ADR 2023

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023.

Nicméně ještě nějaký čas bude možno souběžně starou dohodu ve verzi ADR 2021 používat, díky přechodnému ustanovení 1.6.1.1, a to až do 30. 6. 2023. Taktéž je možno využít t i další přechodná ustanovení uvedená v kapitole 1.6, která dokonce umožnují používat určitá ustanovení starších dohod ADR.

Na stránkách organizace UNECE je k dispozici ke stažení verze ADR 2023 v jazyce anglickém a francouzském. K dispozici je i anglická verze se zobrazením změn.

O zveřejnění českého překladu ve Sbírce mezinárodních smluv Vás budeme opět informovat na stránkách www.cspsd.cz. Očekávat můžete i zpracování nejdůležitějších změn.

Odkaz na soubory ADR 2023 na webových stránkách UNECE:

https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…