ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
BESIP na Letišti Václava Havla

BESIP na Letišti Václava Havla

Ve dnech 10. – 12. 7. 2020 probíhal na Letišti Václava Havla Runway park, který pořádá každý týden Letiště Václava Havla a jehož je BESIP partnerem. Na akci přišlo okolo 3 000 návštěvníků. V tomto datu probíhal týden zaměřený na práci a ukázky činnosti hasičů na letištní ploše a další doprovodný program. Jeho nedílnou součástí byl stánek BESIP, který se zaměřil na bezpečný pohyb v silničním provozu od nejmenších dětí až po dospělé. V prezentaci BESIP, jež měla v sobotu a v neděli svoji hodinovou komentovanou část, byla představena přítomné veřejnosti ukázka chování v silniční dopravě, zaměřená na vytváření uličky pro složky Integrovaného záchranného systému – správné řazení na dvouproudové i na tříproudové komunikaci a spolu s vystavenými informacemi byla i ukázána. Další část byla zaměřena na informace a správné chování motocyklistů, ale i na chování ostatních účastníků silničního provozu vzhledem k této skupině. Především bylo upozorněno na správné dodržování rychlosti a základních pravidel silničního provozu a nepřeceňování vlastních schopností. V komentované části BESIP upozornil na úskalí řízení motocyklů za snížené viditelnosti, na mokrém povrchu vozovky. Informace ohledně brzdné dráhy motocyklu byla speciální částí. Spousta řidičů se neuvědomuje delší brzdnou dráhu motocyklu oproti automobilům. Pro zvýšení bezpečnosti motorkářů byla možnost vyzkoušení a předvedení airbagové vesty, která významně snižuje rizika při lehčím zranění při nehodě a dokáže správně zafixovat krční páteř při pádu z motocyklu. Návštěvníkům, kteří se informovali o bezpečné jízdě na motocyklu a obecném zvyšování zvýšení bezpečnosti v provozu byly k dispozici reflexní šle pro motocyklisty.

Pro naše nejmenší si BESIP připravil testy s křižovatkami a ukázku dopravních značek. Děti se rády zapojovaly do možnosti osvěžit si znalosti v dopravní výchově anebo se něčemu novému v chování na ulici či silnici přiučit, vše bylo podáváno zábavnou formou. Děti byly nadšené, za každý správný výkon či poznatek je BESIP odměnil reflexní drobností pro zvýšení jejich viditelnosti a bezpečnosti v silničním provozu. Skupina našich nejmladších je pro vytváření správných návyků a dodržování pravidel v silničním provozu ta nejdůležitější, kterou BESIP mohl a nadále může oslovit. Při osvětě mladých chodců a cyklistů bylo cíleno i na jejich doprovod, zda také dospělí dodržují bezpečnostní předpisy. Děti odpovídaly za ně a s kouzelností sobě vlastní upozorňovaly dospělé, jak by se měli na silnici chovat.

Řidiči, chodci i cyklisté se mohli podívat se přes brýle, jež napodobují stav opilosti a stav po užití drog. S těmito brýlemi se mohli projít a zkusit si pohyb ve stavu simulujícím užití alkoholu a omamných či psychotropních látek. Tato pomůcka byla a je mezi návštěvníky podobných akcí velice vítaná. Někteří se divili, zda je tomu opravdu tak. Bohužel, spousta našich spoluobčanů pod vlivem drog či alkoholu stále řídí a bourá. Každý máme doma někoho, kdo na nás čeká a na koho se těšíme a on na nás. Svým odpovědným chováním a respektem k pravidlům silničního provozu a vzájemnou ohleduplností bychom společným úsilím mohli toto nezodpovědné chování minimalizovat či přímo vymýtit z našich silnic!

Velký ohlas sklízely i „únavové brýle“. Ty simulují únavu za volantem a její hlavní úskalí: špatnou rozpoznávací schopnost, neostrost vnímaní dopravního prostoru a celkovou apatičnost k okolním vjemům. S únavou se setkáváme jak u profesionálních řidičů nákladních a „doručovacích“ vozidel, tak i při řízení osobních automobilů na delší vzdálenosti. Vždy je důležitá pauza pro odpočinek a načerpání sil, či střídání řidičů.

Pro Vás, kteří jste neměli možnost stánek BESIP a doprovodného programu během víkendu 10. – 12. 7. 2020 na Letišti Václava Havla navštívit je dobrou zprávou, že BESIP se účastní ještě dvou víkendů během hlavních prázdnin roku 2020, zaměřených na dopravu a „automoto“. Přesný datum bude upřesněn na našem webu.

Na setkání s Vámi se těší jak krajský koordinátor PESIP pro Prahu, tak i celý team BESIP Ministerstva dopravy.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…