ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Manipulace pod lupou

Manipulace pod lupou

Dvakrát do roka pořádá organizace ECR (Euro Contrôle Route) týdenní soustředění expertů na odhalování manipulací s tachografy. V letošním roce poprvé však bylo říjnové setkání věnováno těm, kteří již mají s problematikou tachografů bohaté zkušenosti a kteří chtějí své znalosti posunout dál.

Patnáct inspektorů provádějících kontrolu v silniční dopravě absolvovalo řadu přednášek o nových způsobech, jakými bývají zejména digitální tachografy ovlivňovány. Díky tomu, že šlo o poměrně malou skupinu odborníků, mohly na odborné přednášky navázat i praktické ukázky, kde si každý vyzkoušel možnosti odhalování manipulací na skutečných tachografech s vestavěným podvodným zařízením nebo software. K dispozici jim bylo potřebné vybavení pro kontrolu, mohli však používat i detektory, testery nebo měřiče, kterými jsou vybaveni a s kterými při kontrolách pracují.

Podvodů v souvislosti s tachografy a povinným vedením záznamů o dobách řízení a odpočinku bohužel neubývá a dopravci jsou i přes neustále se zvyšující postihy motivováni zejména snižováním svých provozních nákladů. Vždyť podle průzkumu německé inspekce BAG je dnes konkurence v silniční dopravě tak velká, že stlačuje cenu za kilometr přepraveného zboží hluboko pod udržitelnou hranici. Podle BAG může dopravce při používání manipulací ušetřit až 12 % nákladů!

Úprava nebo potlačení záznamu o dobách řízení a odpočinku s sebou ale na druhou stranu přináší snížení bezpečnosti na silnicích v podobě často velmi výrazného překračování maximálních dob řízení nebo zkracování dob odpočinku řidičů a má i negativní dopad na hospodářskou soutěž v silniční dopravě. To jsou důvody, proč se kontroloři na odhalování podvodů zaměřují a proč jsou sankce za zjištěné manipulace větší a větší. Jsou země, kde je takový podvod hodnocen u řidiče částkou okolo 6 000 €, dopravce mnohdy zaplatí i 50 000 € a navíc je zahájeno řízení o ztrátě dobré pověsti. Dobrá pověst je jednou ze čtyř podmínek, kterou musí podnikatel v dopravě plnit.

Vzdělávací program „Tachograph Fraud Master Class“ v německém Osnabrücku opět ukázal, že i přes zvyšující se technickou úroveň manipulací existují možnosti, jak tyto úpravy a podvody odhalit. Stačí k tomu dobrá odborná příprava, dobrá úroveň a pracovitost kontrolorů a samozřejmě i nezbytné vybavení.

V závěrečném testu znalostí, kde jsme získali nejlepší umístění, jsme ukázali, že Česká republika si v této oblasti rozhodně nevede špatně.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…