Aktuality 31. 03. 2015
Dopravní výchova dětí v Blansku pokračuje

Ve středu 25. března se završila další etapa fungování dětského dopravního hřiště v Blansku. V 10.00 hod dopoledne bylo hřiště slavnostně předáno oficiálním představitelům Města Blansko v čele se…

Aktuality 30. 03. 2015
Přejíždění z pruhu do pruhu

Boční střet vozidel při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do jiného pruhu není výjimečnou nehodou. K takovým kolizím dochází zejména v hustém městském provozu na pozemních komunikacích se dvěma…

Aktuality 24. 03. 2015
Bílá krycí nálepka

Dovolujeme si Vás informovat, že CSPSD s .p .o. byl udělen Atest č. 3556 na bílou krycí nálepku pro přelepení poškozeného místa po odstranění zelené nálepky na registrační značce. Tato nálepka je…

Aktuality 24. 03. 2015
Výměna řidičských průkazů, duben-květen 2015

Dovolujeme si upozornit držitele řidičských průkazů, jejichž platnost končí v měsících dubnu a květnu 2015, že podle počtu výměn z roku 2005 se v tomto období očekává značný nárůst žádostí o výměnu…

Aktuality 23. 03. 2015
Novela vyhlášky o řidičských průkazech

Vyhláška č. 43/2015 Sb. ze dne 12. března 2015 mění vyhlášku č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. Účinnosti nabývá dnem 27. března 2015, s výjimkou přílohy 2, která účinnosti…

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

PORTÁL PRO KRAJSKÉ KOORDINÁTORY

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Dopravní výchova dětí v Blansku pokračuje

Ve středu 25. března se završila další etapa fungování dětského dopravního hřiště v Blansku. V 10…

Přejíždění z pruhu do pruhu

Boční střet vozidel při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do jiného pruhu není výjimečnou nehodou…

Bílá krycí nálepka

Dovolujeme si Vás informovat, že CSPSD s .p .o. byl udělen Atest č. 3556 na bílou krycí nálepku…

Výměna řidičských průkazů, duben-květen 2015

Dovolujeme si upozornit držitele řidičských průkazů, jejichž platnost končí v měsících dubnu a…