ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
V průměru téměř tři sta nehod za den

V průměru téměř tři sta nehod za den

Roční statistika dopravních nehod za rok 2019 zaznamenala další nárůst celkového počtu vyšetřovaných a Policií České republiky evidovaných nehod. Sloupky grafu sice nestoupají nijak strmě, ale od roku 2010 se jejich počet zvýšil o více než 32 000 kolizí.

Nejsledovanější ukazatel, tedy počet usmrcených při nehodách nebo jejich následkem, byl v roce 2019 o 18 osob nižší, než tomu bylo v roce předcházejícím. Dobrou zprávou je skutečnost, že těžkých zranění bylo vloni nejméně za celé období sledování a statistického vyhodnocování dopravních nehod.

V časovém rozložení počtu nehod podle měsíců opět nejvíce nehod zaznamenal říjen, podle dnů v týdnu pátek. Srovnání těchto údajů s minulými lety může být zajímavé paradoxně svojí „nezajímavostí“, jinými slovy tím, že se některé jevy tvrdošíjně opakují. Říjen je měsícem s nejvíce nehodami nepřetržitě od roku 2011, stejně tak pátek ve dnech týdne. Vysoký počet nehod ale nekoresponduje s fatálními následky – nejtragičtějším měsícem byl v roce 2019 srpen (62 úmrtí při nehodě nebo do 24 hodin) a dnem v týdnu pondělí (90 usmrcených osob).

V tabulce hlavních příčin nehod je za nesprávným způsobem jízdy na druhém místě nedání přednosti. Stejné výsledky nacházíme i v minulých letech.
Pokud jde o nejčastější příčiny nehod řidičů motorových vozidel, opakovaně zaujímá  první příčku s 17 623 nehodami nevěnování se řízení, na druhém místě je s 9 155 nehodami nesprávné otáčení nebo couvání, následuje nesprávná jízda s 8 945 nehodami a na čtvrtém místě s 7 231 nehodami nalezneme nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Počet nehod, kdy byl řidič pod vlivem alkoholu, stouply od roku 2017 téměř o tři sta. U 59 případů v roce 2019 policie u řidiče-viníka zjistila kombinaci přítomnosti alkoholu a drog současně.

Nejtragičtějším dnem minulého roku bylo pondělí 11. listopadu 2019, kdy vyhaslo následkem dopravních nehod 8 životů.

Kompletní přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2019 zpracovala Policie České republiky: https://www.policie.cz/soubor/informace-o-nehodovosti-prosinec-2019-pdf.aspx.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…