ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Pro dopravce
Doložení činnosti řidiče v kontrolovaném období

Doložení činnosti řidiče v kontrolovaném období

Při silniční kontrole je řidič povinen poskytnout kontrolorovi kromě jiného i záznamy činnosti ze dne, kdy řídil, a z předchozích 28 dnů. Tuto povinnost ukládá Nařízení (ES) 3821/85 všem řidičům, na které se vztahuje nařízení o práci osádek v silniční dopravě.

Co se týká vedení samotného záznamu, hovoří Nařízení 3821/85 a příslušné právní normy o několika možnostech:

  • 1.Automatický záznam pomocí analogového tachografu nebo manuální záznam činností na zadní straně záznamového listu.
  • 2.Automatický záznam na paměťovou kartu řidiče nebo manuální zadání činností prostřednictvím digitálního tachografu. V případě nefunkčního tachografu nebo poškození karty lze vést též záznam pomocí výtisků z tachografu s jejich ručním doplňováním.
  • 3.Doložení činnosti jiným dokladem, který byl zaveden rozhodnutím Komise 2009/959/EU, formulářem potvrzení o činnostech.
  • 4.V České republice umožňuje vyhláška č. 478/2000 Sb. použít i jiný doklad, který prokazuje, že řidič v uvedeném období neřídil, tedy například i tzv. „žluté kolečko“. To samozřejmě neplatí pro mezinárodní dopravu.

Kontrolní orgán, který provádí silniční kontrolu, musí za všech okolností, pokud není důvodné podezření, plně akceptovat záznamy provedené tachografem včetně případného ručního vložení činností u digitálního tachografu. Teprve v případě, že nebylo možno provést záznam ani tachografem, ani ručně, přichází na řadu formulář. Není tedy pravda, že je nezbytné použít formulář pro týdenní dovolenou, pokud řidič manuálně doplnil odpočinek prostřednictvím tachografu.

Ruční záznam na výtisku digitálního tachografu


Formulář neslouží k prokazování denní nebo týdenní doby odpočinku, což ale určitě neznamená, že tuto dobu řidič žádným způsobem nedokládá. Pouze je kladen důraz na to, aby v takových případech vedli řidiči záznam pomocí záznamového zařízení nebo ručně.

Pokud řidič použije formulář, musí tento být, pokud splňuje všechny podmínky, akceptován kterýmkoliv členským státem a to i tehdy, když členský stát na svém území povinné používání formuláře nezavedl. Formulář může být v kterémkoliv jazyce EU, musí být před jízdou řádně a pravdivě vyplněn (strojově) a podepsán řidičem i zástupcem společnosti. Pokud jde o podnikatele, který sám řídí, podepíše se jako řidič i jako dopravce.

Častým nedostatkem předkládaných formulářů je zaškrtnutí více než jedné z uvedených činností, nevyplnění času u dokládaného období nebo absence podpisů.

Další chybou bývá překrývání časů uvedených ve formuláři s časy zaznamenanými tachografem. K situaci může snadno dojít zejména v případech, kdy si řidič vyžádá potvrzení od dopravce dopředu. Může mít například vystaveno potvrzení na týdenní odpočinek začínající v pátek v 18:00 a končící v pondělí v 6:00, pak se ale například v pondělí ve 4:30 rozhodne, že s ohledem na sněhovou kalamitu vyjede s vozidlem dříve. Takový stav může být kontrolním orgánem hodnocen jako podvodné jednání a zejména v zahraničí za něj hrozí vysoké pokuty.

Běžnou praxí tuzemských řidičů při cestách do zahraničí bývá předložení jednoho nebo dvou záznamových listů, doplněných formulářem se zaškrtnutým políčkem pro volno nebo dovolenou. Kontroloři se pak na takové řidiče více zaměřují a kontroly jsou důkladnější, protože formulář pro ně není důvěryhodný.

Určitě je třeba připomenout, že při silniční kontrole vozidla vybaveného analogovým záznamovým zařízením musí řidič též předložit paměťovou kartu řidiče, je-li jejím držitelem! Ověřit si, zda řidiči byla karta vydána, je pak otázkou několika vteřin.

comments powered by Disqus

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

V létě nejen na dovolenou, ale i za vzděláním v oblasti ADR

Po dvouletém přerušení prezenčních vzdělávacích aktivit, které bylo způsobeno koronavirovou…

Autobusem bezpečně?

Bohužel ne vždy! Zejména v mezinárodní linkové dopravě je to v poslední době problém.Někteří naši…

Podvody stále v oblibě

Od února do května tohoto roku jsme při silničních kontrolách odhalili tolik nelegálně upravených…

Karty tachografu pro účely školení

Ministerstvo dopravy, Státní tiskárna cenin a Centrum služeb pro silniční dopravu mají nově…