ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Výjimky z nařízení (ES) 561/2006 v ČR

Výjimky z nařízení (ES) 561/2006 v ČR

Tzv. tachografová novela přináší řadu změn zákona o silniční dopravě. Jak sám název napovídá, změny se točí především okolo vedení záznamů a dodržování pracovního režimu řidičů.

Od 1. 10. 2020 platí zákon č. 337/2020 Sb., který novelizuje zákon č. 111/1994 Sb., a také vyhláška 370/2020 Sb., která novelizuje vyhlášku č. 478/2000 Sb. Protože jde o poměrně rozsáhlou změnu předpisů, chtěli bychom touto cestou upozornit jak řidiče, tak především dopravce, na nutnost seznámit se změnami včas.

V první řadě jde o přepravy uvedené v čl. 13 n. (ES) 561/2006, tzv. fakultativní výjimky. Tam patří například vozidla autoškoly, zemědělských a chovatelských podniků, vozidla zajišťující svoz domovního odpadu, přeprava mléka, a další. Pokud je ve vozidle nainstalován tachograf, je pro výjimkové přepravy nově povinnost takový tachograf použít pro vedení záznamu o dobách řízení a odpočinku. Tachograf musí odpovídat podmínkám uvedeným v nařízení (EU) 165/2014 (ověření, plombování, vložena karta řidiče). Pokud je vozidlo vybaveno analogovým tachografem a řidič je držitelem karty řidiče, musí ji mít při řízení u sebe.

Povinností dopravce je navíc pravidelné stahování dat z paměti karty řidiče a digitálního tachografu a archivace takto provedených záznamů. Při silniční kontrole je řidič povinen doložit činnosti pro den kontroly a předchozích 7 dnů.

V případě, že vozidlo nebylo vybaveno tachografem, je také možné vést záznam o dobách řízení a odpočinku ručně. Pak prováděcí vyhláška stanovuje přesně, co takový záznam musí obsahovat. Nicméně povinnost předkládat záznamy za 1+7 dnů platí stejně. Připouští se i použití „jiného záznamového zařízení“, což ale zcela jistě není starý TC tachograf s okrouhlým otvorem v záznamovém listu. Toto zařízení dokáže zaznamenat pouze dobu, kdy se vozidlo pohybuje, ostatní činnosti by se ale musely na záznamový list doplňovat ručně.

Co se týče samotného režimu řidiče u výjimkových přeprav, je po novelizaci předpisů nutné dodržovat kromě přestávek v řízení také denní a týdenní odpočinky, tak jak to stanovilo nařízení (ES) 561/2006 v čl. 8. Nově už totiž nejsou řidiči při přepravách uvedených v čl. 13 vyjmuti z povinnosti dodržovat čl. 5 – 9 . n. (ES) 561/2006, výjimka je pouze u článků 5 – 7.

Za povšimnutí stojí také náležitosti dokladu od nákladu, které najdeme v prováděcí vyhlášce. Poměrně jednoduchý doklad bude stačit v případě provozování dopravy na vlastní účet (pro vlastní potřebu), mnohem více položek ale musí mít doklad při provozování dopravy na cizí účet. Odpovědnost za vybavení vozidla takovým dokladem nese dopravce.

Mezi další změny, které novely přináší, patří zejména zadržení, nevrácení a znehodnocení karty řidiče, která byla při řízení zneužita. Pokud řidič použije při řízení kartu, která není jeho vlastní, ta se držiteli již nikdy nevrátí. Pro řidiče je zvýšen trest za použití cizí nebo neplatné karty nebo za použití zařízení ovlivňujícího funkci tachografu. Kromě zaplacení pokuty od 10 000 Kč do 50 000 Kč bude řidiči na 3 – 6 měsíců zakázána činnost řízení velkého vozidla (definice podle zákona č. 111/1994 Sb).

Výčet změn ještě není u konce. Jak bylo uvedeno na začátku, bude třeba rozsáhlé úpravy prostudovat nebo si zajistit kvalitní školení v akreditovaném školicím středisku řidičů. Jinak bude asi obtížné vyhnout se problémům a postihům, které hrozí od 1. 10. při silničních kontrolách nebo při kontrolách v provozovnách dopravců, v případě nedodržení podmínek.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…