ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Závažnost nehod na železničních přejezdech

Závažnost nehod na železničních přejezdech

V roce 2019 se na železničních přejezdech stalo 398 nehod, což bylo v meziročním srovnání s předcházejícím rokem o deset nehod více. O život přišlo 19 osob a zranění utrpělo 129 účastníků nehod.

Největší podíl na celkovém počtu měly nehody z ledna a července loňského roku. Zatímco lednové kolize na železničních přejezdech (celkem 21) skončily jedním těžkým a třemi lehkými zraněními, následky červencových nehod byly velmi vážné. V Královéhradeckém kraji nepřežilo střet s vlakem 6 osob, v kraji Středočeském zemřeli při nehodách dva lidé.

V šesti krajích nedošlo při dopravních nehodách na železničních přejezdech při srážkách s vlakem k žádnému usmrcení osoby (hl. město Praha, Moravskoslezský, Zlínský, Pardubický, Karlovarský kraj a Kraj Vysočina).

Z hlediska druhu komunikací bylo nejvíce srážek s vlakem na železničních přejezdech evidováno na místních komunikacích (68) a silnicích III. třídy (54). V přepočtu na 1 000 železničních přejezdů pak bylo nejvíce nehod evidováno na silnicích II. třídy. Z grafu níže je patrné, že nejméně srážek s vlakem bylo evidováno na účelových komunikacích, byť jsou to komunikace s nejvyšším počtem přejezdů, avšak s nižší intenzitou dopravy,“ říká Mgr. Tomáš Neřold, M.A., vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy.

K problémům na železničních přejezdech se vyjadřuje také Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel Centra dopravního výzkumu, v. v. i.:

I přes každoroční pozvolný pokles celkového počtu železničních přejezdů se Česká republika řadí k zemím s největším absolutním i relativním počtem železničních přejezdů. V období let 2006 až 2019 bylo při srážkách s vlakem na železničních přejezdech usmrceno 277 osob, z toho téměř polovinu tvořili řidiči osobních automobilů (49 %). Spolujezdci, kteří zpravidla neměli možnost nehodě jakkoli zabránit, se pak podíleli téměř čtvrtinou (24 %),

Fatální následky střetu chodce s vlakem zdrojové statistiky neevidují.Ing. Jindřich Frič, Ph.D., dodává:

„Jelikož se nejedná o střety silničních motorových/nemotorových vozidel, spadají tyto případy pod evidenci Drážní inspekce. Všem účastníkům silničního provozu je však potřeba připomínat, že každý železniční přejezd má své číslo a v případě nehody, či podezření na nesprávnou funkci zařízení, je třeba na tísňovou linku 112 toto číslo nahlásit.

Průměrná závažnost všech dopravních nehod v roce 2019 činila 5,1 usmrcených osob na 1000 dopravních nehod. Závažnost dopravních nehod na železničních přejezdech při srážkách s vlakem je mnohonásobně vyšší. Údaje z roku 2019 vykazují 118 usmrcených na 1 000 dopravních nehod, což znamená 23 x vyšší závažnost následků.

S použitím zdroje

https://www.ibesip.cz/getattachment/Statistiky/Statistiky-nehodovosti-v-Ceske-republice/Dopravni-nehodovost-2020/Zeleznicni-prejezdy/Zeleznicni-prejezdy.pdf?lang=cs-CZ

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …