ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nové dopravní značky – 3

Nové dopravní značky – 3

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb.

Dopravní značky příkazové byly převzaty z dosavadní úpravy vyhláškou č. 30/2001 Sb. beze změn. Informativní dopravní značky se nově dělí skupiny značek zónových, provozních, směrových a jiných. Bylo zavedeno několik nových informativních značek, bez náhrady byla vypuštěna pouze značka IJ 15. Dopravní značky „Dálnice“ a „Konec dálnice“ změnily barvu a tvar, dopravní značky „Silnice pro motorová vozidla“ a „Konec silnice pro motorová vozidla“ pouze tvar.

nove_DZ_3.pdf 

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…