ÚVOD
Články a zprávy
Užitečné informace
Legislativa 29. 10. 2015
Změny ve vyhlášce č. 277/2004 Sb.

o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel přináší vyhláška č. 271/2015 Sb. s účinností od 5. listopadu 2015. Kromě jiných úprav se mění přílohy č. 1 a 2, které obsahují náležitosti…

Legislativa 27. 10. 2015
Novela zákona o pozemních komunikacích

Zákon č. 13/1997 Sb. byl změněn zákonem č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. prosince, respektive 13. listopadu 2015. Mimo jiné se zrušuje pojem „rychlostní silnice“, upravuje se vlastnictví pozemních…

Legislativa 22. 10. 2015
Změny zákona o silničním provozu od 31. prosince 2015

Zákonem č. 268/2015 Sb. byl novelizován nejen zákon o pozemních komunikacích, ale i zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu. K nejvýraznějším změnám patří snížení nejvyšší dovolené rychlosti na…

Pro dopravce 19. 10. 2015
Textilní popruhy ze syntetických vláken

ČSN EN 12195-2 – Přivazovací popruhy ze syntetických vlákenNejčastějším přivazovacím prostředkem pro zabezpečení nákladu při přepravě jsou textilní popruhy ze syntetických vláken, mezi řidiči známé…

Pro dopravce 19. 10. 2015
Normy pro zabezpečení nákladu

Evropské normy pro zabezpečení nákladuVe vyhlášce č.342/2014 Sb., §38, bod 7) je doslovně uvedeno:„Náklad na vozidle, i v jízdní soupravě, musí být rovnoměrně rozložen a řádně zajištěn vhodným…

Legislativa 13. 10. 2015
Novela vyhlášky č. 167/2002 Sb.

Vyhláškou č. 167/2002 Sb. se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel. S účinností od 1. listopadu 2015 byla tato vyhláška změněna…

Legislativa 23. 03. 2015
Novela vyhlášky o řidičských průkazech

Vyhláška č. 43/2015 Sb. ze dne 12. března 2015 mění vyhlášku č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů. Účinnosti nabývá dnem 27. března 2015, s výjimkou přílohy 2, která účinnosti…

Legislativa 02. 03. 2015
ADR 2015, český překlad

V lednu tohoto roku jsme vás informovali o aktualizaci Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR 2015. Nyní upozorňujeme na tuto dohodu ADR 2015 v českém překladu, která…

Legislativa 09. 01. 2015
Zákon o silničním provozu – ještě dvě novely k 1. lednu 2015

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) bude s účinností od 1. ledna 2015 novelizován zákonem č. 239/2013 Sb., kterým se…

Legislativa 05. 01. 2015
Prováděcí vyhlášky k zákonu č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel

V září a v prosinci loňského roku jsme vás informovali o stavu příprav prováděcích vyhlášek k zákonu č. 56/2001 Sb. Ve středu 31. prosince 2014 byly ve Sbírce zákonů tyto prováděcí vyhlášky uvedeny…

Legislativa 05. 01. 2015
Upřesnění činností STK a SME od 1.1.2015

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění…

Legislativa 17. 12. 2014
Přestupky a správní delikty podle zákona č. 56/2001 Sb. od 1. ledna 2015

Novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích zákonem č. 239/2013 Sb. přináší změnu také v oblasti přestupků a správních deliktů právnických osob a…

Legislativa 18. 11. 2014
Komentovaný zákon o silničním provozu

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, nabyla účinnosti dnem 7. listopadu 2014. O změnách jsme již informovali, nyní přinášíme komentované znění zákona. Oproti dřívějším verzím jsme se…

Pro dopravce 10. 09. 2014
Ověřování tachografů

Při silničních kontrolách dochází často k situacím, kdy záznamové zařízení vozidel nesplňuje stanovené podmínky. Někdy není systém opatřen plombami, jindy chybí štítek o ověření tachografu, nebo je…

Pravidla silničního provozu 19. 08. 2014
Povinnosti řidičů k chodcům

Dopravních nehod s těmi nejhoršími následky naštěstí ubývá. Stále jsou však čísla statistik příliš vysoká a je proto nezbytné se příčinami těchto událostí dále zabývat. Nehodám chodců s následným…

Pro dopravce 04. 08. 2014
Co mám dělat, když ztratím kartu?

