Srážka se stromem

Následky nárazu vozidla do stromu jsou ve většině případů velmi závažné, často fatální. Statistické údaje z loňského roku to nejen potvrzují, ale jsou varovné i zjištěním, že takových nehod přibývá. V roce 2019 zemřelo při dopravní nehodě po střetu se stromem o 20 % osob více než v roce 2018. Obětí takové nehody se tak stala téměř každá šestá usmrcená osoba. Nejvíce tragických nehod s úmrtím se stává v zatáčkách nebo těsně po jejich projetí. Zprávy o takových nehodách většinou obsahují sdělení, že „řidič ve vysoké rychlosti nezvládl řízení“.

Věk, zkušenosti, alkohol

Zásadní roli hraje nejen vysoká a nepřiměřená rychlost, ale i věk a zkušenost řidiče. Tomáš Neřold, vedoucí Samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy uvádí:

„Nejtragičtější bilance vůbec byla evidována u řidičů s praxí v řízení do 1 roku“.

Statistické údaje za rok 2019 jeho slova potvrzují. Střet s pevnou překážkou (stromem), který zavinili řidiči ve věku 18 – 24 let, nepřežilo 25 lidí, dalších 41 bylo těžce zraněno.

Významný vliv má také alkohol nebo návykové látky, případně jejich kombinace. Srážce se stromem v důsledku požití alkoholu vloni podlehlo 9 osob, těžká zranění utrpělo 43 účastníků nehody a lehce zraněno bylo 191 osob.

Stáří vozidla, bezpečnostní pás

Závažnost následků ovlivňuje kromě již zmíněných faktorů také stáří vozidla a průměr stromu, do kterého vozidlo narazí. Deformační zóny a pevná karoserie vozidel jsou základními a nejdůležitějšími prvky pasivní bezpečnosti. Absorbují a rozloží co největší část kinetické energie vozidla při nárazu. U starších vozidel karoserie více podléhá deformační energii, což významně zvyšuje pravděpodobnost zranění velkého rozsahu a závažnosti. Naopak u novějších vozidel lze sledovat pokles vážných zranění osádky.

Nejčastější jsou zranění hlavy a horní části těla v souvislosti s tím, že řidič nebo další přepravované osoby nebyly připoutány bezpečnostním pásem. Při střetu vozidla s pevnou překážkou dochází k velkému zpomalení a u nepřipoutaných osob k prudkému pohybu vpřed. Často se tak osádka vozidla zraní nárazem do volantu, palubní desky nebo čelního skla.

Vykácet stromy u silnic?

Nabízí se to jako nejjednodušší a nejúčinnější řešení. Ale ani experti na dopravní problematiku nejsou zastánci tak razantního řešení.

Stromy pomáhají například s orientací, ve slunečném počasí vytvářejí stín a v neposlední řadě působí příznivě na psychiku řidiče,“ říká ředitelka Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií Centra dopravního výzkumu Veronika Valentová.

Plošné kácení stromořadí u silnic nepovažuje za správný krok ani šéf dopravní policie, Jiří Zlý. I přes vysokou závažnost popsaných nehod dává přednost preventivním opatřením:

Fatální a závažné následky můžeme významně zredukovat přijetím preventivních opatření – ideálně kombinací kvalitního vodorovného značení spolu s umístěním svodidel všude tam, kde je to možné. Z psychologického hlediska lze stromy v bezprostřední blízkosti silnice označit barvou či reflexními odrazkami. Je nutné si uvědomit, že stromy nejsou tou bezprostřední příčinou dopravních nehod, mají však vliv na jejich následky.“

S využitím zdroje:

https://auto.tn.nova.cz/clanek/novinky/kacet-nebo-nekacet-kazda-sesta-obet-nehody-zemre-po-srazce-se-stromem.html

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Řádná kontrola i za deště

Počasí opravdu nepřálo, a hustý a vytrvalý déšť znepříjemňoval práci. Výjezd MEJ z Olomouce do…

Kontroly jedou naplno!

Doprava se vrací k normálu, a to bohužel i v tom horším slova smyslu. Po dlouhém období, kdy u nás…

Přeprava nadměrného nákladu na pozemních komunikacích

Přeprava nákladu, který svými rozměry překračuje povolené hodnoty, má svá pravidla. Příslušný…

Snadněji přes hranice

Aplikace Green Lane Monitoring, vyvinutá Agenturou pro evropský globální navigační satelitní systém…