ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

V roce 2019 Centrum služeb pro silniční dopravu ve Zlínském kraji uspořádalo na 112 akcí s problematikou bezpečnosti silničního provozu - BESIP. Tyto akce byly zaměřeny především na zranitelné účastníky silničního provozu, kterými jsou děti a jejich rodiče, chodci, cyklisté, řidiči motorových vozidel, motorkáři a v neposlední řadě také na seniorskou populaci. Akce probíhaly rovnoměrně po celém území Zlínského kraje. Za nejvydařenější akce lze považovat celou řadu dětských dnů konaných ve spolupráci s Policií České republiky, Den otevřených dveří v Dopravní společnosti Zlín a Otrokovice nebo zahájení motorkářské sezony RESTART 2019 v Otrokovicích. Činnosti BESIP a související osvěta byla dále prezentována na dalších významných akcích, kterými byly Czech Drive, Dny s Policií v Bystřici pod Hostýnem a Uherském Hradišti, Den otevřených dveří DSZO, Den Zlínského kraje, Barum Czech Rally, Den bez aut Zlín a Evropský týden mobility.

Ve školním roce 2019/2020 Centrum služeb pro silniční dopravu nadále podporovalo dopravní výchovu žáků mateřských a základních škol formou výuky na dětských dopravních hřištích. Díky dvěma mobilním dětským dopravním hřištím byla zajištěna výuka i v částech kraje, kde děti nemají k dětské dopravní hřiště k dispozici, nebo z důvodu velkého zájmu škol není na hřišti dostatečná kapacita. Jedno mobilní hřiště působilo v Brumově a Bylnici a druhé v Rožnově pod Radhoštěm. I proto si Zlínský kraj drží vysoké procento zapojení do dopravní výuky a vzdělávání dětí a mládeže v oblasti dopravy. Například jen za jedno pololetí jsme na těchto hřištích společně vyškolili téměř 6 000 žáků 4. třídy ZŠ, necelých 5 000 žáků ostatních tříd ZŠ a v úspěšnosti získání průkazu cyklisty (jedná se o obdobu řidičského průkazu), se kraj s 84 % umístil na 3. místě v celé ČR.

Na dětském dopravním hřišti ve Zlíně se podařilo obnovit dopravní značení a otevřít toto hřiště pro výuku širší veřejnosti v odpoledních hodinách. Výuka pro veřejnost v roce 2019 ve Zlínském kraji probíhala na více než 10 dětských dopravních hřištích a jen za první pololetí roku 2019 je navštívilo přibližně 2 000 občanů, kteří se zdokonalovali v bezpečném pohybu na silnicích.

V roce 2019 se po zdařené rekonstrukci opět otevřelo plně zrekonstruované dopravní hřiště v Malenovicích. V jubilejním 40. ročníku Dopravní soutěže mladých cyklistů, který proběhl v roce 2019, bylo zapojení žáků základních škol ze Zlínského kraje velmi aktivní, stejně jako tomu bylo v roce 2018. Během soutěže bylo však patrné, že trend vzdělanosti soutěžících v oblastech BESIP je rostoucí. Tyto zkušenosti pak aktivně účastníci přenášejí do každodenního života. Zakončení soutěže za účasti všech krajů z České republiky pak proběhlo při celostátním finále v Liberci. Součástí této soutěže je i podzimní celostátní finále soutěžících se sluchovým postižením, které se v roce 2019 konalo právě ve Zlínském kraji.

Za celý tým BESIP z Centra služeb pro silniční dopravu je velice pozitivně hodnocen velký zájem Zlínského kraje o spolupráci se všemi subjekty, které se problematikou BESIP rovněž v daném kraji zabývají, jako jsou Policie České republiky, Městská policie, Český červený kříž, Hasičský záchranný sbor České republiky, kluby seniorů a města ve Zlínském kraji.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…