ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Nabídka odborných seminářů na rok 2019

Nabídka odborných seminářů na rok 2019

Nabídka odborných seminářů na rok 2019

Odborné semináře jsou určeny široké odborné veřejnosti, dopravcům, dispečerům, profesionálním řidičům atd.

Jejich cílem je seznámit posluchače s problematikou důležitých oblastí silniční nákladní a osobní dopravy, platnou legislativou, jejím uplatněním v praxi a povinnostmi subjektů působících v silniční dopravě. Součástí seminářů je seznámení s činností státního odborného dozoru a zaměření silničních kontrol v dané problematice. Všechny semináře jsou doplněny názornými ukázkami a příklady z činnosti mobilních expertních jednotek CSPSD.

Věříme, že absolvování těchto seminářů přispěje k odstranění nejasností, nesprávných výkladů a pochopení právních norem a v konečném důsledku k hladkému průběhu silničních kontrol, popřípadě dohlídek státního odborného dozoru.

Přehled seminářů:

  • D 01 - Sociální předpisy v silniční dopravě
  • D 02 - Přeprava nebezpečných věcí – ADR
  • D 03 - Silniční technické kontroly
  • D 04 - Nízkorychlostní kontrolní vážení
  • D 05 - Osobní silniční doprava
  • D 06 - Upevňování nákladů

D 01 Sociální předpisy v silniční dopravě

V průběhu semináře budou posluchači seznámeni se základními informacemi z evropské i národní legislativy týkající se dodržování stanovených dob řízení, odpočinku a přestávek v řízení, vybavení vozidel tachografy a jejich funkcí. Seminář se také věnuje obsluze digitálního tachografu a způsobu vedení záznamů. Zájemci si mohou nechat vyhodnotit záznamy na kartách řidiče a s lektorem přímo konzultovat případné nedostatky.

D 02 Přeprava nebezpečných věcí – ADR

Seminář je zaměřen na seznámení s hlavními ustanoveními Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí v aktuálním znění ADR 2017 / 2019 v návaznosti na národní legislativu. Prezentovány budou také povinnosti jednotlivých subjektů, praktické příklady a nejčastější závady zjištěné při silničních kontrolách, včetně možných sankcí.

D 03 Silniční technické kontroly

Posluchači budou seznámeni s platnou legislativou v oblasti technického stavu vozidel. Získají informace o postupech kontrolních složek, nejčastějších závadách, budou jim prezentovány praktické příklady a vysvětleny příslušná ustanovení přestupkového zákona a řešení správních deliktů.

D 04 Nízkorychlostní kontrolní vážení

Seminář je určen všem, kteří mají zájem o kontrolní postupy při vážení vozidel v silničním provozu. Posluchači obdrží informace, které jim pomohou při správné nakládce vozidel, rovněž jim bude vysvětlen postup při řešení přestupků, způsoby vážení a územní a věcná příslušnost úřadů. Poukázáno bude na doklady o provedeném vážení a příklady z provedených kontrol

D 05 Osobní silniční doprava

Posluchači budou seznámeni s kontrolními postupy při kontrole autobusů, povinnostech dopravců a řidičů, vybavení vozidel doklady při různých režimech, technických podmínkách provozu vozidel a nejčastějších nedostatcích. Rovněž jim budou vysvětleny postupy při řešení správních deliktů a přestupků.

D 06 Upevňování nákladů

Seminář je zaměřen na správné zajišťování nákladů. Posluchačům bude objasněna problematika stanovení druhu a počtu vázacích prostředků, způsoby poutání nákladu a na konkrétních případech bude demonstrováno, jak správně přepravovaný náklad na ložné ploše zajistit.

 

Termíny a místa konání:

Termíny lze sjednat individuálně po vzájemné dohodě, stejně tak i místa konání.

V případě potřeby lze seminář uskutečnit v sídle Vaší společnosti.

Školení zajišťuje:

Oddělení vzdělávání mobilních expertních jednotek (MEJ) CSPSD

Objednávky a doplňující informace:

Ing. Vlastimil Bártů, tel +420 602 633 668, e-mail: vlastimil.bartu@cspsd.cz

 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Mnohostranná dohoda M330

Vzhledem k jarní epidemiologické situaci související s onemocněním covid-19 byla v březnu letošního…

Záznam překročení hranic

Změny, které přinesl Balíček mobility I, už se postupně dostávají do povědomí. Chtěli bychom ale…

Používání tachografu při výcviku v řízení

Novelizací zákona 111/1994 Sb. došlo od 1.10. k mnoha změnám, které se týkají tzv. výjimkových…

Dočasné omezení služeb střediska Distribuce

Vážení zákazníci,dovolujeme si Vás upozornit, že do odvolání přijímáme objednávky kontrolních…