ÚVOD
Školení a zkoušky
Školení a zkoušky
Nabídka odborných seminářů

Nabídka odborných seminářů

Odborné semináře jsou určeny široké odborné veřejnosti, dopravcům, dispečerům, profesionálním řidičům atd.

Jejich cílem je seznámit posluchače s problematikou důležitých oblastí silniční nákladní a osobní dopravy, platnou legislativou, jejím uplatněním v praxi a povinnostmi subjektů působících v silniční dopravě. Součástí seminářů je seznámení s činností státního odborného dozoru a zaměření silničních kontrol v dané problematice. Všechny semináře jsou doplněny názornými ukázkami a příklady z činnosti mobilních expertních jednotek CSPSD.

Věříme, že absolvování těchto seminářů přispěje k odstranění nejasností, nesprávných výkladů a pochopení právních norem a v konečném důsledku k hladkému průběhu silničních kontrol, popřípadě dohlídek státního odborného dozoru.

Přehled seminářů:

  • D 01 - Sociální předpisy v silniční dopravě
  • D 02 - Přeprava nebezpečných věcí – ADR
  • D 03 – Technické silniční kontroly
  • D 04 - Nízkorychlostní kontrolní vážení
  • D 05 - Osobní silniční doprava
  • D 06 - Upevňování nákladů

D 01 Sociální předpisy v silniční dopravě

V průběhu semináře budou posluchači seznámeni se základními informacemi z evropské i národní legislativy týkající se dodržování stanovených dob řízení, odpočinku a přestávek v řízení, vybavení vozidel tachografy a jejich funkcí. Seminář se také věnuje obsluze digitálního tachografu a způsobu vedení záznamů. Zájemci si mohou nechat vyhodnotit záznamy na kartách řidiče a s lektorem přímo konzultovat případné nedostatky.

D 02 Přeprava nebezpečných věcí – ADR

Seminář je zaměřen na seznámení s hlavními ustanoveními Dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí v aktuálním znění v návaznosti na národní legislativu. Prezentovány budou také povinnosti jednotlivých subjektů, praktické příklady a nejčastější závady zjištěné při silničních kontrolách, včetně možných sankcí.

D 03 Technické silniční kontroly

Posluchači budou seznámeni s platnou legislativou v oblasti technického stavu vozidel. Získají informace o postupech kontrolních složek, nejčastějších závadách, budou jim prezentovány praktické příklady, vysvětlena příslušná ustanovení souvisejících zákonů a řešení správních deliktů.

D 04 Nízkorychlostní kontrolní vážení

Seminář je určen všem, kteří mají zájem o kontrolní postupy při vážení vozidel v silničním provozu. Posluchači obdrží informace, které jim pomohou při správné nakládce vozidel, rovněž jim bude vysvětlen postup při řešení přestupků, způsoby vážení a územní a věcná příslušnost úřadů. Poukázáno bude na doklady o provedeném vážení a příklady z provedených kontrol

D 05 Osobní silniční doprava

Posluchači budou seznámeni s kontrolními postupy při kontrole autobusů, povinnostech dopravců a řidičů, vybavení vozidel doklady při různých režimech, technických podmínkách provozu vozidel a nejčastějších nedostatcích. Rovněž jim budou vysvětleny postupy při řešení správních deliktů a přestupků.

D 06 Upevňování nákladů

Seminář je zaměřen na správné zajišťování nákladů. Posluchačům bude objasněna problematika stanovení druhu a počtu vázacích prostředků, způsoby poutání nákladu a na konkrétních případech bude demonstrováno, jak správně přepravovaný náklad na ložné ploše zajistit.

 

Termíny a místa konání:

Termíny lze sjednat individuálně po vzájemné dohodě, stejně tak i místa konání.

V případě potřeby lze seminář uskutečnit v sídle Vaší společnosti.

 

Školení zajišťuje:

Oddělení vzdělávání mobilních expertních jednotek (MEJ) CSPSD

 

Objednávky a doplňující informace:

Ing. Vlastimil Bártů, tel +420 602 633 668, e-mail: vlastimil.bartu@cspsd.cz

 

 

PRO PARTNERY A ZAMĚSTNANCE

Ocenění Spolehlivá firma

NEJČTENĚJŠÍ ZPRÁVY

Uvolnění podmínek pro montáž nových tachografů

Situace na trhu ohledně smart tachografů druhé verze je stále napjatá. Jejich nedostatek je nyní…

Karty G2/V2 pro školicí střediska a autoškoly jsou nyní dostupné

Krátce po tom, co byl zaveden nový formát karet do tachografu druhé generace, druhé verze (G2/V2),…

Mezinárodní kontrola v Hradci Králové

Pod hlavičkou Euro Contrôle Route pořádalo CSPSD, v rámci zavedené spolupráce…

Evropská komise zavádí nové tachografy

Pro nově registrovaná vozidla, určená pro silniční dopravu osob nebo nákladu, je od 21. 8. 2023…