ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
V průměru téměř tři sta nehod za den

V průměru téměř tři sta nehod za den

Roční statistika dopravních nehod za rok 2019 zaznamenala další nárůst celkového počtu vyšetřovaných a Policií České republiky evidovaných nehod. Sloupky grafu sice nestoupají nijak strmě, ale od roku 2010 se jejich počet zvýšil o více než 32 000 kolizí.

Nejsledovanější ukazatel, tedy počet usmrcených při nehodách nebo jejich následkem, byl v roce 2019 o 18 osob nižší, než tomu bylo v roce předcházejícím. Dobrou zprávou je skutečnost, že těžkých zranění bylo vloni nejméně za celé období sledování a statistického vyhodnocování dopravních nehod.

V časovém rozložení počtu nehod podle měsíců opět nejvíce nehod zaznamenal říjen, podle dnů v týdnu pátek. Srovnání těchto údajů s minulými lety může být zajímavé paradoxně svojí „nezajímavostí“, jinými slovy tím, že se některé jevy tvrdošíjně opakují. Říjen je měsícem s nejvíce nehodami nepřetržitě od roku 2011, stejně tak pátek ve dnech týdne. Vysoký počet nehod ale nekoresponduje s fatálními následky – nejtragičtějším měsícem byl v roce 2019 srpen (62 úmrtí při nehodě nebo do 24 hodin) a dnem v týdnu pondělí (90 usmrcených osob).

V tabulce hlavních příčin nehod je za nesprávným způsobem jízdy na druhém místě nedání přednosti. Stejné výsledky nacházíme i v minulých letech.
Pokud jde o nejčastější příčiny nehod řidičů motorových vozidel, opakovaně zaujímá  první příčku s 17 623 nehodami nevěnování se řízení, na druhém místě je s 9 155 nehodami nesprávné otáčení nebo couvání, následuje nesprávná jízda s 8 945 nehodami a na čtvrtém místě s 7 231 nehodami nalezneme nedodržení bezpečné vzdálenosti.

Počet nehod, kdy byl řidič pod vlivem alkoholu, stouply od roku 2017 téměř o tři sta. U 59 případů v roce 2019 policie u řidiče-viníka zjistila kombinaci přítomnosti alkoholu a drog současně.

Nejtragičtějším dnem minulého roku bylo pondělí 11. listopadu 2019, kdy vyhaslo následkem dopravních nehod 8 životů.

Kompletní přehled o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2019 zpracovala Policie České republiky: https://www.policie.cz/soubor/informace-o-nehodovosti-prosinec-2019-pdf.aspx.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…