Nic není tak složité, jak by se na první pohled mohlo zdát a každá situace má řešení. Někdy je však třeba dodržet zásady, abychom se nedostali do rozporu s platnými pravidly. Pokud řídíte vozidlo…

Pravidla silničního provozu 02. 07. 2014
Kdo má přednost v jízdě

K občasným konfliktům na silnicích patří spor o to, kdo má, popřípadě měl, přednost v jízdě. Zákon o silničním provozu stanoví nejen jasná pravidla, ale i způsob, jakým je třeba přednost v jízdě…

Pro dopravce 26. 05. 2014
Nově proti podvodům

Odhalit nepoctivé řidiče může být v brzké době zase o něco jednodušší. Moderní technika může totiž pomoci nejen těm, kteří podvádějí, ale také kontrolám, které podvody odhalují. Moderní diagnostickou…

Pravidla silničního provozu 19. 05. 2014
Souběžná jízda a pravidlo ZIP

Pravidlo nazývané ZIP má usnadňovat zejména plynulost silničního provozu. V souvislosti s opravami na dálnici D1 a podstatným omezením provozu se v médiích často opakuje, že čeští řidiči neznají…

Legislativa 06. 05. 2014
Bodový systém - dopravní nehoda: nezastavení vozidla, opuštění místa nehody

Znovu dopravní nehoda. V položce čtvrté bodového systému bude 7 bodů připsáno účastníkům dopravní nehody, kteří nezastavili své vozidlo, místo nehody opustili nebo se na něj nevrátili po přivolání…

Pro dopravce 29. 04. 2014
Jak musí být cestující informován o použití bezpečnostního pásu v autobusu

V souvislosti s opakujícími se dotazy (zejména po několika nehodách, kdy došlo ke zranění nepřipoutaných cestujících), jak, kým a zda vůbec musí být cestující informován řidičem autobusu o…

Pravidla silničního provozu 25. 04. 2014
Vidět a být viděn - osvětlení vozidel

Celodenní svícení umožňuje mimo jiné lepší vnímání ostatních vozidel proti nízko stojícímu slunci, rychlejší a lepší rozpoznatelnost při střídání světla a stínu, přesnější odhad vzdálenosti a…

Pro dopravce 22. 04. 2014
Další výbava ADR

Předepsaná výbava v přepravní jednotce, výbava pro každého člena osádky, hasicí pořístroje podle největší povolené hmotnosti dopravní jednotky, vzory bezpečnostních značek ADR. Vše přehledně na…

Pravidla silničního provozu 13. 04. 2014
Zákon o silničním provozu pamatuje i na cyklisty

Od kolika let smí dítě samo jezdit na kole po silnici? Lze vést za jízdy na kole druhé jízdní kolo, ruční vozík nebo psa? A jak je to s přepravou dětí do deseti let na jízdním kole nebo v přívěsném…

Pro dopravce 13. 04. 2014
Nová generace tachografů bude mít zabudovaný modul pro družicovou navigaci

Obsluha digitálního tachografu je z pohledu řidiče podstatně jednodušší než tachografu analogového. Pokud řidič kartu z tachografu vůbec nevyjímá a na vozidle se tedy s jiným řidičem nestřídá, jsou…

Pro dopravce 13. 04. 2014 komentáře
Doložení činnosti řidiče v kontrolovaném období

Při silniční kontrole je řidič povinen poskytnout kontrolorovi kromě jiného i záznamy činnosti ze dne, kdy řídil, a z předchozích 28 dnů. Tuto povinnost ukládá Nařízení (ES) 3821/85 všem řidičům, na…

Pro dopravce 13. 04. 2014
Ani šest poutacích popruhů neudrželo převážený náklad

Správně a bezpečně upevnit převážený náklad nemusí být tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Na pozadí skutečného případu převážených a špatně upevněných kolejí si ukážeme, jak zjistit…

