ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Obecná úprava nejvyšší dovolené rychlosti

Obecná úprava nejvyšší dovolené rychlosti

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví obecnou úpravou nejvyšší dovolené rychlosti pro konkrétní druh vozidla a pozemní komunikaci. Rozlišuje motorová vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobus a jiná motorová vozidla. Odlišné rychlostní limity platí pro dálnici nebo silnici pro motorová vozidla a zásadně se rozlišuje jízda v obci a mimo obec.

Souhrn rychlostních limitů stanovených obecnou úpravou zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

dovolena_rychlost_obecna_uprava.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…

Překračování hranic má svá pravidla, i když vlastně…

Není to tak dávno, co bylo z důvodu potřeby prosazování změn, které přinesl Balíček mobility I,…

Setkání s ministrem dopravy

Do programu letošního výročního setkání mobilních expertních jednotek CSPSD byla zařazena také část…

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…