ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

V roce 2019 Centrum služeb pro silniční dopravu ve Zlínském kraji uspořádalo na 112 akcí s problematikou bezpečnosti silničního provozu - BESIP. Tyto akce byly zaměřeny především na zranitelné účastníky silničního provozu, kterými jsou děti a jejich rodiče, chodci, cyklisté, řidiči motorových vozidel, motorkáři a v neposlední řadě také na seniorskou populaci. Akce probíhaly rovnoměrně po celém území Zlínského kraje. Za nejvydařenější akce lze považovat celou řadu dětských dnů konaných ve spolupráci s Policií České republiky, Den otevřených dveří v Dopravní společnosti Zlín a Otrokovice nebo zahájení motorkářské sezony RESTART 2019 v Otrokovicích. Činnosti BESIP a související osvěta byla dále prezentována na dalších významných akcích, kterými byly Czech Drive, Dny s Policií v Bystřici pod Hostýnem a Uherském Hradišti, Den otevřených dveří DSZO, Den Zlínského kraje, Barum Czech Rally, Den bez aut Zlín a Evropský týden mobility.

Ve školním roce 2019/2020 Centrum služeb pro silniční dopravu nadále podporovalo dopravní výchovu žáků mateřských a základních škol formou výuky na dětských dopravních hřištích. Díky dvěma mobilním dětským dopravním hřištím byla zajištěna výuka i v částech kraje, kde děti nemají k dětské dopravní hřiště k dispozici, nebo z důvodu velkého zájmu škol není na hřišti dostatečná kapacita. Jedno mobilní hřiště působilo v Brumově a Bylnici a druhé v Rožnově pod Radhoštěm. I proto si Zlínský kraj drží vysoké procento zapojení do dopravní výuky a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti dopravy. Například jen za jedno pololetí jsme na těchto hřištích společně vyškolili téměř 6 000 žáků 4. třídy ZŠ, necelých 5 000 žáků ostatních tříd ZŠ a v úspěšnosti získání průkazu cyklisty (jedná se o obdobu řidičského průkazu), se kraj s 84 % umístil na 3. místě v celé ČR.

Na dětském dopravním hřišti ve Zlíně se podařilo obnovit dopravní značení a otevřít toto hřiště pro výuku širší veřejnosti v odpoledních hodinách. Výuka pro veřejnost v roce 2019 ve Zlínském kraji probíhala na více než 10 dětských dopravních hřištích a jen za první pololetí roku 2019 je navštívilo přibližně 2 000 občanů, kteří se zdokonalovali v bezpečném pohybu na silnicích.

V roce 2019 se po zdařené rekonstrukci opět otevřelo plně zrekonstruované dopravní hřiště v Malenovicích. V jubilejním 40. ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů, který proběhl v roce 2019, bylo zapojení žáků základních škol ze Zlínského kraje velmi aktivní, stejně jako tomu bylo v roce 2018. Během soutěže bylo však patrné, že trend vzdělanosti soutěžících v oblastech BESIP je rostoucí. Tyto zkušenosti pak aktivně účastníci přenášejí do každodenního života. Zakončení soutěže za účasti všech krajů z České republiky pak proběhlo při celostátním finále v Liberci. Součástí této soutěže je i podzimní celostátní finále soutěžících se sluchovým postižením, které se v roce 2019 konalo právě ve Zlínském kraji.

Za celý tým BESIP z Centra služeb pro silniční dopravu je velice pozitivně hodnocen velký zájem Zlínského kraje o spolupráci se všemi subjekty, které se problematikou BESIP rovněž v daném kraji zabývají, jako jsou Policie České republiky, Městská policie, Český červený kříž, Hasičský záchranný sbor České republiky, kluby seniorů a města ve Zlínském kraji.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…