Aktuality 21. 07. 2014
Dopravní nehody v 1. pololetí letošního roku

Nejsledovanějším a nejzávažnějším statistickým údajem je počet usmrcených osob při dopravních nehodách. V prvním pololetí roku 2014 je oproti stejnému období loňského roku vývoj nepříznivý. Od ledna…

Aktuality 13. 07. 2014
Přeprava nadměrných nákladů bez povolení

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů je v České republice prováděno podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Nadměrné či nadrozměrné náklady se však na našem…

Aktuality 08. 07. 2014
Z výuky zkušebních komisařů

V rámci přípravy uchazečů pro výkon práce zkušebního komisaře proběhly během základního školení ve školicím středisku Pardubice ve dnech 1. a 2. 7. 2014 ve spolupráci s panem Matoušem Landou další…

Pravidla silničního provozu 02. 07. 2014
Kdo má přednost v jízdě

K občasným konfliktům na silnicích patří spor o to, kdo má, popřípadě měl, přednost v jízdě. Zákon o silničním provozu stanoví nejen jasná pravidla, ale i způsob, jakým je třeba přednost v jízdě…

Aktuality 30. 06. 2014
Opět brzdy...

Na základě zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, lze v silničním provozu provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na…

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Dopravní nehody v 1. pololetí letošního roku

Nejsledovanějším a nejzávažnějším statistickým údajem je počet usmrcených osob při dopravních…

Přeprava nadměrných nákladů bez povolení

Povolování přeprav zvlášť těžkých nebo rozměrných nákladů je v České republice prováděno podle § 25…

Z výuky zkušebních komisařů

V rámci přípravy uchazečů pro výkon práce zkušebního komisaře proběhly během základního školení ve…

Kdo má přednost v jízdě

K občasným konfliktům na silnicích patří spor o to, kdo má, popřípadě měl, přednost v jízdě. Zákon…