ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Manipulace pod lupou

Manipulace pod lupou

Dvakrát do roka pořádá organizace ECR (Euro Contrôle Route) týdenní soustředění expertů na odhalování manipulací s tachografy. V letošním roce poprvé však bylo říjnové setkání věnováno těm, kteří již mají s problematikou tachografů bohaté zkušenosti a kteří chtějí své znalosti posunout dál.

Patnáct inspektorů provádějících kontrolu v silniční dopravě absolvovalo řadu přednášek o nových způsobech, jakými bývají zejména digitální tachografy ovlivňovány. Díky tomu, že šlo o poměrně malou skupinu odborníků, mohly na odborné přednášky navázat i praktické ukázky, kde si každý vyzkoušel možnosti odhalování manipulací na skutečných tachografech s vestavěným podvodným zařízením nebo software. K dispozici jim bylo potřebné vybavení pro kontrolu, mohli však používat i detektory, testery nebo měřiče, kterými jsou vybaveni a s kterými při kontrolách pracují.

Podvodů v souvislosti s tachografy a povinným vedením záznamů o dobách řízení a odpočinku bohužel neubývá a dopravci jsou i přes neustále se zvyšující postihy motivováni zejména snižováním svých provozních nákladů. Vždyť podle průzkumu německé inspekce BAG je dnes konkurence v silniční dopravě tak velká, že stlačuje cenu za kilometr přepraveného zboží hluboko pod udržitelnou hranici. Podle BAG může dopravce při používání manipulací ušetřit až 12 % nákladů!

Úprava nebo potlačení záznamu o dobách řízení a odpočinku s sebou ale na druhou stranu přináší snížení bezpečnosti na silnicích v podobě často velmi výrazného překračování maximálních dob řízení nebo zkracování dob odpočinku řidičů a má i negativní dopad na hospodářskou soutěž v silniční dopravě. To jsou důvody, proč se kontroloři na odhalování podvodů zaměřují a proč jsou sankce za zjištěné manipulace větší a větší. Jsou země, kde je takový podvod hodnocen u řidiče částkou okolo 6 000 €, dopravce mnohdy zaplatí i 50 000 € a navíc je zahájeno řízení o ztrátě dobré pověsti. Dobrá pověst je jednou ze čtyř podmínek, kterou musí podnikatel v dopravě plnit.

Vzdělávací program „Tachograph Fraud Master Class“ v německém Osnabrücku opět ukázal, že i přes zvyšující se technickou úroveň manipulací existují možnosti, jak tyto úpravy a podvody odhalit. Stačí k tomu dobrá odborná příprava, dobrá úroveň a pracovitost kontrolorů a samozřejmě i nezbytné vybavení.

V závěrečném testu znalostí, kde jsme získali nejlepší umístění, jsme ukázali, že Česká republika si v této oblasti rozhodně nevede špatně.


Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…