Aktuality 25. 11. 2015
Bezpečnější přechody pro chodce

Statistická ročenka 2014 uvádí, že při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel z důvodu neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky chodci, přecházejícímu po vyznačeném přechodu,…

Aktuality 24. 11. 2015
Nové dopravní značky – 3

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Dopravní značky příkazové byly převzaty z dosavadní…

Aktuality 23. 11. 2015
Řešení krizových situací

Kurzy bezpečné jízdy se pořádají na plochách mimo pozemní komunikace tak, aby nebyli ohroženi ostatní účastníci silničního provozu. Řidiči vozidel si mohou vyzkoušet jízdu na kluzkém povrchu,…

Aktuality 20. 11. 2015
Nové dopravní značky – 2

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb…

Aktuality 19. 11. 2015
Nové dopravní značky – 1

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Mezi zásadní změny patří uspořádání nové vyhlášky. Na rozdíl…

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

PORTÁL PRO KRAJSKÉ KOORDINÁTORY

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Bezpečnější přechody pro chodce

Statistická ročenka 2014 uvádí, že při nehodách zaviněných řidiči motorových vozidel z důvodu…

Nové dopravní značky – 3

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která s účinností od 1.…

Řešení krizových situací

Kurzy bezpečné jízdy se pořádají na plochách mimo pozemní komunikace tak, aby nebyli ohroženi…

Nové dopravní značky – 2

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí…