ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Manipulace a podvody se dopravě nevyhýbají

Manipulace a podvody se dopravě nevyhýbají

Ani nový a bezpečnější systém digitálního tachografu není schopen zajistit, aby bylo za všech okolností možné důvěřovat záznamu na kartě řidiče. Podvodů neubývá, a navíc se rozšiřují i mimo tachografy.

Běžná silniční kontrola má zahrnovat kopírování a analýzu datové paměti tachografu, která obsahuje mnohem větší množství údajů a po jejíž kontrole je teprve možné přikročit k analýze záznamu o dobách řízení a odpočinku, uloženém na kartě řidiče. Dobře provedená silniční kontrola také zjistí, zda nebyla činnost tachografu ovlivněna nedovoleným zařízením nebo zásahem.

Hned dva takové případy zjistily mobilní expertní jednotky počátkem roku v Libereckém a Olomouckém kraji. I když samotná identifikace podvodného zařízení ve vozidle není snadná, poradili si pracovníci zmíněných jednotek na výbornou. Bez další pomoci specializovaných dílen dokázali přímo v místě silniční kontroly zařízení z vozidel vymontovat a poskytnout ho příslušným orgánům jako důkazní prostředek pro potřeby vedení trestního nebo správního řízení.

Velmi častým nedostatkem tachografů je také poškozená nebo chybějící plomba snímače pohybu. V takovém případě se pak nejedná o ověřený tachograf a z toho důvodu na něm také není možné předepsaným způsobem vést záznam o dobách řízení a odpočinku. Tady ale zpravidla nehovoříme o podvodu nebo manipulaci, tady jde spíše o neznalost ze strany servisů, případně samotných dopravců.

Podle statistik Euro Contrôle Route (ECR) je počet zjištěných manipulací s tachografy za rok 2019 a 2018 nižší než v předchozích letech. Mohlo by se tedy zdát, že se situace zlepšuje a podvodů ubývá. Ne tak docela. Za nižší čísla mohou zčásti stále se zdokonalující zařízení, k jejichž odhalení potřebují kontroloři lepší znalosti a nezbytné vybavení, zčásti také nahrazení jiným druhem podvodu. Tím je používání karty řidiče, která je administrativně neplatná nebo jde o kartu jiného řidiče, který ale ve vozidle není a neřídí ho. Na první pohled se jedná o méně závažný podvod, který je však ve skutečnosti „ohodnocen“ stejným nebo velmi podobným trestem jako v případě manipulace s tachografem. Navíc je jeho odhalení jednoduché a není k němu třeba žádného zvláštního vybavení. O tom svědčí fakt, že při kontrolách, kterých se mobilní expertní jednotky zúčastňují, je odhalení řízení na cizí kartu rutinní činností a každodenní záležitostí.

Když hovoříme o podvodech, je třeba upozornit ještě na jeden, který ale nemá se záznamem režimu řidiče nic společného. Jedná se o manipulaci s řídicím systémem selektivní katalytické redukce. Systém známý pod zkratkou SCR se stará o přijatelné hodnoty oxidů dusíku, které motor při spalování nafty vypouští do ovzduší. Jeho vyřazením z činnosti se vozidlo, které je vyrobeno a schváleno do provozu tak, aby plnilo emisní normu EURO 6, dostává na úroveň vozidla třeba 15 let starého. Emulátor, který má zpravidla vyřazení SCR systému na svědomí, je malé zařízení, které se skrytě instaluje do elektroinstalace vozidla. Řídicí jednotka vozidla pak dostává informace o normální činnosti SCR, systém je ale ve skutečnosti vyřazen z činnosti. Motivací dopravců je v tomto případě jednak úspora za pravidelné tankování AdBlue kapaliny, ale hlavně výrazné snížení výdajů za opravy a údržbu SCR systému.

Že se jedná o závažný a přinejmenším o celoevropský problém podobný manipulacím s tachografem dokládá i fakt, že většina zemí EU dokázala v krátké době změnit národní legislativu, umí taková vozidla v provozu odhalit a jejich provozovatele účinně trestat. Kromě pokuty pro provozovatele vozidla a řidiče, je citelným trestem i zákaz další jízdy vozidla a nařízená oprava SCR systému v autorizovaném servisu. Německo například provozovateli kromě pokuty vyměří dodatečnou daň, o kterou svým podvodem v podobě degradace vozidla na výrazně nižší emisní třídu stát připravil.

Česká republika je v tomto směru teprve v začátcích a legislativa mírně pokulhává za technickým pokrokem. I tak máme kolegy, kteří emulátory a nesprávná zapojení odhalují, a na hromádku s manipulacemi tachografu a cizími kartami přibylo hned v prvním měsíci nového roku několik nalezených SCR emulátorů. Prozatím si pracovníci musí vystačit se znalostmi a osobními zkušenostmi, v budoucnu by jim v tom však mohla pomoci diagnostická zařízení na kontrolu řídicích jednotek vozidla. 

Podobná, jaká používají kontroloři v okolních zemích EU.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…