ADR 2023

Po dvou letech opět dochází k pravidelné aktualizaci dohody ADR. Současná verze končí a nově začíná platit verze ADR 2023, platná od 1. ledna 2023.

Nicméně ještě nějaký čas bude možno souběžně starou dohodu ve verzi ADR 2021 používat, díky přechodnému ustanovení 1.6.1.1, a to až do 30. 6. 2023. Taktéž je možno využít t i další přechodná ustanovení uvedená v kapitole 1.6, která dokonce umožnují používat určitá ustanovení starších dohod ADR.

Na stránkách organizace UNECE je k dispozici ke stažení verze ADR 2023 v jazyce anglickém a francouzském. K dispozici je i anglická verze se zobrazením změn.

O zveřejnění českého překladu ve Sbírce mezinárodních smluv Vás budeme opět informovat na stránkách www.cspsd.cz. Očekávat můžete i zpracování nejdůležitějších změn.

Odkaz na soubory ADR 2023 na webových stránkách UNECE:

https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …

ADR 2023, český překlad

Dohoda ADR 2023, byla uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv dne 11. 4. 2023.„Dohoda o…

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…