užívání obsahuje novela vyhláškou č. 75/2016 Sb., s účinností od 14. března 2016.

Právě tato omezení se většinou spojují s vyšším věkem řidičů, což však v žádném případě není projevem nějaké diskriminace či ageismu. V každém věku je zdravotní a psychická způsobilost nezbytnou a trvalou podmínkou k řízení motorových vozidel. 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…