ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Obecná úprava nejvyšší dovolené rychlosti

Obecná úprava nejvyšší dovolené rychlosti

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví obecnou úpravou nejvyšší dovolené rychlosti pro konkrétní druh vozidla a pozemní komunikaci. Rozlišuje motorová vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobus a jiná motorová vozidla. Odlišné rychlostní limity platí pro dálnici nebo silnici pro motorová vozidla a zásadně se rozlišuje jízda v obci a mimo obec.

Souhrn rychlostních limitů stanovených obecnou úpravou zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

dovolena_rychlost_obecna_uprava.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…

Nové karty do tachografu

Státní tiskárna cenin, jako dodavatel karet tachografu pro ČR, získala schválení pro nový typ karet…

ADR Expert Class Valenciennes

Ve dnech 3. – 7. července 2023 se ve francouzském městě Valenciennes konal mezinárodní výukový…

Na návštěvě u BALM

V rámci zavedené dlouhodobé spolupráce s německým Federálním úřadem pro mobilitu a logistiku BALM …