ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Proč zimní pneumatiky

Proč zimní pneumatiky

Především proto, že nám to každoročně od 1. listopadu nařizuje zákon o silničním provozu. Ale také proto, že zimní obutí zajistí ve zhoršených podmínkách bezpečnější jízdu.

Letní pneumatiky jsou konstruovány tak, aby zajistily nejen odolnost proti vysokým teplotám, ale i nízkou spotřebu a tichou jízdu. Pokud venkovní teplota klesne, materiál použitý k jejich výrobě tvrdne a systém dezénových drážek pro odvádění vody přestává fungovat, protože při kontaktu s vozovkou ztrácí přilnavost.

Naopak zimní pneumatiky jsou vyrobeny z měkké gumy odolné proti tvrdnutí. Systém drážek a zářezů odvádí vodu a sníh i za nízkých teplot. Zimní pneumatiky bychom měli na vozidle užívat už tehdy, klesne-li teplota pod +7 stupňů Celsia.

Zimní období z pohledu zákona o silničním provozu začíná 1. listopadu a trvá do 31. března, pokud:

  • se na pozemní komunikaci nachází souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, nebo
  • lze vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že se na pozemní komunikaci během jízdy může vyskytovat souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza,

V takovém případě lze užít motorové vozidlo kategorie M nebo N) k jízdě v provozu na pozemních komunikacích pouze za podmínky použití zimních pneumatik,

  • a to u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg na všech kolech (hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm),
  • a u motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností převyšující 3500 kg na všech kolech hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly (hloubku dezénu a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg nejméně 6 mm).

Náhradní pneumatikou může i v zimním období (od 1. listopadu do 31. března) být i jiná než zimní pneumatika.

Místní úprava dopravními značkami:

Vyhláška č. 294/2015 Sb.:

C 15a: Zimní výbava 

Značka přikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N, aby pokračoval v jízdě jen při splnění podmínek stanovených zákonem pro provoz vozidel v zimním období, a to bez ohledu na datum a aktuální nebo předpokládané povětrnostní podmínky.
Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.

C 15b: Zimní výbava - konec 

značka ukončuje platnost značky „Zimní výbava“.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…