ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Nabídka odborných seminářů

Nabídka odborných seminářů

Odborné semináře jsou určeny široké odborné veřejnosti, dopravcům, dispečerům, profesionálním řidičům atd.

Jejich cílem je seznámit posluchače s problematikou důležitých oblastí silniční nákladní a osobní dopravy, platnou legislativou, jejím uplatněním v praxi a povinnostmi subjektů působících v silniční dopravě. Součástí seminářů je seznámení s činností státního odborného dozoru a zaměření silničních kontrol v dané problematice. Všechny semináře jsou doplněny názornými ukázkami a příklady z činnosti mobilních expertních jednotek CSPSD.

Věříme, že absolvování těchto seminářů přispěje k odstranění nejasností, nesprávných výkladů a pochopení právních norem a v konečném důsledku k hladkému průběhu silničních kontrol, popřípadě dohlídek státního odborného dozoru.

Přehled seminářů:

  • D 01 - Sociální předpisy v silniční dopravě
  • D 02 - Přeprava nebezpečných věcí – ADR
  • D 03 – Technické silniční kontroly
  • D 04 - Nízkorychlostní kontrolní vážení
  • D 05 - Osobní silniční doprava
  • D 06 - Upevňování nákladů

D 01 Sociální předpisy v silniční dopravě

V průběhu semináře budou posluchači seznámeni se základními informacemi z evropské i národní legislativy týkající se dodržování stanovených dob řízení, odpočinku a přestávek v řízení, vybavení vozidel tachografy a jejich funkcí. Seminář se také věnuje obsluze digitálního tachografu a způsobu vedení záznamů. Zájemci si mohou nechat vyhodnotit záznamy na kartách řidiče a s lektorem přímo konzultovat případné nedostatky.

D 02 Přeprava nebezpečných věcí – ADR

Seminář je zaměřen na seznámení s hlavními ustanoveními Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí v aktuálním znění v návaznosti na národní legislativu. Prezentovány budou také povinnosti jednotlivých subjektů, praktické příklady a nejčastější závady zjištěné při silničních kontrolách, včetně možných sankcí.

D 03 Technické silniční kontroly

Posluchači budou seznámeni s platnou legislativou v oblasti technického stavu vozidel. Získají informace o postupech kontrolních složek, nejčastějších závadách, budou jim prezentovány praktické příklady, vysvětlena příslušná ustanovení souvisejících zákonů a řešení správních deliktů.

D 04 Nízkorychlostní kontrolní vážení

Seminář je určen všem, kteří mají zájem o kontrolní postupy při vážení vozidel v silničním provozu. Posluchači obdrží informace, které jim pomohou při správné nakládce vozidel, rovněž jim bude vysvětlen postup při řešení přestupků, způsoby vážení a územní a věcná příslušnost úřadů. Poukázáno bude na doklady o provedeném vážení a příklady z provedených kontrol

D 05 Osobní silniční doprava

Posluchači budou seznámeni s kontrolními postupy při kontrole autobusů, povinnostech dopravců a řidičů, vybavení vozidel doklady při různých režimech, technických podmínkách provozu vozidel a nejčastějších nedostatcích. Rovněž jim budou vysvětleny postupy při řešení správních deliktů a přestupků.

D 06 Upevňování nákladů

Seminář je zaměřen na správné zajišťování nákladů. Posluchačům bude objasněna problematika stanovení druhu a počtu vázacích prostředků, způsoby poutání nákladu a na konkrétních případech bude demonstrováno, jak správně přepravovaný náklad na ložné ploše zajistit.

 

Termíny a místa konání:

Termíny lze sjednat individuálně po vzájemné dohodě, stejně tak i místa konání.

V případě potřeby lze seminář uskutečnit v sídle Vaší společnosti.

 

Školení zajišťuje:

Oddělení vzdělávání mobilních expertních jednotek (MEJ) CSPSD

 

Objednávky a doplňující informace:

Ing. Vlastimil Bártů, tel +420 602 633 668, e-mail: vlastimil.bartu@cspsd.cz

 

 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Autobusem na letní dovolenou

Těsně před začátkem turistické sezóny se mění některé podmínky pro řidiče v příležitostné osobní…

Manipulací neubývá

Bezpečnost tachografů se za dobu jejich používání výrazně posunula. Na druhou stranu se ale…

Není čas ztrácet čas

Evropská komise ve své zprávě ze dne 4. 3. 2024 uvádí, že podle odhadů bude nutné do konce roku…

Odborné školení ve Varšavě

Evropský orgán pro pracovní záležitosti (ELA) uspořádal spolu s CORTE dvoudenní odborný seminář pro…