ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Balíček mobility je ve finále

Balíček mobility je ve finále

Po třech letech vyjednávání a hledání kompromisů je na světě Balíček mobility, který mění řadu evropských předpisů v silniční dopravě.

Že nejde jen o kosmetické úpravy předpisů, dokumentuje nejlépe složitá cesta, na jejímž konci je datum 31. července 2020. To byly změněné předpisy zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie, v platnost vstupují dne 20. srpna 2020.

Změny, které se začnou používat ihned od 20. srpna, jsou uvedeny v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054. Nejdůležitější jsou asi úpravy čerpání týdenních odpočinků řidičů, přidání dalších výjimek uvedených v čl. 3 a 13 nařízení (ES) 561/2006, povinný návrat řidiče do provozovny dopravce nebo místa jeho bydliště, a také možnosti prodloužení doby řízení v mimořádných situacích.

Pro řidiče, provádějící mezinárodní dopravu lehkými užitkovými vozidly s hmotností od 2,5 t do 3,5 t, budou platit stejné podmínky pro doby řízení a odpočinku, jako pro řidiče velkých vozidel. Zde se však účinnost odkládá až do června roku 2026.

V souvislosti s opatřeními ohledně provozování kabotáže nebo pro vysílání řidičů je nezbytné zavést nový typ smart tachografu, který bude automaticky zaznamenávat polohu vozidla také při překročení hranic nebo naložení či složení nákladu. Celkově se urychluje nástup smart tachografů u starších vozidel v mezinárodní dopravě, kdy se z původně plánovaného zavedení v roce 2034 dostáváme již k roku 2024 resp. 2025, podle druhu instalovaného tachografu.

Od 31. prosince 2024 bude řidič při silniční kontrole předkládat záznamy za předcházejících 56 dnů namísto dosavadních 28 dnů. Do té doby bude také nutné vyměnit karty řidiče za modernější typ.

Některé části balíčku neplatí hned a budou ještě vyžadovat implementaci do národní legislativy. Všechny členské země EU proto musí do 18 měsíců upravit národní předpisy tak, aby byly v souladu s přijatými změnami. V případě České republiky se bude jednat především o novelu zákona o silniční dopravě.

Uvedené úpravy předpisů jsou pouze orientační a řidiči nebo dopravci se o podrobnostech dozví na povinných školeních a odborných seminářích. Se změnami v tzv. sociálních předpisech je ale třeba se seznámit co možná nejdříve. Dvacátý srpen se totiž blíží…

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…