Pravidla silničního provozu 10. 04. 2014
Cyklisté se musí řídit všemi dopravními značkami

Se zákazy vjezdu si cyklisté mnohdy příliš hlavu nelámou. Často projíždějí jednosměrnou ulicí v opačném směru, a to i tam, kde jim to neumožňuje příslušná dodatková tabulka. Mnohdy naopak…

Legislativa 08. 04. 2014
Bodový systém - dopravní nehoda

Porušení povinností řidiče motorového vozidla může vést k dopravní nehodě s velmi vážnými následky, usmrcení nebo těžké újmě na zdraví. Takové porušení bude hodnoceno 7 body. Body se připisují pouze…

Legislativa 08. 04. 2014
Bodový systém - odmítnutí vyšetření na alkohol nebo jinou návykovou látku

Podle druhé položky bodového systému se 7 bodů připisuje tomu, kdo se odmítl podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Kdo je oprávněn řidiče k takovému vyšetření…

Legislativa 08. 04. 2014
Bodový systém - alkohol a jiné návykové látky

Příloha k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) obsahuje přehled jednání spočívajících v porušení vybraných povinností…

Pravidla silničního provozu 08. 04. 2014
Umístění a platnost svislých dopravních značek

Článek obsahoval informace z již zrušeného předpisu (vyhláška č. 30/2001 Sb.) K umístění a platnosti svislých dopravních značek například na:http://www.cspsd.cz/454-dopravni-znacky-vyhlaska-c...

Pravidla silničního provozu 08. 04. 2014
Cyklistika je oblíbený a zdraví prospěšný sport. Ale...

Cyklisté mnohdy považují jízdu po pozemních komunikacích za rekreační sport. V tom se nemýlí, zároveň by však měli vzít na vědomí, že pro ně platí pravidla silničního provozu stejně jako pro řidiče…

Pravidla silničního provozu 08. 04. 2014
Alkohol ani drogy za řidítka nepatří

,,Na kole za vínem. S vínem pěšky i na kole." Podobnými reklamními hesly v poslední době nevhodně lákají své potenciální zákazníky provozovatelé restauračních zařízení v cyklisticky atraktivních…

Pravidla silničního provozu 06. 04. 2014
Má tramvaj vždy přednost v jízdě?

Z chování mnoha řidičů v silničním provozu lze usoudit, že se stále ještě traduje mýtus o tom, že tramvaj má vždy přednost v jízdě. K nejasným a nebezpečným situacím přispívá i to, že řidiči tramvají…

Pravidla silničního provozu 05. 04. 2014
Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Vážení čtenáři, připravili jsme pro Vás článek, kde podrobně rozebíráme problematiku zákona č. 361/2000 Sb. Toto aktualizované zpracování je doplněno komentáři, poznámkami, ilustračními…

Pravidla silničního provozu 31. 03. 2014
Nařízení vlády č. 41/2014 Sb.

ze dne 26. února 2014 Dne 18. 3. 2014 vyšlo ve Sbírce zákonů (http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/) Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot…

Pravidla silničního provozu 28. 03. 2014
Řízení motorových vozidel ve vyšším věku

K otázkám věkové hranice povinných zdravotních prohlídek a obecně k řízení motorových vozidel ve vyšším věku stručně z publikací Bezpečná mobilita ve stáří(Štikar, Hoskovec, Šmolíková, Praha 2007) a…

Pravidla silničního provozu 28. 03. 2014
Zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

Mezi podmínkami udělení a držení řidičského oprávnění v § 82 odst. 1 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. se uvádí, že řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, kteráb) je zdravotně způsobilá k řízení…

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Na co dohlížíme, když cestujete...

Málokdy se ve svém životě dostáváme tak blízko nebezpečí, jako v případě cestování po silnicích.…

Pravidelné společné kontrolní akce s BALM

Centrum služeb pro silniční dopravu a německý Bundesamt für Logistik un Mobilität prohlubují…

CSPSD se transformuje na INSID

Ve středu 29. května uspořádalo Ministerstvo dopravy setkání s novináři, na kterém ministr dopravy…

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…