ÚVOD
Články a zprávy
Zprávy
Aktuality
Nové dopravní značky – 4

Nové dopravní značky – 4

V této části uvádíme další změny, které obsahuje vyhláška č. 294/2015 Sb., která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb.

Skupina dodatkových tabulek je rozšířena o několik nových tabulek. Zcela nová je příloha č. 7, která obsahuje určené symboly. Rozlišují se turistické piktogramy, symboly vozidel a chodců,a piktogramy jiných cílů. Ty bude možné vhodným způsobem užít k informacím prováděným dopravními značkami, zejména na dodatkových tabulkách.

nove_DZ_4.pdf

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Tři v jednom

V jednom dni, na jednom kontrolním stanovišti, jeden kontrolor, tři zjištěné manipulace s…

Státní odborný dozor kontroluje také neporušenost tachografů

Tachograf ve vozidle je dlouhodobě považován za klíčový prvek k zajištění věrohodných záznamů dob…

Společná kontrola vysílání pracovníků

Na základě zavedené spolupráce se zahraničními kontrolními orgány proběhly poblíž hraničních…

Nové plomby tachografu

Naši kontroloři, kteří jsou pověřeni výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, mohou…