ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Obecná úprava nejvyšší dovolené rychlosti

Obecná úprava nejvyšší dovolené rychlosti

Zákon o silničním provozu č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stanoví obecnou úpravou nejvyšší dovolené rychlosti pro konkrétní druh vozidla a pozemní komunikaci. Rozlišuje motorová vozidla o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg a autobus a jiná motorová vozidla. Odlišné rychlostní limity platí pro dálnici nebo silnici pro motorová vozidla a zásadně se rozlišuje jízda v obci a mimo obec.

Souhrn rychlostních limitů stanovených obecnou úpravou zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

dovolena_rychlost_obecna_uprava.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…