ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Záznam překročení hranic

Záznam překročení hranic

Změny, které přinesl Balíček mobility I, už se postupně dostávají do povědomí. Chtěli bychom ale vyzdvihnout jednu, která podle našich poznatků poněkud zapadla. Týká se záznamu symbolu země po překročení hranice státu.

Řidič vozidla vybaveného analogovým tachografem má tuto povinnost už od 20. srpna 2020. Provede to tak, že na záznamový list zapíše symbol země, do které vstoupí, a to hned při nejbližším vhodném místě zastávky. Pokud by k překročení hranic členského státu došlo na trajektu nebo ve vlaku, zapíše řidič symbol země v přístavu nebo ve stanici příjezdu.

Kromě toho je řidiči vozidla s analogovým tachografem nově stanovena povinnost zaznamenat na záznamový list také symbol země, kde jeho pracovní doba začíná a končí. Symboly, nebo také kódy země, jsou dány Vídeňskou úmluvou. Všechny ostatní povinné údaje na záznamovém listu zůstávají. Sluší se ještě připomenout, že vyjmutí záznamového listu z tachografu je v případě zápisu symbolu země po překročení hranic povolené.

Digitální tachografy všech verzí, a dokonce ani smart tachograf, který je povinný u vozidel poprvé registrovaných od 15. června 2019, ale takovou možnost záznamu nemají. Povinnost řidiče tyto kódy zaznamenávat je odsunuta a v platnost má vejít až od 2. února 2022. Do té doby představí Evropská komise podrobné podmínky pro provedení záznamu. Jako neschůdnější možnost se zatím jeví způsob, kdy by měl řidič po každém překročení hranice zadat symbol země do které vstoupil takovým způsobem, že opětovně zadá začátek směny. Zde ovšem narážíme na poměrně zásadní problém. Kapacita paměti tachografu je totiž omezena, stejně tak jako paměť karty řidiče.

Prozatím ale platí, že řidič vozidla vybaveného digitálním tachografem nebo smart tachografem, symboly země při překročení hranic nezadává. Automatický záznam při překročení hranic bude až u smart tachografu II. verze. Ten bude mít ve své paměti také mapové podklady, na základě kterých dokáže rozpoznat, že vozidlo vstoupilo do jiného členského státu.

Ještě malé upozornění na závěr. V současné době neexistuje v provozu tachograf, který by dokázal sám rozpoznat, že řidič ukončil svou pracovní dobu a který by dokázal sám od sebe zaznamenat symbol země. Proto má dokonce i řidič vozidla vybaveného smart tachografem nadále povinnost tento zápis provést ručním vložením prostřednictvím tachografu.

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…