ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Závažnost nehod na železničních přejezdech

Závažnost nehod na železničních přejezdech

V roce 2019 se na železničních přejezdech stalo 398 nehod, což bylo v meziročním srovnání s předcházejícím rokem o deset nehod více. O život přišlo 19 osob a zranění utrpělo 129 účastníků nehod.

Největší podíl na celkovém počtu měly nehody z ledna a července loňského roku. Zatímco lednové kolize na železničních přejezdech (celkem 21) skončily jedním těžkým a třemi lehkými zraněními, následky červencových nehod byly velmi vážné. V Královéhradeckém kraji nepřežilo střet s vlakem 6 osob, v kraji Středočeském zemřeli při nehodách dva lidé.

V šesti krajích nedošlo při dopravních nehodách na železničních přejezdech při srážkách s vlakem k žádnému usmrcení osoby (hl. město Praha, Moravskoslezský, Zlínský, Pardubický, Karlovarský kraj a Kraj Vysočina).

Z hlediska druhu komunikací bylo nejvíce srážek s vlakem na železničních přejezdech evidováno na místních komunikacích (68) a silnicích III. třídy (54). V přepočtu na 1 000 železničních přejezdů pak bylo nejvíce nehod evidováno na silnicích II. třídy. Z grafu níže je patrné, že nejméně srážek s vlakem bylo evidováno na účelových komunikacích, byť jsou to komunikace s nejvyšším počtem přejezdů, avšak s nižší intenzitou dopravy,“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

K problémům na železničních přejezdech se vyjadřuje také Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.:

I přes každoroční pozvolný pokles celkového počtu železničních přejezdů se Česká republika řadí k zemím s největším absolutním i relativním počtem železničních přejezdů. V období let 2006 až 2019 bylo při srážkách s vlakem na železničních přejezdech usmrceno 277 osob, z toho téměř polovinu tvořili řidiči osobních automobilů (49 %). Spolujezdci, kteří zpravidla neměli možnost nehodě jakkoli zabránit, se pak podíleli téměř čtvrtinou (24 %),

Fatální následky střetu chodce s vlakem zdrojové statistiky neevidují.Ing. Jindřich Frič, Ph.D., dodává:

„Jelikož se nejedná o střety silničních motorových/nemotorových vozidel, spadají tyto případy pod evidenci Drážní inspekce. Všem účastníkům silničního provozu je však potřeba připomínat, že každý železniční přejezd má své číslo a v případě nehody, či podezření na nesprávnou funkci zařízení, je třeba na tísňovou linku 112 toto číslo nahlásit.

Průměrná závažnost všech dopravních nehod v roce 2019 činila 5,1 usmrcených osob na 1000 dopravních nehod. Závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem je mnohonásobně vyšší. Údaje z roku 2019 vykazují 118 usmrcených na 1 000 dopravních nehod, což znamená 23 x vyšší závažnost následků.

S použitím zdroje

https://www.ibesip.cz/getattachment/Statistiky/Statistiky-nehodovosti-v-Ceske-republice/Dopravni-nehodovost-2020/Zeleznicni-prejezdy/Zeleznicni-prejezdy.pdf?lang=cs-CZ

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Kontroly tachografů pokračují

Hned druhý týden roku 2021 ukázal, že ani letos to nebude jednoduché. Naše expertní jednotka z…

Aktivity BESIP podporované Zlínským krajem

I přes různé komplikace v podobě pandemie Covid-19 v roce 2020 Centrum služeb pro silniční dopravu…

ADR 2021

Dohoda ADR je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována. V platnost vstupuje vždy k 1.…

Simultánní kontrolní akce v oblasti ADR (SEA)

Současná krize spojená s COVID-19 si vyžádala zrušení organizace tzv. akcí ACE (mezinárodní…