Alkohol ani drogy za řidítka nepatří

,,Na kole za vínem. S vínem pěšky i na kole." Podobnými reklamními hesly v poslední době nevhodně lákají své potenciální zákazníky provozovatelé restauračních zařízení v cyklisticky atraktivních destinacích.

Možná to každého hned nenapadne, ale cyklísta je účastník silničního provozu a jako řidič nemotorového vozidla povinen dodržovat pravidla silničního provozu.

Z povinností řidiče (§ 5 odst. 1 písm. f) a g) dále uvádíme:

f) podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu 7) ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem,

g) podrobit se na výzvu policisty, vojenského policisty, zaměstnavatele, ošetřujícího lékaře nebo strážníka obecní policie vyšetření podle zvláštního právního předpisu 7) ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou než alkoholem46) (dále jen „jiná návyková látka“).

Zvláštními právními předpisy jsou:

7) Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů

46) Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Cyklisté a alkohol

Převzato z http://www.policie.cz/clanek/uzemni-utvary-sprava-zapadoceskeho-kraje-zpravodajstvi-cykliste-a-alkohol.aspx

Přestupek i trestný čin

Alkohol za volant nepatří. A co třeba za řídítka jízdního kola? Může cyklista požít alkohol? Jaké sankce nebo tresty mu hrozí? Na tyto otázky odpoví následující článek. (…)

Při teplém dnu a velké námaze je třeba dodržovat pitný režim. Pokud však cyklisté vědí, že na kolo ještě sednou, neměli by do výběru nápojů zahrnovat alkohol. Alkoholem ovlivněný organismus pomaleji reaguje na podněty. Díky tomu má řidič horší reakce a odhad vzdálenosti. Při vyšších dávkách dochází k poruše rovnováhy a soustředění. Cyklista může svým stylem jízdy způsobit i smrtelnou dopravní nehodu.

Sankce a tresty

Jak již bylo řečeno, cyklista nesmí požít alkohol nebo užít návykovou látku během jízdy nebo bezprostředně před ní anebo v době kdy mohl být pod jejím vlivem. Na bezpečnost silničního provozu dohlíží policisté. Ti se při kontrolách zaměřují i na cyklisty. Každý účastník na pozemních komunikacích je povinen se na výzvu příslušníka Policie ČR podrobit dechové zkoušce. V případě pozitivního zjištění může být následně vyzván i k lékařskému vyšetření. Za odmítnutí dechové zkoušky nebo lékařského vyšetření může být správním orgánem uložena pokuta až do výše 50 000,- korun.

Cyklista pod vlivem alkoholu jednoznačně vykonává činnost, při níž by mohl ohrozit život či zdraví lidí nebo poškodit majetek, čímž se dopouští buď přestupku, nebo trestného činu. Za přestupek mu může být uložena pokuta až do výše 50.000,- korun.

Může nastat i situace, kdy bude cyklista natolik opilý, že ohrozí život či zdraví osob nebo způsobí značnou škodu na majetku. V tomto případě mohou policisté po zvážení všech okolností nezodpovědné jednání cyklisty kvalifikovat jako trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky.

Určitým specifikem při trestání cyklistů je to, že nebývá ukládán trest nebo sankce zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení jízdního kola. Ani v případě prokázaného přestupku nemůže být cyklistovi zadržen či odejmut řidičský průkaz. Tento doklad totiž opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo samozřejmě není.

Poznámka k bodovému hodnocení:

Bodové hodnocení se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel, jež jsou zákonem vymezena v § 2 písm. g) jako nekolejová vozidla poháněná vlastní pohonnou jednotkou a trolejbusy. Body naopak nelze zaznamenat za delikty, kterých se dopustili řidiči nemotorových vozidel nebo tramvají, jezdci na zvířeti nebo například chodci, a to ani v případě, kdy jinak jsou držiteli řidičského oprávnění (Bušta, Kněžínek, Seidl, Praha 2013, s. 209).

Kategorie zpráv a informací

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…