Jízda za bouřky

Bouře, hustý déšť a silné poryvy větru jízdu výrazně znesnadňují. Nepřízeň počasí může některé úseky silnic změnit na místa velmi nebezpečná. Vliv počasí na jízdu se opravdu nevyplácí přehlížet.

Tyto naše tipy vám pomohou ve zhoršených klimatických podmínkách bezpečně cestovat, a to nejen na krátké vzdálenosti.

Nepodceňujme varování meteorologů

Pokud byly ohlášeny bouře, měli byste na ně být jako řidiči připraveni už před zahájením cesty a vyhnout se trasám s mnoha stromy. Opatrnost je vždy vyžadována už od síly větru 29 km/h. Pokud je vydáno varování před hurikánem, neměli byste řídit motocykl, karavan nebo kamion. Silný vítr může totiž dostat jakékoliv vozidlo mimo jeho plánovanou dráhu jízdy.

Nutná je zvýšená pozornost a opatrnost

Nejdůležitějším pravidlem pro jízdu při poryvech větru je držet volant oběma rukama, omezit rozptylující prvky ve vozidle (handsfree, hudba, hovor s posádkou) a snížit rychlost. Dávat zvýšený pozor na mostech, na výjezdech z tunelů a v lesních úsecích, kde hrozí pád větví nebo stromů. Tato místa mají často také označení dopravní značkou nebo jsou doplněna větrným rukávem, který ukazuje směr a sílu větru.

Pozor při předjíždění

Při samotném předjíždění nákladních vozidel nebo autobusů musíte být opatrní také. Jakmile budete na konci předjíždění, často vás zasáhne tlaková vlna, která se vytvořila o bok velkého vozidla jedoucího vedle vás.

Bez nákladu na střeše

Dále věnujte pozornost i ostatním účastníkům silničního provozu, mohou náhle reagovat na poryv větru. Také doporučujeme v tomto počasí neinstalovat a nepřevážet na střeše vozidla střešní boxy, jízdní kola a jiný materiál.

Vodou neprojíždějte

Pokud v tomto počasí dojde k zaplavení části silnice, rozhodně se ji nesnažte projet. Může se totiž stát, že se voda dostane do sání motoru a problémy jsou na světě. V krajním případě můžete celé vozidlo utopit ve vodě a pak je zcela nepoužitelné i po vysušení. Proto je důležité zastavit, otočit se a hledat objízdnou trasu. Samozřejmě nezapomeňte zjištěný stav nahlásit.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…